Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 27η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 1
 • 31
 • 40
 • 41
 • 45
 • 5
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
377.837
Ποσό
τζάκποτ
24.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.098,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.542,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
353,70€ 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
164,20€ 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,80€ 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,70€ 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,00€ 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 237.602
Σύνολο
- 377.837
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 27

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.098,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.542,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
353,70€ 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
164,20€ 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,80€ 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,70€ 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,00€ 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 237.602
Σύνολο
- 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
612.656,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
54.485,00kr. 3 163.455,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.284,00kr. 50 114.200,00kr. 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.076,00kr. 84 90.384,00kr. 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
602,00kr. 130 78.260,00kr. 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
219,00kr. 1.811 396.609,00kr. 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
187,00kr. 2.099 392.513,00kr. 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
146,00kr. 3.686 538.156,00kr. 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
91,00kr. 9.852 896.532,00kr. 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
77,00kr. 30.053 2.314.081,00kr. 237.602
Σύνολο
- 47.768 4.984.190,00kr. 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.098,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.542,00€ - - 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
353,70€ - - 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
164,20€ - - 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,80€ - - 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,70€ - - 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,00€ - - 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ - - 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ - - 237.602
Σύνολο
- - - 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 237.602
Σύνολο
- 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.098,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.542,00€ - - 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
353,70€ - - 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
164,20€ - - 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,80€ - - 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,70€ - - 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,00€ - - 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ - - 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ - - 237.602
Σύνολο
- - - 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.098,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.542,00€ - - 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
353,70€ - - 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
164,20€ - - 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,80€ - - 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,70€ - - 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,00€ - - 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ - - 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ - - 237.602
Σύνολο
- - - 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 237.602
Σύνολο
- - - 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.098,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.542,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
353,70€ 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
164,20€ 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,80€ 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,70€ 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,00€ 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 237.602
Σύνολο
- 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.098,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.542,00€ - - 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
353,70€ - - 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
164,20€ - - 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,80€ - - 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,70€ - - 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,00€ - - 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ - - 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ - - 237.602
Σύνολο
- - - 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 237.602
Σύνολο
- 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.098,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.542,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
353,70€ 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
164,20€ 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,80€ 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,70€ 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,00€ 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 237.602
Σύνολο
- 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
26.638.420,00Ft 1 26.638.420,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.367.840,00Ft 0 0,00Ft 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
98.045,00Ft 6 588.270,00Ft 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
45.515,00Ft 7 318.605,00Ft 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
24.895,00Ft 28 697.060,00Ft 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.235,00Ft 418 3.442.230,00Ft 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.930,00Ft 388 2.688.840,00Ft 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.405,00Ft 625 3.378.125,00Ft 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.380,00Ft 3.163 10.690.940,00Ft 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.855,00Ft 6.796 19.402.580,00Ft 237.602
Σύνολο
- - - 377.837

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.098,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.542,00€ - - 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
353,70€ - - 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
164,20€ - - 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,80€ - - 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,70€ - - 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,00€ - - 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ - - 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ - - 237.602
Σύνολο
- - - 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 237.602
Σύνολο
- - - 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 237.602
Σύνολο
- - - 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.098,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.542,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
353,70€ 326
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
164,20€ 546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,80€ 856
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,70€ 13.332
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,00€ 15.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 81.596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 237.602
Σύνολο
- 377.837

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015
 • 6
 • 2
 • 4
 • 4
 • 0
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015
 • 0
 • 1
 • 9
 • 8
 • 1
 • 1
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 25
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 445
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.899
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 20.864
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015
 • 0
 • 4
 • 7
 • 9
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 16
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 90

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.