Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 16η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 19 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 19 Απριλίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 17
 • 18
 • 22
 • 24
 • 25
 • 1
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
384.705
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.714,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.021,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.117,80€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
214,00€ 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,00€ 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,80€ 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,60€ 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 237.939
Σύνολο
- 384.705
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 19 Απριλίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 16

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.714,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.021,40€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.117,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
214,00€ 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,00€ 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,80€ 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,60€ 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 237.939
Σύνολο
- 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.650.207,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
172.291,00kr. - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.905,00kr. - - 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.394,00kr. - - 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
603,00kr. - - 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
417,00kr. - - 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
162,00kr. - - 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. - - 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
96,00kr. - - 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,00kr. - - 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. - - 237.939
Σύνολο
- - - 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.714,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.021,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.117,80€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
214,00€ 6 1.284,00€ 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,00€ 6 540,00€ 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,80€ 15 912,00€ 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,60€ 182 3.931,20€ 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ 226 3.774,20€ 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 275 3.547,50€ 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 1.230 13.776,00€ 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 2.910 23.280,00€ 237.939
Σύνολο
- 4.850 51.044,90€ 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.600.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
63.292.470,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.114.000,00kr. - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
474.680,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
32.580,00kr. 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.700,00kr. 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.250,00kr. 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.540,00kr. 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.280,00kr. 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.960,00kr. 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.700,00kr. 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.210,00kr. 237.939
Σύνολο
- 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.714,10€ 1 415.714,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.021,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.117,80€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
214,00€ 22 4.708,00€ 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,00€ 38 3.420,00€ 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,80€ 70 4.256,00€ 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,60€ 1.022 22.075,20€ 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ 1.056 17.635,20€ 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 1.408 18.163,20€ 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 5.218 58.441,60€ 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 12.987 103.896,00€ 237.939
Σύνολο
- 21.822 648.309,30€ 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.714,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.021,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.117,80€ 2 6.235,60€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
214,00€ 36 7.704,00€ 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,00€ 53 4.770,00€ 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,80€ 101 6.140,80€ 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,60€ 1.249 26.978,40€ 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ 1.271 21.225,70€ 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 1.882 24.277,80€ 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 6.305 70.616,00€ 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 18.175 145.400,00€ 237.939
Σύνολο
- 29.074 313.348,30€ 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 237.939
Σύνολο
- - 105.949.259,00kn 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.714,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.021,40€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.117,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
214,00€ 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,00€ 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,80€ 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,60€ 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 237.939
Σύνολο
- 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.714,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.021,40€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.117,80€ - - 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
214,00€ - - 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,00€ - - 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,80€ - - 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,60€ - - 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ - - 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ - - 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ - - 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ - - 237.939
Σύνολο
- - - 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.157.970,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
205.265,00kr. - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.680,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.625,00kr. 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
680,00kr. 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
460,00kr. 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
160,00kr. 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
95,00kr. 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
85,00kr. 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 237.939
Σύνολο
- 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.714,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.021,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.117,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
214,00€ 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,00€ 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,80€ 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,70€ 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 237.939
Σύνολο
- 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.714,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.021,40€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.117,80€ - - 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
214,00€ - - 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,00€ - - 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,80€ - - 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,60€ - - 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ - - 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ - - 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ - - 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ - - 237.939
Σύνολο
- - - 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.550.905,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.235.858,00kr. 1 1.235.858,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.631,00kr. 0 0,00kr. 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.827,00kr. 11 20.097,00kr. 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
768,00kr. 26 19.968,00kr. 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
519,00kr. 50 25.950,00kr. 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
184,00kr. 406 74.704,00kr. 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
142,00kr. 441 62.622,00kr. 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
110,00kr. 591 65.010,00kr. 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 2.412 229.140,00kr. 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
68,00kr. 6.021 409.428,00kr. 237.939
Σύνολο
- 9.959 2.142.777,00kr. 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.714,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.021,40€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.117,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
214,00€ 369
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,00€ 554
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,80€ 1.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,60€ 15.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ 17.156
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 23.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 88.746
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 237.939
Σύνολο
- 384.705

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 19 Απριλίου 2013
 • 8
 • 9
 • 6
 • 7
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 6
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 66

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.