Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 35η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 6
 • 9
 • 10
 • 17
 • 43
 • 2
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
394.097
Ποσό
τζάκποτ
11.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
191.998,30€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.839,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.792,70€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,90€ 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 233.003
Σύνολο
- 394.097
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 30 Αυγούστου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 35

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
191.998,30€ 1 191.998,30€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.839,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.792,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,90€ 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 233.003
Σύνολο
- 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.224.019,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
636.504,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
14.833,00kr. - - 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.246,00kr. - - 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
648,00kr. - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
317,00kr. - - 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
141,00kr. - - 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
99,00kr. - - 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
94,00kr. - - 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
68,00kr. - - 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
56,00kr. - - 233.003
Σύνολο
- - - 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
191.998,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.839,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.792,70€ 0 0,00€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,90€ 7 1.336,30€ 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,00€ 8 776,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 20 902,00€ 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 194 3.666,60€ 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 236 3.115,20€ 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 222 2.797,20€ 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 1.216 11.065,60€ 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 2.504 18.780,00€ 233.003
Σύνολο
- 4.407 42.438,90€ 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.602.700.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
20.069.290,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.956.750,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
760.510,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
31.760,00kr. 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.060,00kr. 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.250,00kr. 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.880,00kr. 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.120,00kr. 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.430,00kr. 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.870,00kr. 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.210,00kr. 233.003
Σύνολο
- 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
191.998,30€ 1 191.998,30€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.839,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.792,70€ 2 5.585,40€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,90€ 17 3.245,30€ 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,00€ 16 1.552,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 73 3.292,30€ 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 651 12.303,90€ 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 795 10.494,00€ 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 839 10.571,40€ 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 3.641 33.133,10€ 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 8.957 67.177,50€ 233.003
Σύνολο
- 14.992 339.353,20€ 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
191.998,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.839,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.792,70€ 2 5.585,40€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,90€ 33 6.299,70€ 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,00€ 40 3.880,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 92 4.149,20€ 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 1.304 24.645,60€ 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 1.419 18.730,80€ 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 1.858 23.410,80€ 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 7.374 67.103,40€ 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 18.608 139.560,00€ 233.003
Σύνολο
- 30.730 293.364,90€ 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 233.003
Σύνολο
- - 1.114.100,92kn 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
191.998,30€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.839,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.792,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,90€ 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 233.003
Σύνολο
- 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
191.998,30€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.839,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.792,70€ - - 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,90€ - - 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,00€ - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ - - 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ - - 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ - - 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ - - 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ - - 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ - - 233.003
Σύνολο
- - - 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.553.360,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
807.745,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.590,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.540,00kr. 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
780,00kr. 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
360,00kr. 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
100,00kr. 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 233.003
Σύνολο
- 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
191.998,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.839,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.792,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,90€ 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,20€ 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 233.003
Σύνολο
- 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
191.998,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.839,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.792,70€ 1 2.792,70€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,90€ 5 954,50€ 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,00€ 7 679,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 38 1.713,80€ 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 350 6.615,00€ 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 358 4.725,60€ 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 446 5.619,60€ 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 1.813 16.498,30€ 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 4.432 33.240,00€ 233.003
Σύνολο
- 7.450 72.838,50€ 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.680.522,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
873.871,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.443,00kr. 0 0,00kr. 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.670,00kr. 8 13.360,00kr. 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
849,00kr. 11 9.339,00kr. 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
394,00kr. 33 13.002,00kr. 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. 431 71.115,00kr. 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 466 53.590,00kr. 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
110,00kr. 566 62.260,00kr. 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
79,00kr. 2.418 191.022,00kr. 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 6.090 395.850,00kr. 233.003
Σύνολο
- 10.023 809.538,00kr. 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
191.998,30€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.839,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.792,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,90€ 382
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 1.446
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 16.635
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 19.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 21.915
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 100.280
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 233.003
Σύνολο
- 394.097

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013
 • 8
 • 8
 • 4
 • 4
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 9
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 56

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.