Brojevi s dugim nizom neizvlačenja

Ove tablice pokazuju koliko dana i izvlačenja je prošlo od kada se svaki broj posljednji put pojavio u rezultatu. Koristite strelice pored svakog naslova za sortiranje tih kolona, od najveće do najmanje ili od najmanje do najveće vrijednosti.

Glavni brojevi s najdužim nizom neizvlačenja

Broj Posljednji put izvučen
Datum Broj dana koji je prošao Broj izvlačenja koji je prošao
  • 44
06.02.2024 136 38
  • 25
15.03.2024 98 27
  • 50
22.03.2024 91 25
  • 5
05.04.2024 77 21
  • 30
05.04.2024 77 21

Euro brojevi s najdužim nizom neizvlačenja

Broj Posljednji put izvučen
Datum Broj dana koji je prošao Broj izvlačenja koji je prošao
  • 11
21.05.2024 31 8
  • 12
24.05.2024 28 7
  • 3
28.05.2024 24 6
  • 4
04.06.2024 17 4
  • 5
07.06.2024 14 3

Grafikon glavnih brojeva

Ovaj grafikon prikazuje svaki glavni broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.

Grafikon Euro brojeva

Ovaj grafikon prikazuje svaki Euro broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.


Informacije na ovoj stranici posljednji put su ažurirane u srijeda, 19. lipnja 2024. godine godine u 08:28:15 UTC.