Brojevi s dugim nizom neizvlačenja

Ove tablice pokazuju koliko dana i izvlačenja je prošlo od kada se svaki broj posljednji put pojavio u rezultatu. Koristite strelice pored svakog naslova za sortiranje tih kolona, od najveće do najmanje ili od najmanje do najveće vrijednosti.

Glavni brojevi s najdužim nizom neizvlačenja

Broj Posljednji put izvučen
Datum Broj dana koji je prošao Broj izvlačenja koji je prošao
  • 33
16.06.2023 103 29
  • 30
20.06.2023 99 28
  • 48
20.06.2023 99 28
  • 4
14.07.2023 75 21
  • 7
21.07.2023 68 19

Euro brojevi s najdužim nizom neizvlačenja

Broj Posljednji put izvučen
Datum Broj dana koji je prošao Broj izvlačenja koji je prošao
  • 8
18.08.2023 40 11
  • 9
05.09.2023 22 6
  • 5
08.09.2023 19 5
  • 6
08.09.2023 19 5
  • 2
15.09.2023 12 3

Grafikon glavnih brojeva

Ovaj grafikon prikazuje svaki glavni broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.

Grafikon Euro brojeva

Ovaj grafikon prikazuje svaki Euro broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.


Informacije na ovoj stranici posljednji put su ažurirane u srijeda, 27. rujna 2023. godine godine u 08:10:47 UTC.

Logo
srijeda, 27. rujna 2023. godine
835.000.000 $
×