Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 52η κλήρωση Eurojackpot το 2014 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014
1 νικητής τζάκποτ
 • 2
 • 21
 • 30
 • 39
 • 43
 • 5
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
399.574
Ποσό
τζάκποτ
17.783.911€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.783.911,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
174.613,80€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.035,50€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.423,80€ 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
247,80€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,10€ 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 237.848
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 52

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.783.911,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
174.613,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.035,50€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.423,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
247,80€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,10€ 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 237.848
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 237.848
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.783.911,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
174.613,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.035,50€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.423,80€ - - 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
247,80€ - - 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,10€ - - 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ - - 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ - - 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ - - 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ - - 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ - - 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ - - 237.848
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 237.848
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.783.911,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
174.613,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.035,50€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.423,80€ - - 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
247,80€ - - 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,10€ - - 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ - - 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ - - 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ - - 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ - - 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ - - 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ - - 237.848
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.783.911,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
174.613,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.035,50€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.423,80€ - - 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
247,80€ - - 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,10€ - - 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ - - 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ - - 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ - - 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ - - 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ - - 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ - - 237.848
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 237.848
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.783.911,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
174.613,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.035,50€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.423,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
247,80€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,10€ 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 237.848
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.783.911,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
174.613,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.035,50€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.423,80€ - - 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
247,80€ - - 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,10€ - - 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ - - 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ - - 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ - - 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ - - 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ - - 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ - - 237.848
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 237.848
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.783.911,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
174.613,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.035,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.423,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
247,80€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,10€ 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 237.848
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.783.911,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
174.613,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
21.354.240,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
949.075,00Ft 1 949.075,00Ft 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
68.690,00Ft 12 824.280,00Ft 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.620,00Ft 22 805.640,00Ft 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
14.360,00Ft 55 789.800,00Ft 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.240,00Ft 791 4.144.840,00Ft 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.240,00Ft 582 3.049.680,00Ft 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.045,00Ft 981 4.949.145,00Ft 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.245,00Ft 4.349 9.763.505,00Ft 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.245,00Ft 9.602 21.556.490,00Ft 237.848
Σύνολο
- - - -

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.783.911,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
174.613,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.035,50€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.423,80€ - - 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
247,80€ - - 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,10€ - - 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ - - 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ - - 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ - - 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ - - 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ - - 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ - - 237.848
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 237.848
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 237.848
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.783.911,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
174.613,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.035,50€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.423,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
247,80€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,10€ 544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 17.460
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 15.562
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 24.193
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 102.365
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 237.848
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014
 • 2
 • 4
 • 7
 • 3
 • 8
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014
 • 9
 • 2
 • 3
 • 0
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 5
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 58

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.