Pari-Mutuel

Kada se dodjeljuju nagrade na pari-mutuel osnovi, to znači da njihova vrijednost ovisi o broju prodanih listića i broja dobitnika na svakoj razini. Pari-mutuel prevedeno s francuskog znači »međusobna oklada« a Eurojackpot nagrade se izračunavaju na ovaj način kako bi se osiguralo dovoljno novca za raspodjelu dobitnicima na najjednostavniji mogući način.

Pogledajte stranicu Raspodjela nagradnog fonda za informacije o izračunavanju Eurojackpot nagrada.

Kako funkcionira Pari-Mutuel raspodjela nagrada

Sljedeći primjer prikazuje kako se izračunavaju nagrade korištenjem metode pari-mutuel, pružajući nekoliko različitih scenarija za izmišljeno Eurojackpot izvlačenje koje se odigralo nakon prethodnog izvlačenja na kojem nije ništa osvojeno i kada je jackpot bio na svom minimalnom iznosu od 10 milijuna eura:

  • Prodaja listića prikupila je 10 milijuna eura za nagradni fond, podižući jackpot do 13.6 milijuna eura (36 % nagradnog fonda iznosi 3,6 milijuna eura dodanih na 10 milijuna eura prenijetih iz prethodnog izvlačenja).
  • Razina Pogođeno 5+1 dobiva 8,5 postotaka nagradnog fonda, u ukupnom iznosu od 850.000 eura.
  • Razina Pogođeno 2+1 dobiva 19,1 postotaka, u ukupnom iznosu od 1,91 milijun eura.
  • Ako dva igrača pogode pet glavnih brojeva i jedan Euro broj, svaki od njih će osvojiti po 425.000 eura. Ako nijedan igrač nije pogodio pet glavnih brojeva i jedan Euro broj u izvlačenju, 850.000 eura dodijeljeno toj razini dodaje se istoj nagradnoj razini u sljedećem izvlačenju.
  • Ako pet igrača pogodi pet glavnih brojeva i jedan Euro broj, svaki će osvojiti po 170.000 eura.
  • Ako 191.000 igrača pogodi dva glava broja i jedan Euro broj, svaki će osvojiti po 10 eura. Ako 382.000 igrača pogodi dva glavna broja i jedan Euro broj, svaki će osvojiti po 5 eura.

Ako bi za ovo izmišljeno izvlačenje prodano više listića, nagrade bi bile veće ako bi bio isti broj dobitnika, jer bi bilo više novca u nagradnom fondu za raspodjelu vlasnicima dobitnih listića. U obratnom slučaju, da je rasprodan manji broj listića, nagrade bi bile manje, jer bi bilo manje novca za raspodjelu ako bi se radilo o istom broju dobitnika.