Brojevi s dugim nizom neizvlačenja

Ove tablice pokazuju koliko dana i izvlačenja je prošlo od kada se svaki broj posljednji put pojavio u rezultatu. Koristite strelice pored svakog naslova za sortiranje tih kolona, od najveće do najmanje ili od najmanje do najveće vrijednosti.

Glavni brojevi s najdužim nizom neizvlačenja

Broj Posljednji put izvučen
Datum Broj dana koji je prošao Broj izvlačenja koji je prošao
  • 25
05.09.2023 178 51
  • 24
29.09.2023 154 44
  • 50
17.10.2023 136 39
  • 5
24.10.2023 129 37
  • 29
10.11.2023 112 32

Euro brojevi s najdužim nizom neizvlačenja

Broj Posljednji put izvučen
Datum Broj dana koji je prošao Broj izvlačenja koji je prošao
  • 9
30.01.2024 31 9
  • 8
02.02.2024 28 8
  • 12
13.02.2024 17 5
  • 5
16.02.2024 14 4
  • 4
20.02.2024 10 3

Grafikon glavnih brojeva

Ovaj grafikon prikazuje svaki glavni broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.

Grafikon Euro brojeva

Ovaj grafikon prikazuje svaki Euro broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.


Informacije na ovoj stranici posljednji put su ažurirane u petak, 1. ožujka 2024. godine godine u 21:12:33 UTC.

Logo
petak, 1. ožujka 2024. godine
607.000.000 $
×