Podział nagród proporcjonalnie do wniesionych stawek

W przypadku podziału nagród proporcjonalnie do wniesionych stawek wartość nagród zależy od liczby sprzedanych kuponów oraz od liczby wygranych na każdym poziomie. Określenie „pari-mutuel”, którym opisuje się podział proporcjonalnie do wniesionych stawek, pochodzi z języka francuskiego i znaczy „wzajemny zakład”. Nagrody w Eurojackpot są obliczane proporcjonalnie do wniesionych stawek, aby zapewnić wystarczającą ilość pieniędzy do podziału między zwycięzców w najprostszy możliwy sposób.

Wyświetl stronę Podział puli nagród, aby wyświetlić informacje o sposobie obliczania nagród Eurojackpot.

Sposób podziału nagród proporcjonalnie do wniesionych stawek

Poniżej przedstawiono sposób obliczania podziału nagród proporcjonalnie do wniesionych stawek i przedstawiono kilka możliwych sytuacji fikcyjnego losowania Eurojackpot odbywającego się po losowaniu, w którym żaden gracz nie wygrał nagrody głównej o minimalnej wartości 10 milionów EUR:

  • 10 milionów EUR ze sprzedaży kuponów trafia do puli nagród, zwiększając kwotę nagrody głównej do 13,6 miliona EUR (36% środków przeznaczonych na nagrody wynosi 3,6 miliona, które zostaje dodane do 10 milionów EUR z poprzedniego losowania).

  • Nagroda za kombinację liczb 5 + 1 wynosi 8,5 procent puli nagród, czyli 850 000 EUR.

  • Nagroda za kombinację liczb 2 + 1 wynosi 1,91 procenta, czyli 1,91 miliona EUR.

  • Jeśli dwóch graczy trafi pięć liczb głównych i jedną euroliczbę, każdy z nich otrzyma 425 000 EUR. Jeśli żaden gracz nie trafi pięciu liczb głównych ani euroliczby w losowaniu, kwota 850 000 EUR przypisana do tego poziomu nagród zostanie przekazana do tego samego poziomu nagród w kolejnym losowaniu.

  • Jeśli pięciu graczy trafi pięć liczb głównych i jedną euroliczbę, każdy z nich otrzyma 170 000 EUR.

  • Jeśli 191 000 graczy trafi dwie liczby główne i jedną euroliczbę, każdy z nich otrzyma 10 EUR. Jeśli 382 000 graczy trafi dwie liczby główne i jedną euroliczbę, każdy z nich otrzyma 5 EUR.

W przypadku sprzedaży większej liczby kuponów w tym fikcyjnym losowaniu kwota nagród byłaby wyższa w przypadku takiej samej liczby zwycięzców, ponieważ więcej pieniędzy trafiłoby do puli nagród, która zostałaby podzielona między posiadaczy wygrywających kuponów. Podobnie, w przypadku sprzedaży mniejszej liczby kuponów, kwoty nagród byłyby niższe, ponieważ do podziału byłoby mniej pieniędzy w razie takiej samej liczby zwycięzców.