Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 23η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 7 Ιουνίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 6
 • 9
 • 11
 • 29
 • 35
 • 2
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
402.764
Ποσό
τζάκποτ
16.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
386.206,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.471,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.260,70€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
175,10€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
88,10€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,30€ 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,00€ 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 231.697
Σύνολο
- 402.764
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 7 Ιουνίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 23

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
386.206,70€ 1 386.206,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.471,20€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.260,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
175,10€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
88,10€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,30€ 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,00€ 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 231.697
Σύνολο
- 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 16.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.462.097,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.408,00kr. - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
14.441,00kr. - - 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.146,00kr. - - 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
591,00kr. - - 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
274,00kr. - - 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. - - 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
92,00kr. - - 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
90,00kr. - - 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. - - 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. - - 231.697
Σύνολο
- - - 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
386.206,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.471,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.260,70€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
175,10€ 2 350,20€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
88,10€ 10 881,00€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,30€ 21 804,30€ 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 183 3.294,00€ 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 246 3.025,80€ 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,00€ 289 3.468,00€ 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 1.240 10.788,00€ 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 2.808 21.340,80€ 231.697
Σύνολο
- 4.799 43.952,10€ 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 16.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.459.055.300,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
61.476.380,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
5.327.940,00kr. - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
359.850,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
27.870,00kr. 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.020,00kr. 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.090,00kr. 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.950,00kr. 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.860,00kr. 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.910,00kr. 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.380,00kr. 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.200,00kr. 231.697
Σύνολο
- 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Ιουνίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
386.206,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.471,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.260,70€ 2 4.521,40€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
175,10€ 22 3.852,20€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
88,10€ 30 2.643,00€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,30€ 77 2.949,10€ 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 974 17.532,00€ 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.100 13.530,00€ 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,00€ 1.360 16.320,00€ 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 5.702 49.607,40€ 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 13.392 101.779,20€ 231.697
Σύνολο
- 22.659 212.734,30€ 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 16.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
386.206,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.471,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.260,70€ 4 9.042,80€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
175,10€ 27 4.727,70€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
88,10€ 39 3.435,90€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,30€ 146 5.591,80€ 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 1.518 27.324,00€ 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.697 20.873,10€ 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,00€ 1.984 23.808,00€ 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 8.172 71.096,40€ 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 20.182 153.383,20€ 231.697
Σύνολο
- 33.769 319.282,90€ 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 16.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 231.697
Σύνολο
- - 1.086.268,39kn 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
386.206,70€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.471,20€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.260,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
175,10€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
88,10€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,30€ 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,00€ 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 231.697
Σύνολο
- 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 16.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
386.206,70€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.471,20€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.260,70€ - - 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
175,10€ - - 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
88,10€ - - 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,30€ - - 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ - - 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ - - 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,00€ - - 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ - - 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 231.697
Σύνολο
- - - 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 16.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.946.950,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
255.400,00kr. - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.250,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.335,00kr. 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
670,00kr. 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
290,00kr. 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
90,00kr. 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 231.697
Σύνολο
- 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
386.206,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.471,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.260,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
175,10€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
88,10€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,30€ 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,30€ 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,00€ 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 231.697
Σύνολο
- 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Ιουνίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 16.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
386.206,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.471,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.260,70€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
175,10€ 7 1.225,70€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
88,10€ 10 881,00€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,30€ 41 1.570,30€ 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 300 5.400,00€ 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 435 5.350,50€ 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,00€ 456 5.472,00€ 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 2.404 20.914,80€ 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 4.238 32.208,80€ 231.697
Σύνολο
- 7.891 73.023,10€ 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 16.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.355.788,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
290.834,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
52.420,00kr. 4 209.680,00kr. 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.521,00kr. 13 19.773,00kr. 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
765,00kr. 13 9.945,00kr. 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
332,00kr. 54 17.928,00kr. 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
156,00kr. 449 70.044,00kr. 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
106,00kr. 549 58.194,00kr. 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
104,00kr. 598 62.192,00kr. 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 2.727 204.525,00kr. 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,00kr. 5.778 381.348,00kr. 231.697
Σύνολο
- 10.185 1.033.629,00kr. 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
386.206,70€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.471,20€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.260,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
175,10€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
88,10€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,30€ 1.711
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 17.553
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 21.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,00€ 23.015
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 106.140
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 231.697
Σύνολο
- 402.764

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Ιουνίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 16.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013
 • 1
 • 6
 • 4
 • 4
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 65

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.