Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 50η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
1 νικητής τζάκποτ
 • 4
 • 14
 • 24
 • 26
 • 30
 • 9
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
627.985
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
547.867,30€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.735,80€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.371,20€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,40€ 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,50€ 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,10€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 399.159
Σύνολο
- 627.985
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 19.336.495 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 50

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
547.867,30€ 2 1.095.734,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.735,80€ 5 263.679,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.371,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,40€ 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,50€ 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,10€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 399.159
Σύνολο
- 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.457.630,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.492.684,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
336.220,00kr. 1 336.220,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
34.271,00kr. 4 137.084,00kr. 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.894,00kr. 49 92.806,00kr. 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
613,00kr. 108 66.204,00kr. 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
504,00kr. 152 76.608,00kr. 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
215,00kr. 1.903 409.145,00kr. 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
151,00kr. 2.240 338.240,00kr. 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
99,00kr. 4.355 431.145,00kr. 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
99,00kr. 10.211 1.010.889,00kr. 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. 32.371 2.233.599,00kr. 399.159
Σύνολο
- 51.394 5.131.940,00kr. 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
547.867,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.735,80€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.371,20€ 1 5.371,20€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,40€ 4 1.169,60€ 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,50€ 13 1.189,50€ 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 15 1.117,50€ 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,10€ 199 5.790,90€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 250 5.050,00€ 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 494 6.520,80€ 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 1.038 13.701,60€ 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 3.341 30.737,20€ 399.159
Σύνολο
- 5.355 70.648,30€ 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.389.800.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
76.142.590,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.329.220,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
746.480,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
40.630,00kr. 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
12.710,00kr. 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.350,00kr. 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.040,00kr. 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.800,00kr. 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.830,00kr. 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.830,00kr. 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.270,00kr. 399.159
Σύνολο
- 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 1 10.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
547.867,30€ 1 547.867,30€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.735,80€ 1 52.735,80€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.371,20€ 3 16.113,60€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,40€ 25 7.310,00€ 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,50€ 47 4.300,50€ 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 69 5.140,50€ 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,10€ 820 23.862,00€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 1.099 22.199,80€ 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 2.061 27.205,20€ 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 4.674 61.696,80€ 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 14.668 134.945,60€ 399.159
Σύνολο
- 23.469 10.903.377,10€ 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
547.867,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.735,80€ 2 105.471,60€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.371,20€ 1 5.371,20€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,40€ 8 2.339,20€ 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,50€ 36 3.294,00€ 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 35 2.607,50€ 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,10€ 441 12.833,10€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 763 15.412,60€ 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 1.640 21.648,00€ 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 2.418 31.917,60€ 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 9.592 88.246,40€ 399.159
Σύνολο
- 14.936 289.141,20€ 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.854.130,00kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.046.226,28kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
389.475,66kn 0 0,00kn 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.668,53kn 1 39.668,53kn 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.159,49kn 15 32.392,35kn 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
675,77kn 39 26.355,03kn 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
550,21kn 25 13.755,25kn 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
214,92kn 249 53.515,08kn 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
149,19kn 545 81.308,55kn 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
97,49kn 1.494 145.650,06kn 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
97,49kn 1.427 139.118,23kn 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
67,95kn 8.068 548.220,60kn 399.159
Σύνολο
- 11.863 1.079.983,68kn 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
547.867,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.735,80€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.371,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,40€ 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,50€ 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,10€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 399.159
Σύνολο
- 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
547.867,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.735,80€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.371,20€ 0 0,00€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,40€ 1 292,40€ 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,50€ 5 457,50€ 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 2 149,00€ 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,10€ 67 1.949,70€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 96 1.939,20€ 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 167 2.204,40€ 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 383 5.055,60€ 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 1.388 12.769,60€ 399.159
Σύνολο
- 2.109 24.817,40€ 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
97.235.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.327.185,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
512.775,00kr. 1 512.775,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
52.225,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.840,00kr. 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
885,00kr. 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
720,00kr. 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
280,00kr. 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
195,00kr. 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 399.159
Σύνολο
- 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
547.867,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.735,80€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.371,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,40€ 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,50€ 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,10€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 399.159
Σύνολο
- 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
547.867,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
15.240.645,00Ft 0 0,00Ft 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.552.275,00Ft 2 3.104.550,00Ft 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
54.505,00Ft 12 654.060,00Ft 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
26.445,00Ft 42 1.110.690,00Ft 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.530,00Ft 47 1.011.910,00Ft 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.410,00Ft 419 3.523.790,00Ft 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.840,00Ft 748 4.368.320,00Ft 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.815,00Ft 1.601 6.107.815,00Ft 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.815,00Ft 2.547 9.716.805,00Ft 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.660,00Ft 11.498 30.584.680,00Ft 399.159
Σύνολο
- 16.916 60.182.620,00Ft 627.985

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.750,40zł 29 514.761,60zł 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
392,90zł 60 23.574,00zł 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
319,90zł 55 17.594,50zł 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
125,00zł 806 100.750,00zł 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
86,80zł 1.111 96.434,80zł 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
56,70zł 2.232 126.554,40zł 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
56,70zł 4.052 229.748,40zł 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
39,50zł 15.220 601.190,00zł 399.159
Σύνολο
- 23.565 1.710.607,70zł 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
547.867,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.735,80€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.371,20€ 0 0,00€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,40€ 10 2.924,00€ 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,50€ 36 3.294,00€ 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 26 1.937,00€ 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,10€ 326 9.486,60€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 542 10.948,40€ 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 1.352 17.846,40€ 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 2.023 26.703,60€ 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 7.209 66.322,80€ 399.159
Σύνολο
- 11.524 139.462,80€ 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
547.867,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.735,80€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.371,20€ 1 5.371,20€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,40€ 8 2.339,20€ 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,50€ 15 1.372,50€ 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 18 1.341,00€ 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,10€ 273 7.944,30€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 354 7.150,80€ 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 895 11.814,00€ 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 1.444 19.060,80€ 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 5.273 48.511,60€ 399.159
Σύνολο
- 8.281 104.905,40€ 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
103.178.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.652.785,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
544.117,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
162.124,00kr. 2 324.248,00kr. 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
18.537,00kr. 25 463.425,00kr. 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.070,00kr. 49 395.430,00kr. 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.166,00kr. 89 281.774,00kr. 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
300,00kr. 1.090 327.000,00kr. 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
208,00kr. 1.419 295.152,00kr. 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
136,00kr. 3.113 423.368,00kr. 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
136,00kr. 5.493 747.048,00kr. 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
94,00kr. 19.657 1.847.758,00kr. 399.159
Σύνολο
- 30.937 5.105.203,00kr. 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 102.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
257.950.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.132.237,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.360.319,00Kc 0 0,00Kc 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
138.550,00Kc 2 277.100,00Kc 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.542,00Kc 11 82.962,00Kc 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.360,00Kc 27 63.720,00Kc 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.921,00Kc 33 63.393,00Kc 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
750,00Kc 434 325.500,00Kc 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
521,00Kc 631 328.751,00Kc 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
340,00Kc 1.136 386.240,00Kc 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
340,00Kc 2.234 759.560,00Kc 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
237,00Kc 8.048 1.907.376,00Kc 399.159
Σύνολο
- 12.556 4.194.602,00Kc 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 258.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
547.867,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.735,80€ 1 52.735,80€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.371,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,40€ 595
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,50€ 1.478
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 1.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,10€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 28.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 65.254
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 110.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 399.159
Σύνολο
- 627.985

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
 • 4
 • 9
 • 6
 • 6
 • 2
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 18
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 94
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 874
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.153
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
 • 9
 • 4
 • 2
 • 8
 • 7
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 52
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 634
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.495
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
 • 5
 • 8
 • 7
 • 2
 • 6
 • 6
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 38
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 512
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.351
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.421
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
 • Venetsia
 • 32
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 10
Πόλη 5,00€ 1.138
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
 • 8
 • 4
 • 6
 • 5
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 15
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 145
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
 • Flatanger
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.