Brojevi s dugim nizom neizvlačenja

Ove tablice pokazuju koliko dana i izvlačenja je prošlo od kada se svaki broj posljednji put pojavio u rezultatu.

Koristite strelice pored svakog naslova za sortiranje tih kolona, od najveće do najmanje ili od najmanje do najveće vrijednosti.

Glavni brojevi s najdužim nizom neizvlačenja

Broj Posljednji put izvučen
Datum Broj dana koji je prošao Broj izvlačenja koji je prošao
 • 19
22.7.22. 129 36
 • 29
26.8.22. 94 26
 • 27
16.9.22. 73 20
 • 45
16.9.22. 73 20
 • 22
20.9.22. 69 19
 • 31
27.9.22. 62 17
 • 12
30.9.22. 59 16
 • 16
7.10.22. 52 14
 • 36
11.10.22. 48 13
 • 3
14.10.22. 45 12
 • 10
14.10.22. 45 12
 • 34
18.10.22. 41 11
 • 50
18.10.22. 41 11
 • 2
21.10.22. 38 10
 • 47
21.10.22. 38 10
 • 26
25.10.22. 34 9
 • 5
28.10.22. 31 8
 • 21
28.10.22. 31 8
 • 30
28.10.22. 31 8
 • 43
28.10.22. 31 8
 • 18
1.11.22. 27 7
 • 32
1.11.22. 27 7
 • 39
1.11.22. 27 7
 • 44
1.11.22. 27 7
 • 9
4.11.22. 24 6
 • 40
4.11.22. 24 6
 • 49
4.11.22. 24 6
 • 17
8.11.22. 20 5
 • 35
8.11.22. 20 5
 • 38
8.11.22. 20 5
 • 15
11.11.22. 17 4
 • 24
11.11.22. 17 4
 • 41
11.11.22. 17 4
 • 1
15.11.22. 13 3
 • 7
15.11.22. 13 3
 • 33
15.11.22. 13 3
 • 13
18.11.22. 10 2
 • 14
18.11.22. 10 2
 • 25
18.11.22. 10 2
 • 28
18.11.22. 10 2
 • 11
22.11.22. 6 1
 • 20
22.11.22. 6 1
 • 23
22.11.22. 6 1
 • 37
22.11.22. 6 1
 • 46
22.11.22. 6 1
 • 4
25.11.22. 3 0
 • 6
25.11.22. 3 0
 • 8
25.11.22. 3 0
 • 42
25.11.22. 3 0
 • 48
25.11.22. 3 0

Euro brojevi s najdužim nizom neizvlačenja

Broj Posljednji put izvučen
Datum Broj dana koji je prošao Broj izvlačenja koji je prošao
 • 10
26.8.22. 94 26
 • 1
30.9.22. 59 16
 • 2
21.10.22. 38 10
 • 5
28.10.22. 31 8
 • 7
4.11.22. 24 6
 • 8
4.11.22. 24 6
 • 4
8.11.22. 20 5
 • 3
11.11.22. 17 4
 • 12
18.11.22. 10 2
 • 9
22.11.22. 6 1
 • 6
25.11.22. 3 0
 • 11
25.11.22. 3 0

Grafikon glavnih brojeva

Ovaj grafikon prikazuje svaki glavni broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.

Grafikon Euro brojeva

Ovaj grafikon prikazuje svaki Euro broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.

Ove informacije posljednji put su ažurirane u ponedjeljak, 28. studenog 2022. godine u 08:27:16 UTC.