Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 14η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 5 Απριλίου 2013
10× μετακύλιση τζάκποτ
 • 22
 • 31
 • 37
 • 38
 • 41
 • 2
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
580.134
Ποσό
τζάκποτ
39.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
326.379,20€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.717,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.643,30€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
297,40€ 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,70€ 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,10€ 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 327.257
Σύνολο
- 580.134
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 5 Απριλίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 14

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
326.379,20€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.717,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.643,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
297,40€ 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,70€ 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,10€ 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 327.257
Σύνολο
- 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.080.697,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.081.977,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.256,00kr. - - 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.925,00kr. - - 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
971,00kr. - - 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
432,00kr. - - 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
191,00kr. - - 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. - - 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. - - 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
68,00kr. - - 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
68,00kr. - - 327.257
Σύνολο
- - - 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
326.379,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.717,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.643,30€ 0 0,00€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
297,40€ 4 1.189,60€ 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,70€ 10 1.477,00€ 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,10€ 17 1.072,70€ 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 273 6.961,50€ 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 287 4.620,70€ 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 311 5.007,10€ 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 1.624 14.778,40€ 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 3.560 32.396,00€ 327.257
Σύνολο
- 6.086 67.503,00€ 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.890.636.610,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
156.313.860,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
18.389.860,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.149.350,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
47.140,00kr. 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.100,00kr. 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.200,00kr. 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.120,00kr. 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.040,00kr. 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.060,00kr. 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.940,00kr. 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.270,00kr. 327.257
Σύνολο
- 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
326.379,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.717,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.643,30€ 0 0,00€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
297,40€ 23 6.840,20€ 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,70€ 30 4.431,00€ 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,10€ 80 5.048,00€ 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 1.072 27.336,00€ 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 1.227 19.754,70€ 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 1.295 20.849,50€ 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 7.014 63.827,40€ 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 15.756 143.379,60€ 327.257
Σύνολο
- 26.497 291.466,40€ 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
326.379,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.717,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.643,30€ 1 3.643,30€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
297,40€ 19 5.650,60€ 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,70€ 36 5.317,20€ 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,10€ 83 5.237,30€ 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 1.075 27.412,50€ 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 1.317 21.203,70€ 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 1.444 23.248,40€ 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 7.858 71.507,80€ 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 15.392 140.067,20€ 327.257
Σύνολο
- 27.225 303.288,00€ 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 327.257
Σύνολο
- - 128.027.431,00kn 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
326.379,20€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.717,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.643,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
297,40€ 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,70€ 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,10€ 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 327.257
Σύνολο
- 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
326.379,20€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.717,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.643,30€ - - 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
297,40€ - - 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,70€ - - 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,10€ - - 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ - - 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ - - 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ - - 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ - - 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ - - 327.257
Σύνολο
- - - 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.009.070,00kr. 1 14.009.070,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.263.965,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.130,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.210,00kr. 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.095,00kr. 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
465,00kr. 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
185,00kr. 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,00kr. 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 327.257
Σύνολο
- 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
326.379,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.717,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.643,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
297,40€ 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,70€ 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,10€ 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 327.257
Σύνολο
- 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
326.379,20€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.717,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.643,30€ - - 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
297,40€ - - 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,70€ - - 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,10€ - - 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ - - 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ - - 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ - - 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ - - 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ - - 327.257
Σύνολο
- - - 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.753.041,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.431.581,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
192.741,00kr. 2 385.482,00kr. 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.508,00kr. 9 22.572,00kr. 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.245,00kr. 9 11.205,00kr. 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
532,00kr. 33 17.556,00kr. 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
215,00kr. 292 62.780,00kr. 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,00kr. 504 68.040,00kr. 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 398 53.730,00kr. 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
76,00kr. 2.909 221.084,00kr. 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
76,00kr. 5.023 381.748,00kr. 327.257
Σύνολο
- 9.179 1.224.197,00kr. 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
326.379,20€ 1 326.379,20€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.717,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.643,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
297,40€ 417
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,70€ 530
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,10€ 1.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 20.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 29.717
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 27.268
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 172.152
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 327.257
Σύνολο
- 580.134

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 5 Απριλίου 2013
 • 1
 • 8
 • 4
 • 4
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 7
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 95

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.