Pari-Mutuel

Når premier deles ut på pari-mutuel-basis, betyr det at verdien til premiene avhenger av hvor mange kuponger som har blitt solgt og hvor mange vinnere det er på hvert nivå. Pari-mutuel kommer fra det franske ordet «gjensidig innsats». Premiene i Eurojackpot kalkuleres på denne måten, for å sikre at det er nok penger å fordele mellom vinnerne på enklest mulig måte.

Se Fordeling av premiepotten-siden for mer informasjon om hvordan Eurojackpot sine premier kalkuleres.

Hvordan pari-mutuel-premiefordeling fungerer

Det følgende eksempelet illustrerer hvordan premier kalkuleres ved hjelp av pari-mutuel-metoden, ved å bruke et par forskjellige scenarioer for en fiktiv Eurojackpot-trekning som finner sted etter en tidligere trekning der jackpoten var på den laveste summen, 10 millioner EUR:

  • Kupongsalget genererer 10 millioner EUR til premiepotten, noe som tar jackpoten opp til 13,6 millioner EUR (36 % av premiepotten er 3,6 millioner EUR, som legges til de 10 millionene EUR som ble overført fra forrige trekning).
  • 5+1-nivået mottar 8,5 % av premiepotten, totalt 850 000 EUR.
  • 2+1-nivået mottar 19,1 % av premiepotten, totalt 1,91 millioner EUR.
  • Hvis to spillere har de fem hovedtallene og ett Euro-tall, vil hver av dem vinne 425 000 EUR. Hvis ingen spiller har fem hovedtall og ett Euro-tall i trekningen, vil 850 000 EUR på dette nivået legges til premiepotten for den neste trekningen.
  • Hvis fem spillere har de fem hovedtallene og ett Euro-tall, vil hver av dem vinne 170 000 EUR.
  • Hvis 191 000 spillere har to hovedtallene og ett Euro-tall, vil hver av dem vinne 10 EUR. Hvis 382 000 spillere har to hovedtallene og ett Euro-tall, vil hver av dem vinne 5 EUR.

Hvis flere kuponger hadde blitt solgt til denne fiktive trekningen, ville premiene vært høyere hvis det var det samme antallet vinnere, siden det ville vært mer penger i premiepotten som fordeles blant vinnerne. Hvis det motsatte var tilfelle og det hadde blitt solgt færre kuponger til trekningen, så ville premiene vært mindre. Dette siden det da skal fordeles mindre penger på samme antall vinnere.