Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 1η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 16
 • 29
 • 38
 • 42
 • 48
 • 5
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
373.469
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.355,50€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.613,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.837,50€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,60€ 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 236.538
Σύνολο
- 373.469
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 1

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.355,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.613,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.837,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,60€ 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 236.538
Σύνολο
- 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.807.296,00kr. 1 2.807.296,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
660.562,00kr. 1 660.562,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.494,00kr. 4 97.976,00kr. 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.667,00kr. 42 70.014,00kr. 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
837,00kr. 42 35.154,00kr. 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
429,00kr. 97 41.613,00kr. 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
168,00kr. 1.173 197.064,00kr. 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
144,00kr. 1.309 188.496,00kr. 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
126,00kr. 2.177 274.302,00kr. 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
77,00kr. 6.274 483.098,00kr. 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
62,00kr. 18.496 1.146.752,00kr. 236.538
Σύνολο
- 29.616 6.002.327,00kr. 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.355,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.613,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.837,50€ - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ - - 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ - - 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,60€ - - 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ - - 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ - - 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ - - 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ - - 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ - - 236.538
Σύνολο
- - - 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 236.538
Σύνολο
- 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.355,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.613,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.837,50€ - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ - - 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ - - 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,60€ - - 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ - - 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ - - 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ - - 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ - - 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ - - 236.538
Σύνολο
- - - 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.355,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.613,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.837,50€ - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ - - 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ - - 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,60€ - - 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ - - 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ - - 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ - - 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ - - 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ - - 236.538
Σύνολο
- - - 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 236.538
Σύνολο
- - - 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 3 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.355,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.613,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.837,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,60€ 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 236.538
Σύνολο
- 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.355,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.613,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.837,50€ - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ - - 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ - - 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,60€ - - 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ - - 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ - - 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ - - 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ - - 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ - - 236.538
Σύνολο
- - - 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 3 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 236.538
Σύνολο
- 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.355,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.613,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.837,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,60€ 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 236.538
Σύνολο
- 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.355,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
28.721.525,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.063.755,00Ft 0 0,00Ft 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
71.185,00Ft 14 996.590,00Ft 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
35.120,00Ft 28 983.360,00Ft 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
17.355,00Ft 37 642.135,00Ft 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.235,00Ft 446 2.780.810,00Ft 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.320,00Ft 616 3.277.120,00Ft 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.685,00Ft 1.241 5.814.085,00Ft 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.855,00Ft 2.443 6.974.765,00Ft 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.300,00Ft 8.859 20.375.700,00Ft 236.538
Σύνολο
- - - 373.469

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.355,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.613,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.837,50€ - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ - - 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ - - 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,60€ - - 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ - - 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ - - 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ - - 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ - - 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ - - 236.538
Σύνολο
- - - 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 236.538
Σύνολο
- - - 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 236.538
Σύνολο
- - - 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.355,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.613,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.837,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 363
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,60€ 993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 14.226
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 16.184
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 26.347
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 78.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 236.538
Σύνολο
- 373.469

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015
 • 4
 • 1
 • 5
 • 2
 • 8
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015
 • 6
 • 9
 • 1
 • 9
 • 1
 • 6
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 11.822,30€ 3
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 698,30€ 31
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 52,70€ 419
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 7,40€ 3.733
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 2,50€ 20.512

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.