Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 22η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 31 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 31 Μαΐου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 5
 • 9
 • 12
 • 23
 • 40
 • 2
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
457.043
Ποσό
τζάκποτ
15.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
127.279,10€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.092,50€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.666,10€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
150,20€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,40€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10,50€ 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 254.340
Σύνολο
- 457.043
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 31 Μαΐου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 22

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
127.279,10€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.092,50€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.666,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
150,20€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,40€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10,50€ 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 254.340
Σύνολο
- 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
811.434,00kr. - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
210.994,00kr. - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.651,00kr. - - 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
987,00kr. - - 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
517,00kr. - - 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
213,00kr. - - 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
118,00kr. - - 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
78,00kr. - - 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
78,00kr. - - 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
53,00kr. - - 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,00kr. - - 254.340
Σύνολο
- - - 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
127.279,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.092,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.666,10€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
150,20€ 6 901,20€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,40€ 6 458,40€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 21 604,80€ 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 203 3.207,40€ 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10,50€ 249 2.614,50€ 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 256 2.688,00€ 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 1.355 9.620,50€ 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 2.830 19.244,00€ 254.340
Σύνολο
- 4.926 39.338,80€ 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.369.527.950,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
20.209.370,00kr. - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
5.254.420,00kr. - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
264.540,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
23.840,00kr. 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
12.130,00kr. 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.570,00kr. 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.660,00kr. 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.500,00kr. 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.660,00kr. 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.120,00kr. 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.070,00kr. 254.340
Σύνολο
- 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 31 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
127.279,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.092,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.666,10€ 8 13.328,80€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
150,20€ 35 5.257,00€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,40€ 29 2.215,60€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 108 3.110,40€ 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 1.058 16.716,40€ 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10,50€ 1.193 12.526,50€ 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 1.227 12.883,50€ 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 5.660 40.186,00€ 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 13.290 90.372,00€ 254.340
Σύνολο
- 22.608 196.596,20€ 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
127.279,10€ 3 381.837,30€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.092,50€ 3 99.277,50€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.666,10€ 3 4.998,30€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
150,20€ 40 6.008,00€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,40€ 67 5.118,80€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 165 4.752,00€ 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 1.765 27.887,00€ 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10,50€ 2.034 21.357,00€ 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 2.266 23.793,00€ 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 9.615 68.266,50€ 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 21.776 148.076,80€ 254.340
Σύνολο
- 37.737 791.372,20€ 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 254.340
Σύνολο
- - 1.022.614,83kn 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
127.279,10€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.092,50€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.666,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
150,20€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,40€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10,50€ 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 254.340
Σύνολο
- 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
127.279,10€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.092,50€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.666,10€ - - 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
150,20€ - - 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,40€ - - 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ - - 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ - - 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10,50€ - - 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ - - 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ - - 254.340
Σύνολο
- - - 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
969.100,00kr. - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.965,00kr. - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.685,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.140,00kr. 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
580,00kr. 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
215,00kr. 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
120,00kr. 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
75,00kr. 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
50,00kr. 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
50,00kr. 254.340
Σύνολο
- 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 31 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
127.279,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.092,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.666,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
150,20€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,40€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
10,50€ 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 254.340
Σύνολο
- 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 31 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
127.279,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.092,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.666,10€ 2 3.332,20€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
150,20€ 12 1.802,40€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,40€ 12 916,80€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 61 1.756,80€ 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 448 7.078,40€ 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10,50€ 633 6.646,50€ 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 526 5.523,00€ 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 2.916 20.703,60€ 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 5.681 38.630,80€ 254.340
Σύνολο
- 10.291 86.390,50€ 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.095.134,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
284.734,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
149.481,00kr. 1 149.481,00kr. 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.292,00kr. 17 21.964,00kr. 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
657,00kr. 10 6.570,00kr. 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
247,00kr. 53 13.091,00kr. 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 454 61.290,00kr. 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 578 52.020,00kr. 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
90,00kr. 534 48.060,00kr. 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
61,00kr. 2.700 164.700,00kr. 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
58,00kr. 6.159 357.222,00kr. 254.340
Σύνολο
- 10.506 874.398,00kr. 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 31 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
127.279,10€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.092,50€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.666,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
150,20€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,40€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 2.251
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 19.815
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10,50€ 27.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 23.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 128.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 254.340
Σύνολο
- 457.043

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 31 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 31 Μαΐου 2013
 • 2
 • 5
 • 0
 • 3
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 64

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.