Jackpot-loft

Hovedgevinsten i EuroJackpot begynder med et minimumsbeløb på 10 millioner EUR, som går videre, hver gang den ikke vindes. Dermed øges jackpot-beløbet ved næste trækning. Jackpotten har dog et loft på 120 millioner EUR, og på denne side kan du læse om, hvordan det fungerer.

Hvad sker der, når Eurojackpot når 120 millioner EUR?

Når jackpotten når sit maksimumbeløb på 120 millioner EUR, føjes alle overskydende midler fra kuponsalget, som ellers vil gå til jackpot-puljen, til det næste gevinstniveau. Gevinsten for at have fem hovedtal og 2 stjernetal rigtige vil forblive 120 millioner EUR, indtil den vindes, mens alle overskydende midler går til det næste gevinstniveau (5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige). Det næste gevinstniveau har også et loft på 120 millioner EUR, og hvis dette niveau også når samme loft, vil alle overskydende midler gå til det næste gevinstniveau igen (5 hovedtal rigtige).

Jackpot-loftets historie

Da Eurojackpot begyndte, kunne jackpotten kun gå videre 12 gange. Dette betød, at der kun kunne være 12 trækninger, uden jackpotten blev vundet, og hvis ingen spiller havde de fem hovedtal og de to stjernetal rigtige i den efterfølgende 13. trækning, ville jackpotten gå til det næste gevinstniveau med vinderkuponer.

Man fandt dog denne regel for begrænsende, da jackpotten kun øgedes til 27,5 millioner EUR, efter den i august 2012 havde nået det maksimale antal gange, den måtte gå videre til næste trækning. Begrænsningen blev derfor ophævet i februar 2013 og erstattet med det nuværende loft på 90 millioner EUR.

Som del af flere ændringer foretaget af Eurojackpot er jackpot-loftet fra den 25. marts 2022 steget til 120 millioner €. Ændringerne blev indført, så de falder sammen med 10-årsdagen for Eurojackpots lancering og for at bevare spillets attraktion for spillere, mens andre internationale lotterier allerede tilbyder jackpots, der kan blive højere end 100 millioner €.

Jackpottens loft bliver sjældent nået, men når det sker kan fristelsen ved en kæmpe gevinst føre til nogle bemærkelsesværdige resultater. I januar 2017 blev en jackpot på € 90 millioner delt blandt fem spillere, da tre spillere fra Tyskland, én fra Danmark og én fra Holland alle vandt € 18 millioner.

Hvornår nåede Eurojackpot første gang jackpot-loftet på 120 millioner EUR?

Den maksimale jackpot på 120 millioner € blev nået for første gang tirsdag den 19. juli 2022. Ingen vandt i den trækning, men en spiller fra Danmark vandt i den efterfølgende trækning fredag den 22. juli. Jackpotten var stadig på 120 millioner, € så de overskydende midler, der ville være gået til toppræmien, blev i stedet tildelt de spillere, der havde fem hovedtal og et euronummer. Der var otte vindere i denne kategori, som hver modtog 2,9 millioner €.