Rezultati za petak, 12. travnja 2013. godine

Dobitni brojevi za 15. Eurojackpot izvlačenje u 2013. godini koje je održano u petak, 12. travnja u 21:00 CEST (20:00 GMT) su:

Petak, 12. travnja 2013. godine
1 dobitnik Jackpota
 • 8
 • 19
 • 22
 • 32
 • 40
 • 1
 • 8
Icon Uzlazni
poredak
Dobitnici
Jackpotova
1
Ukupan
broj dobitnika
702.440
Iznos
Jackpota
46.079.339 €
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
46.079.338,80 € 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
152.020,70 € 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
39.525,30 € 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.850,30 € 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
195,90 € 737
Pogođeno 4 broja
Prize
84,10 € 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
50,40 € 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
21,10 € 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,90 € 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
13,30 € 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,70 € 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,50 € 406.046
Ukupno
- 702.440
Icon

Eurojackpot nagrade moraju se zatražiti u roku od 3 godine od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 12. travnja 2016. godine.

Dodatne informacije o izvlačenju

Broj izvlačenja: 15

Podjela nagrada u Europi

Danska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Danske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
292.001.113,00 kr. - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
969.161,00 kr. 1 969.161,00 kr. 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
252.003,00 kr. - - 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
18.200,00 kr. - - 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
1.278,00 kr. - - 737
Pogođeno 4 broja
Prize
566,00 kr. - - 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
351,00 kr. - - 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
158,00 kr. - - 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
111,00 kr. - - 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
99,00 kr. - - 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
72,00 kr. - - 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
63,00 kr. - - 406.046
Ukupno
- - - 702.440

Eurojackpot nagrade u Danskoj moraju se zatražiti u roku od 90 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 11. srpnja 2013. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Danskoj prije izvlačenja bio je -.

Estonija
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Estonija Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
46.079.338,80 € 0 0,00 € 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
152.020,70 € 0 0,00 € 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
39.525,30 € 0 0,00 € 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.850,30 € 0 0,00 € 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
195,90 € 5 979,50 € 737
Pogođeno 4 broja
Prize
84,10 € 15 1.261,50 € 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
50,40 € 33 1.663,20 € 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
21,10 € 275 5.802,50 € 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,90 € 349 5.200,10 € 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
13,30 € 396 5.266,80 € 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,70 € 1.639 15.898,30 € 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,50 € 4.098 34.833,00 € 406.046
Ukupno
- 6.810 70.904,90 € 702.440

Eurojackpot nagrade u Estonija moraju se zatražiti u roku od 90 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 11. srpnja 2013. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Estonija prije izvlačenja bio je 45.000.000 €.

Finska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Finske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
46.079.338,80 € - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
152.020,70 € 2 304.041,40 € 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
39.525,30 € - - 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.850,30 € Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Finske 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
195,90 € 737
Pogođeno 4 broja
Prize
84,10 € 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
50,40 € 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
21,10 € 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,90 € 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
13,30 € 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,70 € 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,50 € 406.046
Ukupno
- 702.440

Eurojackpot nagrade u Finskoj moraju se zatražiti u roku od 365 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 12. travnja 2014. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Finskoj prije izvlačenja bio je 45.000.000 €.

Hrvatska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Hrvatske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
- - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
- - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
- - - 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 737
Pogođeno 4 broja
Prize
- - - 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
- - - 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
- - - 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 406.046
Ukupno
- - 132.192.163,00 kn 702.440

Eurojackpot nagrade u Hrvatskoj moraju se zatražiti u roku od 60 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 11. lipnja 2013. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Hrvatskoj prije izvlačenja bio je -.

Island
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Islanda Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
2.890.636.610,00 kr. - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
156.313.860,00 kr. - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
18.389.860,00 kr. - - 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
1.149.350,00 kr. Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Islanda 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
47.140,00 kr. 737
Pogođeno 4 broja
Prize
16.100,00 kr. 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
12.200,00 kr. 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
4.120,00 kr. 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
3.040,00 kr. 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
2.060,00 kr. 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
1.940,00 kr. 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
1.270,00 kr. 406.046
Ukupno
- 702.440

Eurojackpot nagrade na Islandu moraju se zatražiti u roku od 1 godine od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 12. travnja 2014. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen na Islandu prije izvlačenja bio je -.

Italija
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Italije Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
46.079.338,80 € 0 0,00 € 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
152.020,70 € 0 0,00 € 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
39.525,30 € 0 0,00 € 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.850,30 € 0 0,00 € 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
195,90 € 21 4.113,90 € 737
Pogođeno 4 broja
Prize
84,10 € 22 1.850,20 € 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
50,40 € 93 4.687,20 € 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
21,10 € 1.207 25.467,70 € 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,90 € 1.700 25.330,00 € 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
13,30 € 1.498 19.923,40 € 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,70 € 9.003 87.329,10 € 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,50 € 18.462 156.927,00 € 406.046
Ukupno
- 32.006 325.628,50 € 702.440

Eurojackpot nagrade u Italiji moraju se zatražiti u roku od 30 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do nedjelja, 12. svibnja 2013. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Italiji prije izvlačenja bio je 45.000.000 €.

Latvija
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Latvije Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
46.079.338,80 € - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
152.020,70 € - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
39.525,30 € - - 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.850,30 € Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Latvije 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
195,90 € 737
Pogođeno 4 broja
Prize
84,10 € 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
50,40 € 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
21,10 € 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,90 € 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
13,30 € 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,70 € 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,50 € 406.046
Ukupno
- 702.440

Eurojackpot nagrade u Latviji moraju se zatražiti u roku od 30 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do nedjelja, 12. svibnja 2013. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Latviji prije izvlačenja bio je 45.000.000 €.

Litva
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Litve Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
46.079.338,80 € - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
152.020,70 € - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
39.525,30 € - - 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.850,30 € - - 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
195,90 € - - 737
Pogođeno 4 broja
Prize
84,10 € - - 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
50,40 € - - 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
21,10 € - - 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,90 € - - 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
13,30 € - - 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,70 € - - 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,50 € - - 406.046
Ukupno
- - - 702.440

Eurojackpot nagrade u Litvi moraju se zatražiti u roku od 60 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 11. lipnja 2013. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Litvi prije izvlačenja bio je 45.000.000 €.

Nizozemska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Nizozemske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
46.079.338,80 € 0 0,00 € 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
152.020,70 € 0 0,00 € 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
39.525,30 € 0 0,00 € 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.850,30 € Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Nizozemske 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
195,90 € 737
Pogođeno 4 broja
Prize
84,10 € 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
50,40 € 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
14,90 € 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
21,10 € 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
13,30 € 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,70 € 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,50 € 406.046
Ukupno
- 702.440

Eurojackpot nagrade u Nizozemskoj moraju se zatražiti u roku od 365 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 12. travnja 2014. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Nizozemskoj prije izvlačenja bio je 45.000.000 €.

Norveška
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Norveške Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
344.765.610,00 kr. - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
1.137.415,00 kr. - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
295.725,00 kr. - - 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
21.325,00 kr. Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Norveške 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
1.465,00 kr. 737
Pogođeno 4 broja
Prize
625,00 kr. 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
375,00 kr. 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
155,00 kr. 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
110,00 kr. 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
95,00 kr. 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
70,00 kr. 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
60,00 kr. 406.046
Ukupno
- 702.440

Eurojackpot nagrade u Norveškoj moraju se zatražiti u roku od 3 mjeseca od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do petak, 12. srpnja 2013. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Norveškoj prije izvlačenja bio je -.

Njemačka
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Njemačke Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
46.079.338,80 € 1 46.079.338,80 € 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
152.020,70 € 2 304.041,40 € 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
39.525,30 € - - 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.850,30 € Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Njemačke 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
195,90 € 737
Pogođeno 4 broja
Prize
84,10 € 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
50,40 € 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
21,10 € 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,90 € 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
13,30 € 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,70 € 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,50 € 406.046
Ukupno
- 702.440

Eurojackpot nagrade u Njemačkoj moraju se zatražiti u roku od 3 godine od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 12. travnja 2016. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Njemačkoj prije izvlačenja bio je 45.000.000 €.

Slovenija
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Slovenije Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
46.079.338,80 € - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
152.020,70 € - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
39.525,30 € - - 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.850,30 € - - 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
195,90 € - - 737
Pogođeno 4 broja
Prize
84,10 € - - 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
50,40 € - - 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
21,10 € - - 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,90 € - - 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
13,30 € - - 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,70 € - - 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,50 € - - 406.046
Ukupno
- - - 702.440

Eurojackpot nagrade u Sloveniji moraju se zatražiti u roku od 90 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 11. srpnja 2013. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Sloveniji prije izvlačenja bio je 45.000.000 €.

Španjolska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Španjolske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
46.079.338,80 € 0 0,00 € 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
152.020,70 € 0 0,00 € 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
39.525,30 € 0 0,00 € 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.850,30 € 0 0,00 € 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
195,90 € 21 4.113,90 € 737
Pogođeno 4 broja
Prize
84,10 € 37 3.111,70 € 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
50,40 € 121 6.098,40 € 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
21,10 € 1.253 26.438,30 € 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,90 € 1.415 21.083,50 € 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
13,30 € 1.547 20.575,10 € 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,70 € 8.090 78.473,00 € 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,50 € 17.897 152.124,50 € 406.046
Ukupno
- 30.381 312.018,40 € 702.440

Eurojackpot nagrade u Španjolskoj moraju se zatražiti u roku od 30 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do nedjelja, 12. svibnja 2013. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Španjolskoj prije izvlačenja bio je 45.000.000 €.

Švedska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Švedske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
384.297.077,00 kr. 0 0,00 kr. 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
1.267.837,00 kr. 0 0,00 kr. 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
329.637,00 kr. 0 0,00 kr. 5
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
92.922,00 kr. 3 278.766,00 kr. 64
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
1.633,00 kr. 14 22.862,00 kr. 737
Pogođeno 4 broja
Prize
701,00 kr. 15 10.515,00 kr. 1.084
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
420,00 kr. 36 15.120,00 kr. 2.559
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
175,00 kr. 520 91.000,00 kr. 29.403
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
124,00 kr. 540 66.960,00 kr. 35.087
Pogođeno 3 broja
Prize
110,00 kr. 626 68.860,00 kr. 41.012
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
80,00 kr. 3.101 248.080,00 kr. 186.437
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
70,00 kr. 6.927 484.890,00 kr. 406.046
Ukupno
- 11.782 1.287.053,00 kr. 702.440

Eurojackpot nagrade u Švedskoj moraju se zatražiti u roku od 3 mjeseca od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do petak, 12. srpnja 2013. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Švedskoj prije izvlačenja bio je -.

Povezani rezultati izvlačenja

Island | Jóker
Petak, 12. travnja 2013. godine
 • 6
 • 1
 • 8
 • 8
 • 3
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici
5 točno tim redoslijedom 2.000.000,00 kr. 0
Prva/posljednja 4 točno tim redoslijedom 100.000,00 kr. 1
Prva/posljednja 3 točno tim redoslijedom 10.000,00 kr. 6
Prva/posljednja 2 točno tim redoslijedom 2.000,00 kr. 78

Srodne poveznice