Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 35η κλήρωση Eurojackpot το 2024 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 30 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 30 Απριλίου 2024
μετακύλιση τζάκποτ
 • 4
 • 20
 • 33
 • 37
 • 45
 • 8
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
509.136
Ποσό
τζάκποτ
18.701.053€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.701.052,68€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
250.246,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
250.246,20€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.953,80€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,00€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90€ 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,20€ 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.518
Σύνολο
- 509.136
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Παρασκευή 30 Απριλίου 2027.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 14.884.533 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 35

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.701.052,68€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
250.246,20€ 4 1.000.984,80€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
250.246,20€ 2 500.492,40€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.953,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,00€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90€ 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,20€ 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.518
Σύνολο
- 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Απριλίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
107.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.595.349,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.595.349,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.985,00kr. 0 0,00kr. 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.897,00kr. 28 53.116,00kr. 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.189,00kr. 58 68.962,00kr. 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
815,00kr. 67 54.605,00kr. 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
203,00kr. 868 176.204,00kr. 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 1.157 173.550,00kr. 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
141,00kr. 2.626 370.266,00kr. 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. 4.607 460.700,00kr. 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 17.517 1.261.224,00kr. 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.518
Σύνολο
- 26.928 2.618.627,00kr. 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 107.000.000kr..

Ελλάδα
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Έλληνες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.142.600,32€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.953,80€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,00€ 13 3.809,00€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90€ 20 3.638,00€ 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 9 1.108,80€ 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,20€ 366 9.955,20€ 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 476 9.567,60€ 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 1.015 19.082,00€ 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 2.258 30.257,20€ 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 7.446 71.481,60€ 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
2,50€ 42.518 106.295,00€ 42.518
Σύνολο
- 54.121 255.194,40€ 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ελλάδα πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ελλάδα πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.701.052,68€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.953,80€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,00€ 4 1.172,00€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90€ 11 2.000,90€ 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 11 1.355,20€ 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,20€ 96 2.611,20€ 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 123 2.472,30€ 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 289 5.433,20€ 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 533 7.142,20€ 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 2.161 20.745,60€ 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.518
Σύνολο
- 3.228 42.932,60€ 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.793.002.200,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
37.374.260,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
37.374.260,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
889.200,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
43.750,00kr. 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
27.160,00kr. 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
18.390,00kr. 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.060,00kr. 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.000,00kr. 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.800,00kr. 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.000,00kr. 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.430,00kr. 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.518
Σύνολο
- 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 30 Απριλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 2.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.701.052,68€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
250.246,20€ 1 250.246,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.953,80€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,00€ 27 7.911,00€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90€ 43 7.821,70€ 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 21 2.587,20€ 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,20€ 544 14.796,80€ 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 730 14.673,00€ 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 1.584 29.779,20€ 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 2.930 39.262,00€ 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 11.387 109.315,20€ 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.518
Σύνολο
- 17.267 476.392,30€ 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.701.052,68€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.953,80€ 1 5.953,80€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,00€ 5 1.465,00€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90€ 23 4.183,70€ 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 8 985,60€ 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,20€ 365 9.928,00€ 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 406 8.160,60€ 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 711 13.366,80€ 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 1.688 22.619,20€ 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 6.372 61.171,20€ 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.518
Σύνολο
- 9.579 127.833,90€ 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.953,80€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,00€ 7 2.051,00€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90€ 12 2.182,80€ 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 21 2.587,20€ 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,20€ 265 7.208,00€ 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 438 8.803,80€ 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 712 13.385,60€ 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 1.433 19.202,20€ 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 6.430 61.728,00€ 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.518
Σύνολο
- 9.318 117.148,60€ 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.701.052,68€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,00€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90€ 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,20€ 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.518
Σύνολο
- 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.701.052,68€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.953,80€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,00€ 3 879,00€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90€ 3 545,70€ 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 2 246,40€ 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,20€ 38 1.033,60€ 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 83 1.668,30€ 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 188 3.534,40€ 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 216 2.894,40€ 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 1.017 9.763,20€ 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.518
Σύνολο
- 1.550 20.565,00€ 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
200.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.956.655,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.956.655,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
70.340,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.460,00kr. 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.145,00kr. 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.455,00kr. 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
320,00kr. 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
235,00kr. 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
220,00kr. 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
155,00kr. 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
110,00kr. 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.518
Σύνολο
- 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 200.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.701.052,68€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.953,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,00€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90€ 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,20€ 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.518
Σύνολο
- 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 30 Απριλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.701.052,68€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
102.600.940,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.441.060,00Ft 0 0,00Ft 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
120.130,00Ft 12 1.441.560,00Ft 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74.580,00Ft 15 1.118.700,00Ft 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
50.510,00Ft 25 1.262.750,00Ft 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11.150,00Ft 336 3.746.400,00Ft 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
8.240,00Ft 550 4.532.000,00Ft 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
7.710,00Ft 1.023 7.887.330,00Ft 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.495,00Ft 1.929 10.599.855,00Ft 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.935,00Ft 8.345 32.837.575,00Ft 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.518
Σύνολο
- 12.235 63.426.170,00Ft 509.136

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
70.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
159.970,50zł 4 639.882,00zł 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.265,50zł 26 32.903,00zł 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
785,70zł 41 32.213,70zł 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
532,10zł 45 23.944,50zł 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
117,50zł 770 90.475,00zł 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
86,90zł 1.061 92.200,90zł 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
81,20zł 2.314 187.896,80zł 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,90zł 4.179 241.964,10zł 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
41,50zł 16.599 688.858,50zł 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.518
Σύνολο
- 25.039 2.030.338,50zł 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Απριλίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 70.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.701.052,68€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.953,80€ 1 5.953,80€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,00€ 10 2.930,00€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90€ 16 2.910,40€ 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 13 1.601,60€ 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,20€ 281 7.643,20€ 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 460 9.246,00€ 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 933 17.540,40€ 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 1.534 20.555,60€ 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 6.692 64.243,20€ 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.518
Σύνολο
- 9.940 132.624,20€ 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.701.052,68€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.953,80€ 1 5.953,80€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,00€ 7 2.051,00€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90€ 8 1.455,20€ 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 9 1.108,80€ 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,20€ 170 4.624,00€ 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 274 5.507,40€ 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 517 9.719,60€ 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 928 12.435,20€ 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 3.838 36.844,80€ 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.518
Σύνολο
- 5.752 79.699,80€ 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
199.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.128.276,00kr. 1 5.128.276,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.947.399,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
70.123,00kr. 0 0,00kr. 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.052,00kr. 34 239.768,00kr. 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.146,00kr. 55 228.030,00kr. 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.653,00kr. 56 148.568,00kr. 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
320,00kr. 775 248.000,00kr. 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
236,00kr. 1.214 286.504,00kr. 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
221,00kr. 2.423 535.483,00kr. 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
157,00kr. 4.428 695.196,00kr. 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
113,00kr. 17.368 1.962.584,00kr. 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.518
Σύνολο
- 26.354 9.472.409,00kr. 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 199.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
428.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.292.440,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
6.292.440,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
149.708,00Kc 1 149.708,00Kc 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.367,00Kc 15 110.505,00Kc 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.573,00Kc 34 155.482,00Kc 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.097,00Kc 28 86.716,00Kc 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
683,00Kc 531 362.673,00Kc 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
505,00Kc 761 384.305,00Kc 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
472,00Kc 1.510 712.720,00Kc 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
336,00Kc 2.749 923.664,00Kc 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
241,00Kc 10.721 2.583.761,00Kc 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.518
Σύνολο
- 16.350 5.469.534,00Kc 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 428.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.701.052,68€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
250.246,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.953,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,00€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90€ 900
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 966
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,20€ 13.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 21.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 42.727
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 74.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 311.648
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.518
Σύνολο
- 509.136

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 30 Απριλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 30 Απριλίου 2024
 • 4
 • 2
 • 8
 • 4
 • 0
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 79
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 778
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.930
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 30 Απριλίου 2024
 • 2
 • 9
 • 9
 • 0
 • 1
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 10.000,00Kc 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00Kc 76
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 100,00Kc 865
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 60,00Kc 8.501
60,00Kc 19.325
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 30 Απριλίου 2024
 • 1
 • 1
 • 3
 • 2
 • 0
 • 8
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 16
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 241
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.859
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 10.091
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 30 Απριλίου 2024
 • Milano
 • 81
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 4
Πόλη 5,00€ 429
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 30 Απριλίου 2024
 • 1
 • 9
 • 7
 • 3
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 135
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 30 Απριλίου 2024
 • Lillestrøm
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 30 Απριλίου 2024
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 23.143,25€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 29
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 464
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 347

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.