Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 29η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 6
 • 21
 • 30
 • 37
 • 44
 • 1
 • 3
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
554.703
Ποσό
τζάκποτ
37.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
724.891,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.618,30€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.978,50€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,70€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,10€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,60€ 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 354.718
Σύνολο
- 554.703
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 17 Ιουλίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 29

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
724.891,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.618,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.978,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,70€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,10€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,60€ 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 354.718
Σύνολο
- 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.621.210,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
424.721,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.142,00kr. 3 114.426,00kr. 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.526,00kr. 46 70.196,00kr. 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
732,00kr. 105 76.860,00kr. 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
489,00kr. 169 82.641,00kr. 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
184,00kr. 2.381 438.104,00kr. 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
143,00kr. 2.690 384.670,00kr. 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
119,00kr. 4.852 577.388,00kr. 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,00kr. 12.837 1.039.797,00kr. 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
62,00kr. 38.910 2.412.420,00kr. 354.718
Σύνολο
- 61.993 5.196.502,00kr. 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
724.891,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.618,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.978,50€ - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,70€ - - 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ - - 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,10€ - - 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,60€ - - 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ - - 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ - - 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ - - 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ - - 354.718
Σύνολο
- - - 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 354.718
Σύνολο
- 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
724.891,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.618,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.978,50€ - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,70€ - - 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ - - 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,10€ - - 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,60€ - - 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ - - 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ - - 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ - - 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ - - 354.718
Σύνολο
- - - 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
724.891,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.618,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.978,50€ - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,70€ - - 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ - - 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,10€ - - 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,60€ - - 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ - - 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ - - 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ - - 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ - - 354.718
Σύνολο
- - - 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 354.718
Σύνολο
- - - 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
724.891,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.618,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.978,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,70€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,10€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,60€ 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 354.718
Σύνολο
- 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
724.891,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.618,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.978,50€ - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,70€ - - 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ - - 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,10€ - - 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,60€ - - 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ - - 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ - - 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ - - 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ - - 354.718
Σύνολο
- - - 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 354.718
Σύνολο
- 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
724.891,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.618,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.978,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,70€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,10€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,60€ 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 354.718
Σύνολο
- 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
724.891,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
18.466.595,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.657.240,00Ft 0 0,00Ft 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
342.835,00Ft 18 6.171.030,00Ft 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
30.545,00Ft 31 946.895,00Ft 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.985,00Ft 29 579.565,00Ft 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.820,00Ft 429 2.925.780,00Ft 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.295,00Ft 745 3.944.775,00Ft 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.405,00Ft 1.320 5.814.600,00Ft 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.995,00Ft 2.519 7.544.405,00Ft 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.300,00Ft 10.176 23.404.800,00Ft 354.718
Σύνολο
- - - 554.703

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
724.891,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.618,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.978,50€ - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,70€ - - 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ - - 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,10€ - - 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,60€ - - 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ - - 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ - - 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ - - 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ - - 354.718
Σύνολο
- - - 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 354.718
Σύνολο
- - - 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 354.718
Σύνολο
- - - 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
724.891,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.618,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.978,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,70€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ 987
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,10€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,60€ 19.586
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 24.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 41.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 111.257
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 354.718
Σύνολο
- 554.703

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 0
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 67
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 583
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.011
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015
 • 4
 • 5
 • 9
 • 3
 • 6
 • 1
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 37
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 502
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.441
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 24.428
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015
 • 3
 • 0
 • 5
 • 2
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 5
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 113

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.