Podvody

Cieľom lotériových podvodov je zvyčajne oklamať nevinných ľudí a presvedčiť ich, že vyhrali jackpot, no na získanie výhry musia zaplatiť poistenie alebo daň. Tieto lotériové podvody pozorne pripravujú zločinci a hráči by mali poznať rôzne metódy používané podvodníkmi, aby sa nestali obeťou takéhoto podvodu. Buďte vždy ostražití a ak máte podozrenie, že sa vás niekto pokúša podviesť, je niekoľko kľúčových faktorov, ktoré treba mať na pamäti.

Myslíte si, že vás kontaktoval podvodník?

Zúčastnili ste sa hry? - Toto je prvé zlaté pravidlo na rozpoznanie podvodu. Ak ste sa hry Eurojackpot nezúčastnili, nemôžete získať výhru. Kedy ste si zakúpili tiket? Bolo to na rovnaké žrebovanie ako to, v súvislosti s ktorým vás kontaktovali? Akým spôsobom vás kontaktovali? Poskytli ste túto informáciu, keď ste si zakúpili tiket? Ak ste sa nezúčastnili hry a niekto vás kontaktuje a oznámi vám, že ste získali výhru, musí ísť o podvod.

Zhodujú sa vaše čísla s výhernými číslami? - Výhry v lotérii Eurojackpot môžete získať len v prípade, že ste si zakúpili tiket na príslušné žrebovanie a uhádli čísla potrebné na získanie výhry v niektorom z výherných poradí. Poskytuje vám osoba, ktorá vás kontaktuje, kópiu vášho tiketu s uvedenou výhrou? Ako daná osoba získala kópiu vášho tiketu? Ako viete, že tiket je pravý? Ak napríklad neuhádnete žiadne čísla a potom vás niekto kontaktuje a oznámi vám, že ste vyhrali jackpot alebo podobne veľkú výhru, stali ste sa terčom podvodníka.

Ak získate výhru, na jej prevzatie nebudete musieť zaplatiť žiadny poplatok ani zaplatiť daň. Toto je bežná praktika podvodníkov, ktorí od vás budú požadovať úhradu nejakého druhu manipulačného poplatku predtým, ako si budete môcť prevziať výhru. Akákoľvek zmienka o zaplatení poplatku by pre vás mala byť upozornením na skutočnosť, že sa vás niekto pokúša podviesť.

Podvodníci môžu v záujme navodenia dojmu dôveryhodnosti používať názvy známych značiek, no v skutočnosti ich spoločnosť alebo lotéria, ktorú údajne zastupujú, nie sú legitímne. Vždy dôkladne kontrolujte všetku korešpondenciu, ktorú dostanete, a v prípade potreby preverte, či príslušné organizácie existujú. Príznakom podvodu môžu byť aj pravopisné a gramatické chyby, falošné však môžu byť aj dobre napísané a profesionálne vyzerajúce listy.

Čo robiť, ak sa stanete terčom podvodníkov

Ak vás niekto kontaktuje a oznámi vám, že ste získali výhru v lotérii Eurojackpot alebo v súťaži, ktorej ste sa nezúčastnili, neposielajte žiadne peniaze ani neposkytujte žiadne osobné alebo finančné údaje. Neotvárajte žiadne prepojenie obsiahnuté v podozrivom e-maile a najlepším riešením je vôbec neodpovedať na žiadne pochybné e-maily alebo listy.

Ak ste už odpovedali, okamžite ukončite akúkoľvek ďalšiu komunikáciu. Ak ste poskytli osobné alebo finančné údaje, okamžite o tom informujte svoju banku. Ak ste sa stali terčom podvodníkov, nahláste ich orgánom činným v trestnom konaní vo vašej krajine.

Typy podvodov týkajúcich sa lotérie Eurojackpot

Telefonické podvody

Podvodníci vás môžu kontaktovať telefonicky a oznámiť vám, že ste získali veľkú výhru v lotérii Eurojackpot, pričom môžu znieť informovane a profesionálne. Pokúsia sa zistiť vaše finančné a osobné údaje, ako je napríklad vaše meno, adresa, dátum narodenia a čísla platobných kariet, pričom môžu tvrdiť, že tieto údaje potrebujú na overenie totožnosti, aby mohla byť výhra v lotérii vyplatená priamo na váš účet. Pamätajte, že títo podvodníci nemusia všetky tieto údaje požadovať počas prvého telefonátu. Môžu sa pokúšať navodiť dojem dôveryhodnosti alebo poskytnúť údaje inej osobe, ktorá by v následnom telefonáte znela informovanejšie, čím by vo vás mohla vzbudiť dôveru a vylákať vaše údaje.

Poštové podvody

Poštové lotériové podvody používajú zločinci na kontaktovanie veľkých počtov ľudí súčasne. Podvodníci rozosielajú listy vyhotovené tak, aby vyzerali čo najviac hodnoverne a oficiálne. Ich cieľom je oznámiť príjemcom, že získali výhru a na prevzatie ich výhry je potrebné, aby poslali späť svoje osobné údaje. V týchto listoch môžu byť použité oficiálne logá a môžu byť dômyselne naformulované tak, aby v príjemcoch vzbudili klamlivý dojem, že získali výhru. Môžu dokonca obsahovať formulár na uplatnenie nároku, ktorý treba vyplniť.

E-mailové podvody

Dostanete e-mail s oznámením, že vaša e-mailová adresa bola náhodne vybraná na získanie výhry. E-mail tiež bude obsahovať konkrétne pokyny na prevzatie vašej výhry. Bude v ňom uvedené telefónne číslo, poštová adresa alebo iná e-mailová adresa, ktorú je nutné kontaktovať na získanie výhry. Ak zareagujete a ozvete sa na uvedený kontakt, v skutočnosti budete požiadaní o zaplatenie „poplatku“ alebo „daní“ na prevzatie výhry.

Mobilné podvody

V rámci týchto podvodov sa ľuďom rozosielajú textové správy, ktoré im oznamujú, že získali výhru v lotérii. Vyzývajú príjemcu, aby začal proces uplatňovania nároku kontaktovaním určitého čísla, pričom konečným cieľom je získať prístup k jeho osobným alebo finančným údajom. V správe býva uvedené, že mobilné číslo príjemcu bolo zaradené do žrebovania a náhodným výberom bol určený ako výherca.

Podvody v sociálnych sieťach

Pri tomto type podvodu sa využívajú sociálne siete, napríklad Facebook, na kontaktovanie potenciálnych obetí cez priamu správu. Môžete dostať správu, že ste vyhrali lotériu alebo súťaž organizovanú určitou webovou lokalitou, no pred prevzatím výhry musíte poskytnúť svoje finančné alebo osobné údaje.

Príklady podvodov

Na stránke Príklad podvodu týkajúceho sa lotérie Eurojackpot si môžete pozrieť príklad falošného listu, ktorý môžu rozposielať podvodníci.