Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 34η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 4
 • 10
 • 25
 • 30
 • 47
 • 2
 • 3
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
353.491
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
125.221,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.209,10€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.745,20€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
198,20€ 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,50€ 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,00€ 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,70€ 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 226.817
Σύνολο
- 353.491
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 23 Αυγούστου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 34

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
125.221,80€ 1 125.221,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.209,10€ - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.745,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
198,20€ 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,50€ 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,00€ 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,70€ 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 226.817
Σύνολο
- 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
798.318,00kr. 1 798.318,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.863,00kr. - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.280,00kr. - - 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.293,00kr. - - 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
708,00kr. - - 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
438,00kr. - - 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
146,00kr. - - 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,00kr. - - 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,00kr. - - 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
87,00kr. - - 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. - - 226.817
Σύνολο
- - - 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
125.221,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.209,10€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.745,20€ 1 4.745,20€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
198,20€ 8 1.585,60€ 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,50€ 4 426,00€ 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,00€ 15 960,00€ 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 178 3.471,00€ 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 187 3.366,00€ 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 224 3.404,80€ 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,70€ 991 11.594,70€ 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 2.569 19.524,40€ 226.817
Σύνολο
- 4.177 49.077,70€ 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.602.700.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
20.069.290,00kr. - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.956.750,00kr. - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
760.510,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
31.760,00kr. 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.060,00kr. 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.250,00kr. 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.880,00kr. 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.120,00kr. 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.430,00kr. 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.870,00kr. 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.210,00kr. 226.817
Σύνολο
- 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Αυγούστου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
125.221,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.209,10€ 1 12.209,10€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.745,20€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
198,20€ 16 3.171,20€ 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,50€ 36 3.834,00€ 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,00€ 34 2.176,00€ 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 647 12.616,50€ 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 651 11.718,00€ 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 799 12.144,80€ 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,70€ 3.257 38.106,90€ 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 8.468 64.356,80€ 226.817
Σύνολο
- 13.909 160.333,30€ 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
125.221,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.209,10€ 2 24.418,20€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.745,20€ 3 14.235,60€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
198,20€ 29 5.747,80€ 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,50€ 60 6.390,00€ 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,00€ 73 4.672,00€ 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 1.294 25.233,00€ 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 1.019 18.342,00€ 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 1.731 26.311,20€ 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,70€ 5.968 69.825,60€ 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 17.943 136.366,80€ 226.817
Σύνολο
- 28.122 331.542,20€ 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 226.817
Σύνολο
- - 128.814,56kn 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
125.221,80€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.209,10€ - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.745,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
198,20€ 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,50€ 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,00€ 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,70€ 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 226.817
Σύνολο
- 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
125.221,80€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.209,10€ - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.745,20€ - - 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
198,20€ - - 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,50€ - - 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,00€ - - 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ - - 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ - - 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ - - 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,70€ - - 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 226.817
Σύνολο
- - - 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.274.280,00kr. 1 4.274.280,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
98.820,00kr. - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.405,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.600,00kr. 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
860,00kr. 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
515,00kr. 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
145,00kr. 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 226.817
Σύνολο
- 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
125.221,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.209,10€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.745,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
198,20€ 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,50€ 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,00€ 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,50€ 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,70€ 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 226.817
Σύνολο
- 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Αυγούστου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
125.221,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.209,10€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.745,20€ 1 4.745,20€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
198,20€ 6 1.189,20€ 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,50€ 5 532,50€ 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,00€ 19 1.216,00€ 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 268 5.226,00€ 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 262 4.716,00€ 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 308 4.681,60€ 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,70€ 1.322 15.467,40€ 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 4.143 31.486,80€ 226.817
Σύνολο
- 6.334 69.260,70€ 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.094.375,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
832.200,00kr. 2 1.664.400,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
436.437,00kr. 1 436.437,00kr. 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.732,00kr. 17 29.444,00kr. 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
930,00kr. 12 11.160,00kr. 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
559,00kr. 20 11.180,00kr. 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 418 71.060,00kr. 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
157,00kr. 365 57.305,00kr. 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
132,00kr. 475 62.700,00kr. 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
102,00kr. 1.843 187.986,00kr. 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,00kr. 5.691 375.606,00kr. 226.817
Σύνολο
- 8.844 2.907.278,00kr. 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
125.221,80€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.209,10€ - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.745,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
198,20€ 360
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,50€ 423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,00€ 997
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 15.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 14.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 17.785
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,70€ 76.905
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 226.817
Σύνολο
- 353.491

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Αυγούστου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013
 • 2
 • 9
 • 7
 • 1
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 54

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.