Rezultati za petak, 2. siječnja 2015. godine

Dobitni brojevi za 1. Eurojackpot izvlačenje u 2015. godini koje je održano u petak, 2. siječnja u 21:00 CEST (20:00 GMT) su:

Petak, 2. siječnja 2015. godine
Prijenos
 • 16
 • 29
 • 38
 • 42
 • 48
 • 5
 • 6
Icon Uzlazni
poredak
Dobitnici
Jackpotova
0
Ukupan
broj dobitnika
373.469
Iznos
Jackpota
10.000.000 €
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
10.000.000,00 € 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
440.355,50 € 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
103.613,00 € 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
3.837,50 € 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
256,80 € 363
Pogođeno 4 broja
Prize
126,70 € 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
62,60 € 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
22,50 € 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,20 € 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
16,90 € 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
10,30 € 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,30 € 236.538
Ukupno
- 373.469
Icon

Eurojackpot nagrade moraju se zatražiti u roku od 3 godine od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 2. siječnja 2018. godine.

Dodatne informacije o izvlačenju

Broj izvlačenja: 1

Podjela nagrada u Europi

Češka Republika
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Češke Republike Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
- 0 0,00 Kc 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
- - - 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
- - - 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 363
Pogođeno 4 broja
Prize
- - - 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
- - - 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
- - - 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 236.538
Ukupno
- - - 373.469

Eurojackpot nagrade u Češkoj Republici moraju se zatražiti u roku od 35 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do petak, 6. veljače 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Češkoj Republici prije izvlačenja bio je -.

Danska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Danske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
- 0 0,00 kr. 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
2.807.296,00 kr. 1 2.807.296,00 kr. 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
660.562,00 kr. 1 660.562,00 kr. 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
24.494,00 kr. 4 97.976,00 kr. 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
1.667,00 kr. 42 70.014,00 kr. 363
Pogođeno 4 broja
Prize
837,00 kr. 42 35.154,00 kr. 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
429,00 kr. 97 41.613,00 kr. 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
168,00 kr. 1.173 197.064,00 kr. 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
144,00 kr. 1.309 188.496,00 kr. 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
126,00 kr. 2.177 274.302,00 kr. 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
77,00 kr. 6.274 483.098,00 kr. 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
62,00 kr. 18.496 1.146.752,00 kr. 236.538
Ukupno
- 29.616 6.002.327,00 kr. 373.469

Eurojackpot nagrade u Danskoj moraju se zatražiti u roku od 90 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 2. travnja 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Danskoj prije izvlačenja bio je -.

Estonija
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Estonija Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
10.000.000,00 € 0 0,00 € 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
440.355,50 € - - 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
103.613,00 € - - 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
3.837,50 € - - 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
256,80 € - - 363
Pogođeno 4 broja
Prize
126,70 € - - 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
62,60 € - - 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
22,50 € - - 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,20 € - - 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
16,90 € - - 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
10,30 € - - 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,30 € - - 236.538
Ukupno
- - - 373.469

Eurojackpot nagrade u Estonija moraju se zatražiti u roku od 90 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 2. travnja 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Estonija prije izvlačenja bio je -.

Finska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Finske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
10.000.000,00 € 0 0,00 € 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
440.355,50 € - - 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
103.613,00 € - - 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
3.837,50 € Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Finske 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
256,80 € 363
Pogođeno 4 broja
Prize
126,70 € 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
62,60 € 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
22,50 € 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,20 € 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
16,90 € 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
10,30 € 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,30 € 236.538
Ukupno
- 373.469

Eurojackpot nagrade u Finskoj moraju se zatražiti u roku od 365 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 2. siječnja 2016. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Finskoj prije izvlačenja bio je -.

Hrvatska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Hrvatske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
- 0 0,00 kn 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
- - - 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
- - - 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 363
Pogođeno 4 broja
Prize
- - - 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
- - - 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
- - - 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 236.538
Ukupno
- - - 373.469

Eurojackpot nagrade u Hrvatskoj moraju se zatražiti u roku od 60 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 3. ožujka 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Hrvatskoj prije izvlačenja bio je -.

Island
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Islanda Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
- 0 0,00 kr. 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
- - - 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
- - - 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
- Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Islanda 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
- 363
Pogođeno 4 broja
Prize
- 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
- 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
- 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
- 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
- 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
- 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
- 236.538
Ukupno
- 373.469

Eurojackpot nagrade na Islandu moraju se zatražiti u roku od 1 godine od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 2. siječnja 2016. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen na Islandu prije izvlačenja bio je -.

Italija
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Italije Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
10.000.000,00 € 0 0,00 € 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
440.355,50 € - - 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
103.613,00 € - - 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
3.837,50 € - - 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
256,80 € - - 363
Pogođeno 4 broja
Prize
126,70 € - - 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
62,60 € - - 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
22,50 € - - 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,20 € - - 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
16,90 € - - 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
10,30 € - - 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,30 € - - 236.538
Ukupno
- - - 373.469

Eurojackpot nagrade u Italiji moraju se zatražiti u roku od 30 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do nedjelja, 1. veljače 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Italiji prije izvlačenja bio je -.

Latvija
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Latvije Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
10.000.000,00 € 0 0,00 € 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
440.355,50 € - - 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
103.613,00 € - - 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
3.837,50 € Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Latvije 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
256,80 € 363
Pogođeno 4 broja
Prize
126,70 € 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
62,60 € 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
22,50 € 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,20 € 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
16,90 € 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
10,30 € 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,30 € 236.538
Ukupno
- 373.469

Eurojackpot nagrade u Latviji moraju se zatražiti u roku od 30 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do nedjelja, 1. veljače 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Latviji prije izvlačenja bio je -.

Litva
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Litve Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
10.000.000,00 € 0 0,00 € 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
440.355,50 € - - 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
103.613,00 € - - 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
3.837,50 € - - 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
256,80 € - - 363
Pogođeno 4 broja
Prize
126,70 € - - 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
62,60 € - - 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
22,50 € - - 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,20 € - - 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
16,90 € - - 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
10,30 € - - 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,30 € - - 236.538
Ukupno
- - - 373.469

Eurojackpot nagrade u Litvi moraju se zatražiti u roku od 60 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 3. ožujka 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Litvi prije izvlačenja bio je -.

Mađarska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Mađarske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
0,00 € 0 0,00 € 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
440.355,50 € 0 0,00 € 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
28.721.525,00 Ft 0 0,00 Ft 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
1.063.755,00 Ft 0 0,00 Ft 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
71.185,00 Ft 14 996.590,00 Ft 363
Pogođeno 4 broja
Prize
35.120,00 Ft 28 983.360,00 Ft 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
17.355,00 Ft 37 642.135,00 Ft 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
6.235,00 Ft 446 2.780.810,00 Ft 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
5.320,00 Ft 616 3.277.120,00 Ft 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
4.685,00 Ft 1.241 5.814.085,00 Ft 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
2.855,00 Ft 2.443 6.974.765,00 Ft 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
2.300,00 Ft 8.859 20.375.700,00 Ft 236.538
Ukupno
- - - 373.469

Eurojackpot nagrade u Mađarskoj moraju se zatražiti u roku od 180 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do srijeda, 1. srpnja 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Mađarskoj prije izvlačenja bio je -.

Nizozemska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Nizozemske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
0,00 € 0 0,00 € 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
440.355,50 € 0 0,00 € 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
103.613,00 € 0 0,00 € 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
3.837,50 € Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Nizozemske 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
256,80 € 363
Pogođeno 4 broja
Prize
126,70 € 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
62,60 € 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
22,50 € 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,20 € 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
16,90 € 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
10,30 € 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,30 € 236.538
Ukupno
- 373.469

Eurojackpot nagrade u Nizozemskoj moraju se zatražiti u roku od 365 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 2. siječnja 2016. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Nizozemskoj prije izvlačenja bio je -.

Norveška
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Norveške Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
- 0 0,00 kr. 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
- - - 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
- - - 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
- Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Norveške 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
- 363
Pogođeno 4 broja
Prize
- 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
- 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
- 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
- 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
- 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
- 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
- 236.538
Ukupno
- 373.469

Eurojackpot nagrade u Norveškoj moraju se zatražiti u roku od 3 mjeseca od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 2. travnja 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Norveškoj prije izvlačenja bio je -.

Njemačka
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Njemačke Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
10.000.000,00 € 0 0,00 € 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
440.355,50 € - - 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
103.613,00 € - - 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
3.837,50 € Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Njemačke 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
256,80 € 363
Pogođeno 4 broja
Prize
126,70 € 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
62,60 € 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
22,50 € 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,20 € 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
16,90 € 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
10,30 € 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,30 € 236.538
Ukupno
- 373.469

Eurojackpot nagrade u Njemačkoj moraju se zatražiti u roku od 3 godine od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 2. siječnja 2018. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Njemačkoj prije izvlačenja bio je 10.000.000 €.

Slovenija
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Slovenije Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
10.000.000,00 € 0 0,00 € 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
440.355,50 € - - 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
103.613,00 € - - 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
3.837,50 € - - 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
256,80 € - - 363
Pogođeno 4 broja
Prize
126,70 € - - 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
62,60 € - - 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
22,50 € - - 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,20 € - - 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
16,90 € - - 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
10,30 € - - 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,30 € - - 236.538
Ukupno
- - - 373.469

Eurojackpot nagrade u Sloveniji moraju se zatražiti u roku od 90 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 2. travnja 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Sloveniji prije izvlačenja bio je -.

Španjolska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Španjolske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
10.000.000,00 € 0 0,00 € 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
440.355,50 € - - 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
103.613,00 € - - 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
3.837,50 € - - 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
256,80 € - - 363
Pogođeno 4 broja
Prize
126,70 € - - 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
62,60 € - - 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
22,50 € - - 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,20 € - - 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
16,90 € - - 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
10,30 € - - 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,30 € - - 236.538
Ukupno
- - - 373.469

Eurojackpot nagrade u Španjolskoj moraju se zatražiti u roku od 30 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do nedjelja, 1. veljače 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Španjolskoj prije izvlačenja bio je -.

Švedska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Švedske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
- 0 0,00 kr. 0
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
- - - 2
Pogođeno 5 brojeva
Prize
- - - 3
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 27
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 363
Pogođeno 4 broja
Prize
- - - 572
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 993
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 14.226
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 16.184
Pogođeno 3 broja
Prize
- - - 26.347
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
- - - 78.214
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 236.538
Ukupno
- - - 373.469

Eurojackpot nagrade u Švedskoj moraju se zatražiti u roku od 3 mjeseca od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 2. travnja 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Švedskoj prije izvlačenja bio je -.

Povezani rezultati izvlačenja

Češka Republika | Extra 6
Petak, 2. siječnja 2015. godine
 • 4
 • 1
 • 5
 • 2
 • 8
 • 7
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici
6 točno tim redoslijedom 2.000.000,00 Kc 0
Posljednjih 5 točno tim redoslijedom 200.000,00 Kc 0
Posljednja 4 točno tim redoslijedom 20.000,00 Kc 3
Posljednja 3 točno tim redoslijedom 2.000,00 Kc -
Posljednja 2 točno tim redoslijedom 200,00 Kc -
Posljednji točno tim redoslijedom 120,00 Kc -
Finska | Perjantai-Jokeri
Petak, 2. siječnja 2015. godine
 • 6
 • 9
 • 1
 • 9
 • 1
 • 6
 • 8
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici
7 točno tim redoslijedom - 0
Bilo kojih 6 na ispravnom mjestu 11.822,30 € 3
Bilo koja 5 na ispravnom mjestu 698,30 € 31
Bilo koja 4 na ispravnom mjestu 52,70 € 419
Bilo koja 3 na ispravnom mjestu 7,40 € 3.733
Bilo koja 2 na ispravnom mjestu 2,50 € 20.512

Srodne poveznice