Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 49η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
1 νικητής τζάκποτ
 • 4
 • 16
 • 21
 • 31
 • 42
 • 4
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
826.217
Ποσό
τζάκποτ
33.208.147€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.208.146,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
951.428,50€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.949,50€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,80€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,60€ 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,80€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,00€ 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 504.884
Σύνολο
- 826.217
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 22.386.554 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 49

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.208.146,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
951.428,50€ 1 951.428,50€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.949,50€ 4 335.798,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,60€ 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,80€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,00€ 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 504.884
Σύνολο
- 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
210.688.619,00kr. 1 210.688.619,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.065.386,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
535.208,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.956,00kr. 5 134.780,00kr. 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.665,00kr. 60 99.900,00kr. 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
729,00kr. 115 83.835,00kr. 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
387,00kr. 197 76.239,00kr. 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
147,00kr. 2.594 381.318,00kr. 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
147,00kr. 2.794 410.718,00kr. 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
123,00kr. 4.879 600.117,00kr. 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
69,00kr. 13.456 928.464,00kr. 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. 39.886 2.512.818,00kr. 504.884
Σύνολο
- 63.987 215.916.808,00kr. 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 139.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.208.146,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
951.428,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.949,50€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,80€ 2 8.447,60€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,60€ 6 1.539,60€ 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,80€ 12 1.317,60€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,00€ 12 672,00€ 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 257 5.037,20€ 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 283 5.546,80€ 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 485 8.002,50€ 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 1.168 10.745,60€ 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 3.925 32.970,00€ 504.884
Σύνολο
- 6.150 74.278,90€ 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.595.343.350,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
131.658.670,00kr. 1 131.658.670,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
11.616.930,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
584.480,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
35.500,00kr. 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.190,00kr. 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.740,00kr. 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.710,00kr. 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.710,00kr. 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.280,00kr. 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.270,00kr. 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.160,00kr. 504.884
Σύνολο
- 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 4.500.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.208.146,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
951.428,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.949,50€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,80€ 1 4.223,80€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,60€ 21 5.388,60€ 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,80€ 58 6.368,40€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,00€ 81 4.536,00€ 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 1.086 21.285,60€ 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 1.214 23.794,40€ 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 2.016 33.264,00€ 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 5.523 50.811,60€ 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 16.884 141.825,60€ 504.884
Σύνολο
- 26.884 291.498,00€ 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.208.146,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
951.428,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.949,50€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,80€ 0 0,00€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,60€ 17 4.362,20€ 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,80€ 32 3.513,60€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,00€ 45 2.520,00€ 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 819 16.052,40€ 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 690 13.524,00€ 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 1.337 22.060,50€ 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 4.146 38.143,20€ 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 11.352 95.356,80€ 504.884
Σύνολο
- 18.438 195.532,70€ 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
245.665.003,45kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.038.414,01kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
621.035,99kn 0 0,00kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.246,54kn 0 0,00kn 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.898,26kn 11 20.880,86kn 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
812,27kn 27 21.931,29kn 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
414,27kn 49 20.299,23kn 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
145,00kn 691 100.195,00kn 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,00kn 496 71.920,00kn 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
122,06kn 917 111.929,02kn 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
68,06kn 3.904 265.706,24kn 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
62,14kn 7.854 488.047,56kn 504.884
Σύνολο
- 13.949 1.100.909,20kn 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 237.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.208.146,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
951.428,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.949,50€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,60€ 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,80€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,00€ 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 504.884
Σύνολο
- 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.208.146,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
951.428,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.949,50€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,80€ 0 0,00€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,60€ 1 256,60€ 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,80€ 5 549,00€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,00€ 4 224,00€ 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 104 2.038,40€ 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 106 2.077,60€ 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 196 3.234,00€ 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 537 4.940,40€ 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 1.487 12.490,80€ 504.884
Σύνολο
- 2.440 25.810,80€ 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
322.019.395,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.226.000,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
814.055,00kr. 1 814.055,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
40.955,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.485,00kr. 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.060,00kr. 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
540,00kr. 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
190,00kr. 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
190,00kr. 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
160,00kr. 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
85,00kr. 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 504.884
Σύνολο
- 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 312.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.208.146,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
951.428,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.949,50€ 1 83.949,50€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,60€ 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,80€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,00€ 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 504.884
Σύνολο
- 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.208.146,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
951.428,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.261.405,00Ft 0 0,00Ft 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.220.680,00Ft 2 2.441.360,00Ft 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
74.155,00Ft 20 1.483.100,00Ft 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
31.730,00Ft 47 1.491.310,00Ft 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.185,00Ft 69 1.116.765,00Ft 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.665,00Ft 983 5.568.695,00Ft 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.665,00Ft 909 5.149.485,00Ft 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.770,00Ft 1.563 7.455.510,00Ft 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.660,00Ft 4.869 12.951.540,00Ft 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.430,00Ft 13.696 33.281.280,00Ft 504.884
Σύνολο
- 22.158 70.939.045,00Ft 826.217

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
140.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
932.813,10zł 1 932.813,10zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
18.128,20zł 4 72.512,80zł 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.101,30zł 30 33.039,00zł 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
471,30zł 68 32.048,40zł 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
240,40zł 103 24.761,20zł 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
84,20zł 1.321 111.228,20zł 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
84,20zł 1.413 118.974,60zł 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
70,90zł 2.377 168.529,30zł 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
39,50zł 6.956 274.762,00zł 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
36,10zł 19.276 695.863,60zł 504.884
Σύνολο
- 31.549 2.464.532,20zł 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 140.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.208.146,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
951.428,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.949,50€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,80€ 0 0,00€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,60€ 21 5.388,60€ 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,80€ 33 3.623,40€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,00€ 33 1.848,00€ 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 525 10.290,00€ 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 601 11.779,60€ 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 1.014 16.731,00€ 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 2.731 25.125,20€ 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 9.073 76.213,20€ 504.884
Σύνολο
- 14.031 150.999,00€ 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.208.146,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
951.428,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.949,50€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,80€ 1 4.223,80€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,60€ 9 2.309,40€ 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,80€ 13 1.427,40€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,00€ 29 1.624,00€ 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 374 7.330,40€ 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 409 8.016,40€ 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 725 11.962,50€ 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 2.032 18.694,40€ 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 5.870 49.308,00€ 504.884
Σύνολο
- 9.462 104.896,30€ 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
340.463.204,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.754.425,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
860.683,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
159.938,00kr. 2 319.876,00kr. 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.850,00kr. 46 545.100,00kr. 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.383,00kr. 61 450.363,00kr. 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.714,00kr. 109 295.826,00kr. 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
200,00kr. 1.509 301.800,00kr. 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
200,00kr. 1.630 326.000,00kr. 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
169,00kr. 2.667 450.723,00kr. 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
94,00kr. 7.912 743.728,00kr. 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
86,00kr. 22.611 1.944.546,00kr. 504.884
Σύνολο
- 36.547 5.377.962,00kr. 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 330.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
858.430.594,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
24.594.426,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.170.094,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
109.185,00Kc 3 327.555,00Kc 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.633,00Kc 13 86.229,00Kc 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.838,00Kc 23 65.274,00Kc 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.447,00Kc 45 65.115,00Kc 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
506,00Kc 522 264.132,00Kc 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
506,00Kc 565 285.890,00Kc 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
426,00Kc 991 422.166,00Kc 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
237,00Kc 2.969 703.653,00Kc 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
217,00Kc 8.409 1.824.753,00Kc 504.884
Σύνολο
- 13.540 4.044.767,00Kc 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 867.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.208.146,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
951.428,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.949,50€ 1 83.949,50€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,60€ 785
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,80€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,00€ 2.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 35.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 34.070
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 58.182
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 189.063
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 504.884
Σύνολο
- 826.217

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
 • 1
 • 8
 • 6
 • 4
 • 9
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 107
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 963
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.308
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
 • 9
 • 0
 • 2
 • 9
 • 1
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 52
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 610
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.400
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
 • 8
 • 7
 • 4
 • 8
 • 5
 • 8
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 23
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 498
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.369
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.038
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
 • Hampuri
 • 26
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 12
Πόλη 5,00€ 1.158
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
 • 1
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 11
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 157
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
 • Lørenskog
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.