Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 2η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 13
 • 19
 • 20
 • 27
 • 41
 • 5
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
367.383
Ποσό
τζάκποτ
13.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
441.927,50€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
311.948,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.851,20€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,60€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,80€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,40€ 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,80€ 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 239.569
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 2

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
441.927,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
311.948,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.851,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,60€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,80€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,40€ 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,80€ 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 239.569
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.817.317,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.988.703,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.581,00kr. 3 73.743,00kr. 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.710,00kr. 29 49.590,00kr. 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
685,00kr. 62 42.470,00kr. 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
497,00kr. 65 32.305,00kr. 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
194,00kr. 1.101 213.594,00kr. 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
139,00kr. 1.371 190.569,00kr. 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
99,00kr. 2.420 239.580,00kr. 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
96,00kr. 5.584 536.064,00kr. 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,00kr. 19.031 1.160.891,00kr. 239.569
Σύνολο
- 29.666 2.538.806,00kr. -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
441.927,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
311.948,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.851,20€ - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,60€ - - 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,80€ - - 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,40€ - - 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ - - 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ - - 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ - - 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,80€ - - 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ - - 239.569
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 239.569
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
441.927,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
311.948,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.851,20€ - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,60€ - - 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,80€ - - 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,40€ - - 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ - - 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ - - 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ - - 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,80€ - - 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ - - 239.569
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
441.927,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
311.948,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.851,20€ - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,60€ - - 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,80€ - - 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,40€ - - 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ - - 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ - - 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ - - 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,80€ - - 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ - - 239.569
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 239.569
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
441.927,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
311.948,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.851,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,60€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,80€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,40€ 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,80€ 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 239.569
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
441.927,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
311.948,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.851,20€ - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,60€ - - 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,80€ - - 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,40€ - - 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ - - 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ - - 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ - - 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,80€ - - 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ - - 239.569
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 239.569
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
441.927,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
311.948,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.851,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,60€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,80€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,40€ 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,80€ 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 239.569
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
441.927,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.472.205,00Ft 1 86.472.205,00Ft 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.067.555,00Ft 2 2.135.110,00Ft 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
73.070,00Ft 22 1.607.540,00Ft 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
28.495,00Ft 34 968.830,00Ft 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
20.345,00Ft 53 1.078.285,00Ft 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.180,00Ft 830 5.959.400,00Ft 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.155,00Ft 1.057 5.448.835,00Ft 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.685,00Ft 1.789 6.592.465,00Ft 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.550,00Ft 3.684 13.078.200,00Ft 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.275,00Ft 13.581 30.896.775,00Ft 239.569
Σύνολο
- - - -

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
441.927,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
311.948,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.851,20€ - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,60€ - - 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,80€ - - 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,40€ - - 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ - - 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ - - 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ - - 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,80€ - - 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ - - 239.569
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 239.569
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 239.569
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
441.927,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
311.948,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.851,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,60€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,80€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,40€ 849
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 12.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 16.700
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 33.419
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,80€ 63.308
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 239.569
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015
 • 6
 • 1
 • 3
 • 9
 • 3
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015
 • 2
 • 7
 • 7
 • 3
 • 4
 • 6
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 16.985,90€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 639,90€ 34
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 48,60€ 456
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 7,20€ 3.847
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 2,50€ 21.055
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015
 • 3
 • 5
 • 9
 • 7
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 62

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.