Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 15η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 12 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 12 Απριλίου 2013
1 νικητής τζάκποτ
 • 8
 • 19
 • 22
 • 32
 • 40
 • 1
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
702.440
Ποσό
τζάκποτ
46.079.339€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.079.338,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
152.020,70€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
39.525,30€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.850,30€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,90€ 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
84,10€ 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,40€ 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,10€ 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 406.046
Σύνολο
- 702.440
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 12 Απριλίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 15

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.079.338,80€ 1 46.079.338,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
152.020,70€ 2 304.041,40€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
39.525,30€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.850,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,90€ 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
84,10€ 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,40€ 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,10€ 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 406.046
Σύνολο
- 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
292.001.113,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
969.161,00kr. 1 969.161,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
252.003,00kr. - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
18.200,00kr. - - 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.278,00kr. - - 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
566,00kr. - - 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
351,00kr. - - 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
158,00kr. - - 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
111,00kr. - - 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
99,00kr. - - 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
72,00kr. - - 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. - - 406.046
Σύνολο
- - - 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.079.338,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
152.020,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
39.525,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.850,30€ 0 0,00€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,90€ 5 979,50€ 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
84,10€ 15 1.261,50€ 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,40€ 33 1.663,20€ 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,10€ 275 5.802,50€ 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 349 5.200,10€ 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 396 5.266,80€ 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 1.639 15.898,30€ 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 4.098 34.833,00€ 406.046
Σύνολο
- 6.810 70.904,90€ 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.890.636.610,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
156.313.860,00kr. - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
18.389.860,00kr. - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.149.350,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
47.140,00kr. 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.100,00kr. 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.200,00kr. 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.120,00kr. 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.040,00kr. 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.060,00kr. 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.940,00kr. 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.270,00kr. 406.046
Σύνολο
- 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.079.338,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
152.020,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
39.525,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.850,30€ 0 0,00€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,90€ 21 4.113,90€ 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
84,10€ 37 3.111,70€ 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,40€ 121 6.098,40€ 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,10€ 1.253 26.438,30€ 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 1.415 21.083,50€ 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 1.547 20.575,10€ 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 8.090 78.473,00€ 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 17.897 152.124,50€ 406.046
Σύνολο
- 30.381 312.018,40€ 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.079.338,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
152.020,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
39.525,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.850,30€ 0 0,00€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,90€ 21 4.113,90€ 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
84,10€ 22 1.850,20€ 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,40€ 93 4.687,20€ 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,10€ 1.207 25.467,70€ 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 1.700 25.330,00€ 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 1.498 19.923,40€ 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 9.003 87.329,10€ 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 18.462 156.927,00€ 406.046
Σύνολο
- 32.006 325.628,50€ 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 406.046
Σύνολο
- - 132.192.163,00kn 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 11 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.079.338,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
152.020,70€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
39.525,30€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.850,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,90€ 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
84,10€ 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,40€ 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,10€ 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 406.046
Σύνολο
- 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.079.338,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
152.020,70€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
39.525,30€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.850,30€ - - 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,90€ - - 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
84,10€ - - 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,40€ - - 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,10€ - - 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ - - 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ - - 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ - - 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ - - 406.046
Σύνολο
- - - 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 11 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
344.765.610,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.137.415,00kr. - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
295.725,00kr. - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.325,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.465,00kr. 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
625,00kr. 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
375,00kr. 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
95,00kr. 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 406.046
Σύνολο
- 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.079.338,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
152.020,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
39.525,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.850,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,90€ 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
84,10€ 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,40€ 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,90€ 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,10€ 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 406.046
Σύνολο
- 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.079.338,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
152.020,70€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
39.525,30€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.850,30€ - - 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,90€ - - 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
84,10€ - - 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,40€ - - 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,10€ - - 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ - - 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ - - 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ - - 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ - - 406.046
Σύνολο
- - - 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
384.297.077,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.267.837,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
329.637,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
92.922,00kr. 3 278.766,00kr. 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.633,00kr. 14 22.862,00kr. 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
701,00kr. 15 10.515,00kr. 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
420,00kr. 36 15.120,00kr. 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
175,00kr. 520 91.000,00kr. 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
124,00kr. 540 66.960,00kr. 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
110,00kr. 626 68.860,00kr. 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 3.101 248.080,00kr. 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 6.927 484.890,00kr. 406.046
Σύνολο
- 11.782 1.287.053,00kr. 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.079.338,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
152.020,70€ 2 304.041,40€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
39.525,30€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.850,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,90€ 737
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
84,10€ 1.084
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,40€ 2.559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,10€ 29.403
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 35.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 41.012
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 186.437
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 406.046
Σύνολο
- 702.440

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 12 Απριλίου 2013
 • 6
 • 1
 • 8
 • 8
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 6
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 78

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.