Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 21η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 24 Μαΐου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 2
 • 4
 • 9
 • 20
 • 41
 • 3
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
372.329
Ποσό
τζάκποτ
13.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.814,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.003,10€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.287,20€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,30€ 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,00€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,60€ 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 207.854
Σύνολο
- 372.329
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 24 Μαΐου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 21

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.814,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.003,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.287,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,30€ 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,00€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,60€ 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 207.854
Σύνολο
- 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.357.594,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
918.049,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
20.985,00kr. - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.670,00kr. - - 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
826,00kr. - - 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
333,00kr. - - 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
163,00kr. - - 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. - - 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,00kr. - - 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
60,00kr. - - 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. - - 207.854
Σύνολο
- - - 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.814,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.003,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.287,20€ 2 6.574,40€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,30€ 9 2.315,70€ 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,00€ 8 1.000,00€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,60€ 21 999,60€ 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 204 4.447,20€ 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 264 3.696,00€ 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 256 3.584,00€ 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 1.407 11.256,00€ 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 2.845 22.760,00€ 207.854
Σύνολο
- 5.016 56.632,90€ 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.115.345.280,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
59.070.400,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
23.001.610,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
525.060,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
41.090,00kr. 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.960,00kr. 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.600,00kr. 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.230,00kr. 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.480,00kr. 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.230,00kr. 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.270,00kr. 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.270,00kr. 207.854
Σύνολο
- 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.814,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.003,10€ 1 144.003,10€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.287,20€ 0 0,00€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,30€ 15 3.859,50€ 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,00€ 21 2.625,00€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,60€ 78 3.712,80€ 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 824 17.963,20€ 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 1.084 15.176,00€ 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 1.021 14.294,00€ 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 5.731 45.848,00€ 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 12.140 97.120,00€ 207.854
Σύνολο
- 20.915 344.601,60€ 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.814,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.003,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.287,20€ 4 13.148,80€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,30€ 20 5.146,00€ 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,00€ 40 5.000,00€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,60€ 95 4.522,00€ 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 1.194 26.029,20€ 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 1.809 25.326,00€ 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 1.468 20.552,00€ 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 10.772 86.176,00€ 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 18.388 147.104,00€ 207.854
Σύνολο
- 33.790 333.004,00€ 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 207.854
Σύνολο
- - 134.607,80kn 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.814,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.003,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.287,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,30€ 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,00€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,60€ 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 207.854
Σύνολο
- 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.814,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.003,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.287,20€ - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,30€ - - 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,00€ - - 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,60€ - - 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ - - 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ - - 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ - - 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ - - 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ - - 207.854
Σύνολο
- - - 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.784.145,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.084.125,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.745,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.935,00kr. 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
940,00kr. 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
355,00kr. 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
160,00kr. 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,00kr. 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
60,00kr. 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 207.854
Σύνολο
- 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.814,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.003,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.287,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,30€ 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,00€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,60€ 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,00€ 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,80€ 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 207.854
Σύνολο
- 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.814,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.003,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.287,20€ 0 0,00€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,30€ 7 1.801,10€ 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,00€ 12 1.500,00€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,60€ 22 1.047,20€ 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 230 5.014,00€ 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 465 6.510,00€ 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 395 5.530,00€ 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 2.712 21.696,00€ 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 4.007 32.056,00€ 207.854
Σύνολο
- 7.850 75.154,30€ 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.198.226,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.245.367,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
237.670,00kr. 2 475.340,00kr. 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.225,00kr. 8 17.800,00kr. 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.081,00kr. 8 8.648,00kr. 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
411,00kr. 36 14.796,00kr. 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
188,00kr. 407 76.516,00kr. 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
121,00kr. 476 57.596,00kr. 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
121,00kr. 483 58.443,00kr. 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
69,00kr. 2.839 195.891,00kr. 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. 5.615 387.435,00kr. 207.854
Σύνολο
- 9.874 1.292.465,00kr. 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.814,10€ 1 369.814,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.003,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.287,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,30€ 273
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,00€ 355
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,60€ 1.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 13.877
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 19.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 17.657
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 111.497
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 207.854
Σύνολο
- 372.329

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 24 Μαΐου 2013
 • 7
 • 1
 • 0
 • 0
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 6
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 60

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.