Brojevi s dugim nizom neizvlačenja

Ove tablice pokazuju koliko dana i izvlačenja je prošlo od kada se svaki broj posljednji put pojavio u rezultatu.

Koristite strelice pored svakog naslova za sortiranje tih kolona, od najveće do najmanje ili od najmanje do najveće vrijednosti.

Glavni brojevi s najdužim nizom neizvlačenja

Broj Posljednji put izvučen
Datum Broj dana koji je prošao Broj izvlačenja koji je prošao
 • 16
31.12.21. 185 40
 • 44
14.1.22. 171 38
 • 12
4.2.22. 150 35
 • 33
18.3.22. 108 29
 • 31
25.3.22. 101 28
 • 9
5.4.22. 90 25
 • 38
5.4.22. 90 25
 • 19
12.4.22. 83 23
 • 36
12.4.22. 83 23
 • 20
15.4.22. 80 22
 • 15
19.4.22. 76 21
 • 42
22.4.22. 73 20
 • 18
29.4.22. 66 18
 • 32
20.5.22. 45 12
 • 25
24.5.22. 41 11
 • 40
24.5.22. 41 11
 • 47
24.5.22. 41 11
 • 8
27.5.22. 38 10
 • 26
27.5.22. 38 10
 • 14
31.5.22. 34 9
 • 37
31.5.22. 34 9
 • 22
3.6.22. 31 8
 • 27
3.6.22. 31 8
 • 39
3.6.22. 31 8
 • 41
3.6.22. 31 8
 • 5
7.6.22. 27 7
 • 7
7.6.22. 27 7
 • 3
10.6.22. 24 6
 • 21
10.6.22. 24 6
 • 46
10.6.22. 24 6
 • 11
14.6.22. 20 5
 • 28
14.6.22. 20 5
 • 1
17.6.22. 17 4
 • 43
17.6.22. 17 4
 • 45
17.6.22. 17 4
 • 6
21.6.22. 13 3
 • 17
21.6.22. 13 3
 • 49
21.6.22. 13 3
 • 13
24.6.22. 10 2
 • 30
24.6.22. 10 2
 • 48
24.6.22. 10 2
 • 2
28.6.22. 6 1
 • 23
28.6.22. 6 1
 • 29
28.6.22. 6 1
 • 50
28.6.22. 6 1
 • 4
1.7.22. 3 0
 • 10
1.7.22. 3 0
 • 24
1.7.22. 3 0
 • 34
1.7.22. 3 0
 • 35
1.7.22. 3 0

Euro brojevi s najdužim nizom neizvlačenja

Broj Posljednji put izvučen
Datum Broj dana koji je prošao Broj izvlačenja koji je prošao
 • 6
25.3.22. 101 28
 • 11
13.5.22. 52 14
 • 12
10.6.22. 24 6
 • 1
17.6.22. 17 4
 • 9
17.6.22. 17 4
 • 2
21.6.22. 13 3
 • 4
24.6.22. 10 2
 • 5
24.6.22. 10 2
 • 3
28.6.22. 6 1
 • 10
28.6.22. 6 1
 • 7
1.7.22. 3 0
 • 8
1.7.22. 3 0

Grafikon glavnih brojeva

Ovaj grafikon prikazuje svaki glavni broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.

Grafikon Euro brojeva

Ovaj grafikon prikazuje svaki Euro broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.

Ove informacije posljednji put su ažurirane u subota, 2. srpnja 2022. godine u 06:31:36 UTC.