Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 36η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 7
 • 20
 • 32
 • 44
 • 4
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
385.907
Ποσό
τζάκποτ
13.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.544,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.010,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
180,60€ 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,40€ 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,20€ 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 229.713
Σύνολο
- 385.907
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 36

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.544,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.010,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
180,60€ 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,40€ 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,20€ 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 229.713
Σύνολο
- 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
322.248,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.218,00kr. - - 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.181,00kr. - - 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
631,00kr. - - 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
350,00kr. - - 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
148,00kr. - - 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. - - 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
101,00kr. - - 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. - - 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. - - 229.713
Σύνολο
- - - 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.544,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.010,00€ 1 3.010,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
180,60€ 5 903,00€ 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,40€ 7 660,80€ 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,20€ 15 753,00€ 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 197 3.900,60€ 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 216 3.045,60€ 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 243 3.280,50€ 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 1.141 10.725,40€ 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 2.820 21.714,00€ 229.713
Σύνολο
- 4.645 47.992,90€ 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.137.751.150,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
62.025.350,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
8.063.280,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
480.180,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
28.810,00kr. 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.050,00kr. 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.000,00kr. 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.240,00kr. 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.150,00kr. 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.150,00kr. 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.490,00kr. 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.220,00kr. 229.713
Σύνολο
- 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.544,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.010,00€ 0 0,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
180,60€ 12 2.167,20€ 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,40€ 20 1.888,00€ 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,20€ 47 2.359,40€ 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 663 13.127,40€ 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 809 11.406,90€ 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 856 11.556,00€ 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 4.028 37.863,20€ 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 10.027 77.207,90€ 229.713
Σύνολο
- 16.462 157.576,00€ 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.544,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.010,00€ 1 3.010,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
180,60€ 24 4.334,40€ 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,40€ 28 2.643,20€ 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,20€ 91 4.568,20€ 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 1.259 24.928,20€ 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 1.577 22.235,70€ 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 1.388 18.738,00€ 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 8.423 79.176,20€ 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 18.313 141.010,10€ 229.713
Σύνολο
- 31.104 300.644,00€ 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 229.713
Σύνολο
- - 1.157.366,37kn 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.544,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.010,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
180,60€ 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,40€ 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,20€ 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 229.713
Σύνολο
- 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.544,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.010,00€ - - 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
180,60€ - - 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,40€ - - 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,20€ - - 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ - - 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ - - 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ - - 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ - - 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ - - 229.713
Σύνολο
- - - 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
404.450,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.085,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.445,00kr. 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
755,00kr. 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
400,00kr. 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,00kr. 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 229.713
Σύνολο
- 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.544,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.010,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
180,60€ 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,40€ 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,20€ 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,10€ 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,80€ 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 229.713
Σύνολο
- 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.544,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.010,00€ 0 0,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
180,60€ 5 903,00€ 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,40€ 19 1.793,60€ 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,20€ 30 1.506,00€ 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 338 6.692,40€ 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 407 5.738,70€ 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 438 5.913,00€ 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 2.027 19.053,80€ 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 4.653 35.828,10€ 229.713
Σύνολο
- 7.917 77.428,60€ 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
443.265,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.397,00kr. 0 0,00kr. 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.583,00kr. 10 15.830,00kr. 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
827,00kr. 12 9.924,00kr. 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
440,00kr. 25 11.000,00kr. 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
173,00kr. 353 61.069,00kr. 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
123,00kr. 384 47.232,00kr. 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
118,00kr. 425 50.150,00kr. 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
82,00kr. 1.991 163.262,00kr. 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
67,00kr. 5.043 337.881,00kr. 229.713
Σύνολο
- 8.243 696.348,00kr. 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.544,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.010,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
180,60€ 409
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,40€ 494
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,20€ 1.316
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 16.087
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 18.933
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 20.693
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 98.229
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 229.713
Σύνολο
- 385.907

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013
 • 0
 • 5
 • 5
 • 5
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 56

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.