Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 51η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 16
 • 20
 • 34
 • 49
 • 2
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
657.965
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
426.736,10€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.064,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.172,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
253,40€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,20€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,60€ 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 420.852
Σύνολο
- 657.965
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 20.081.699 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 51

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
426.736,10€ 3 1.280.208,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.064,40€ 5 430.322,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.172,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
253,40€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,20€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,60€ 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 420.852
Σύνολο
- 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.720.472,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
548.690,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
45.751,00kr. 1 45.751,00kr. 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.645,00kr. 48 78.960,00kr. 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
713,00kr. 89 63.457,00kr. 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
505,00kr. 147 74.235,00kr. 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
201,00kr. 2.019 405.819,00kr. 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
156,00kr. 2.320 361.920,00kr. 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
111,00kr. 4.139 459.429,00kr. 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
94,00kr. 10.703 1.006.082,00kr. 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
68,00kr. 33.335 2.266.780,00kr. 420.852
Σύνολο
- 52.801 4.762.433,00kr. 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
426.736,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.064,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.172,00€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
253,40€ 8 2.027,20€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,20€ 8 857,60€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 25 1.865,00€ 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 215 5.783,50€ 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 237 4.929,60€ 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 448 6.675,20€ 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,60€ 1.040 13.104,00€ 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 3.602 32.778,20€ 420.852
Σύνολο
- 5.583 68.020,30€ 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.330.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
56.755.900,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
11.446.560,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
953.870,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
33.700,00kr. 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.250,00kr. 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.920,00kr. 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.570,00kr. 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.760,00kr. 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.980,00kr. 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.670,00kr. 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.210,00kr. 420.852
Σύνολο
- 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
426.736,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.064,40€ 1 86.064,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.172,00€ 2 14.344,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
253,40€ 28 7.095,20€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,20€ 38 4.073,60€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 52 3.879,20€ 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 822 22.111,80€ 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 918 19.094,40€ 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 1.859 27.699,10€ 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,60€ 4.638 58.438,80€ 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 14.289 130.029,90€ 420.852
Σύνολο
- 22.647 372.830,40€ 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
426.736,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.064,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.172,00€ 1 7.172,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
253,40€ 20 5.068,00€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,20€ 25 2.680,00€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 18 1.342,80€ 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 497 13.369,30€ 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 655 13.624,00€ 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 1.476 21.992,40€ 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,60€ 2.588 32.608,80€ 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 10.150 92.365,00€ 420.852
Σύνολο
- 15.430 190.222,30€ 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.163.583,33kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
638.033,44kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
53.169,21kn 0 0,00kn 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.878,57kn 10 18.785,70kn 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
794,72kn 23 18.278,56kn 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
553,04kn 27 14.932,08kn 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
199,42kn 370 73.785,40kn 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
154,20kn 471 72.628,20kn 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
110,46kn 1.091 120.511,86kn 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
93,41kn 1.868 174.489,88kn 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
67,46kn 7.144 481.934,24kn 420.852
Σύνολο
- 11.004 975.345,92kn 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
426.736,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.064,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.172,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
253,40€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,20€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,60€ 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 420.852
Σύνολο
- 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
426.736,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.064,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.172,00€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
253,40€ 2 506,80€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,20€ 1 107,20€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 7 522,20€ 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 88 2.367,20€ 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 108 2.246,40€ 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 222 3.307,80€ 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,60€ 471 5.934,60€ 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 1.513 13.768,30€ 420.852
Σύνολο
- 2.412 28.760,50€ 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
97.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.242.950,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
855.720,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
71.305,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.515,00kr. 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.065,00kr. 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
740,00kr. 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
265,00kr. 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
205,00kr. 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
145,00kr. 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 420.852
Σύνολο
- 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 97.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
426.736,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.064,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.172,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
253,40€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,20€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,60€ 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 420.852
Σύνολο
- 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
426.736,10€ 1 426.736,10€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.872.610,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.072.710,00Ft 1 2.072.710,00Ft 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
73.235,00Ft 10 732.350,00Ft 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
30.980,00Ft 45 1.394.100,00Ft 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.560,00Ft 43 927.080,00Ft 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.775,00Ft 683 5.310.325,00Ft 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.010,00Ft 812 4.880.120,00Ft 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.305,00Ft 1.645 7.081.725,00Ft 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.640,00Ft 3.624 13.191.360,00Ft 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.630,00Ft 11.558 30.397.540,00Ft 420.852
Σύνολο
- 18.422 66.414.046,10Ft 657.965

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
565.065,50zł 1 565.065,50zł 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.085,80zł 19 20.630,20zł 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
459,40zł 47 21.591,80zł 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
319,70zł 49 15.665,30zł 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
115,30zł 916 105.614,80zł 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
89,20zł 1.107 98.744,40zł 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
63,90zł 2.019 129.014,10zł 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,00zł 5.005 270.270,00zł 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
39,00zł 16.109 628.251,00zł 420.852
Σύνολο
- 25.272 1.854.847,10zł 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
426.736,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.064,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.172,00€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
253,40€ 8 2.027,20€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,20€ 19 2.036,80€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 29 2.163,40€ 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 392 10.544,80€ 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 556 11.564,80€ 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 992 14.780,80€ 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,60€ 2.139 26.951,40€ 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 7.589 69.059,90€ 420.852
Σύνολο
- 11.724 139.129,10€ 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
426.736,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.064,40€ 1 86.064,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.172,00€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
253,40€ 7 1.773,80€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,20€ 24 2.572,80€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 16 1.193,60€ 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 255 6.859,50€ 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 378 7.862,40€ 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 778 11.592,20€ 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,60€ 1.492 18.799,20€ 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 5.483 49.895,30€ 420.852
Σύνολο
- 8.434 186.613,20€ 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
103.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.395.808,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
886.549,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
301.877,00kr. 1 301.877,00kr. 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.415,00kr. 28 487.620,00kr. 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.419,00kr. 51 429.369,00kr. 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.171,00kr. 67 279.457,00kr. 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
277,00kr. 1.140 315.780,00kr. 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
214,00kr. 1.417 303.238,00kr. 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
153,00kr. 2.722 416.466,00kr. 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
129,00kr. 5.959 768.711,00kr. 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
93,00kr. 19.913 1.851.909,00kr. 420.852
Σύνολο
- 31.298 5.154.427,00kr. 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 103.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
259.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.033.261,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.225.195,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
185.432,00Kc 0 0,00Kc 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.551,00Kc 22 144.122,00Kc 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.771,00Kc 38 105.298,00Kc 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.928,00Kc 50 96.400,00Kc 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
695,00Kc 722 501.790,00Kc 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
537,00Kc 837 449.469,00Kc 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
385,00Kc 1.494 575.190,00Kc 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
325,00Kc 3.907 1.269.775,00Kc 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
235,00Kc 12.023 2.825.405,00Kc 420.852
Σύνολο
- 19.093 5.967.449,00Kc 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 259.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
426.736,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.064,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.172,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
253,40€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,20€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 1.614
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 23.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 28.963
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 57.685
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,60€ 123.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 420.852
Σύνολο
- 657.965

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
 • 7
 • 2
 • 8
 • 3
 • 8
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 85
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.078
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.204
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
 • 5
 • 8
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 102
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 975
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 9.418
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
 • 5
 • 8
 • 4
 • 0
 • 2
 • 3
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 21
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 484
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.067
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.109
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
 • Lissabon
 • 13
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 8
Πόλη 5,00€ 1.067
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
 • 4
 • 8
 • 4
 • 7
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 149
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
 • Stavanger
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.