Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 28η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 12
 • 35
 • 36
 • 39
 • 47
 • 3
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
574.741
Ποσό
τζάκποτ
30.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
428.497,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.570,80€ 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,10€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,40€ 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,20€ 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 340.164
Σύνολο
- 574.741
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 28

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
428.497,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.570,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,10€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,40€ 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,20€ 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 340.164
Σύνολο
- 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.731.703,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.793,00kr. 3 68.379,00kr. 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.611,00kr. 54 86.994,00kr. 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
791,00kr. 113 89.383,00kr. 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
332,00kr. 135 44.820,00kr. 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
129,00kr. 2.158 278.382,00kr. 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
129,00kr. 2.394 308.826,00kr. 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 4.126 495.120,00kr. 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
59,00kr. 11.690 689.710,00kr. 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,00kr. 34.068 2.010.012,00kr. 340.164
Σύνολο
- 54.741 4.071.626,00kr. 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
428.497,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.570,80€ - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,10€ - - 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ - - 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,40€ - - 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,20€ - - 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ - - 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ - - 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ - - 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ - - 340.164
Σύνολο
- - - 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 340.164
Σύνολο
- 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
428.497,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.570,80€ - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,10€ - - 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ - - 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,40€ - - 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,20€ - - 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ - - 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ - - 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ - - 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ - - 340.164
Σύνολο
- - - 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
428.497,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.570,80€ - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,10€ - - 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ - - 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,40€ - - 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,20€ - - 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ - - 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ - - 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ - - 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ - - 340.164
Σύνολο
- - - 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 340.164
Σύνολο
- - - 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
428.497,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.570,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,10€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,40€ 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,20€ 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 340.164
Σύνολο
- 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
428.497,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.570,80€ - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,10€ - - 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ - - 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,40€ - - 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,20€ - - 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ - - 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ - - 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ - - 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ - - 340.164
Σύνολο
- - - 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 340.164
Σύνολο
- 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
428.497,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.570,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,10€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,40€ 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,20€ 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 340.164
Σύνολο
- 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
118.779.590,00Ft 0 0,00Ft 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
989.825,00Ft 2 1.979.650,00Ft 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
68.775,00Ft 8 550.200,00Ft 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
33.100,00Ft 18 595.800,00Ft 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
13.140,00Ft 38 499.320,00Ft 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.770,00Ft 650 3.100.500,00Ft 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.770,00Ft 555 2.647.350,00Ft 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.435,00Ft 917 4.066.895,00Ft 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.190,00Ft 3.636 7.962.840,00Ft 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.190,00Ft 9.086 19.898.340,00Ft 340.164
Σύνολο
- - - 574.741

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
428.497,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.570,80€ - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,10€ - - 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ - - 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,40€ - - 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,20€ - - 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ - - 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ - - 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ - - 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ - - 340.164
Σύνολο
- - - 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 340.164
Σύνολο
- - - 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 340.164
Σύνολο
- - - 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
428.497,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.570,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,10€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 837
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,40€ 1.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,20€ 26.922
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 23.706
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 38.264
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 142.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 340.164
Σύνολο
- 574.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015
 • 1
 • 7
 • 4
 • 6
 • 6
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015
 • 6
 • 8
 • 8
 • 0
 • 9
 • 1
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 29
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 462
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.268
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.308
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015
 • 8
 • 1
 • 0
 • 5
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 9
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 105

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.