Resultater for tirsdag 30. april 2024

De vinnende tallene for den 35. Eurojackpot-trekningen i 2024, som ble gjennomført tirsdag 30. april kl. 21:00 CEST (20:00 GMT), var:

Tirsdag 30. april 2024
Videreføring
 • 4
 • 20
 • 33
 • 37
 • 45
 • 8
 • 9
Icon Stigende
rekkefølge
Jackpot-
vinnere
0
Totalt antall
vinnere
509 136
Jackpot-
beløp
18 701 053 €
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
18 701 052,68 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250 246,20 € 6
5 riktige tall
Prize
250 246,20 € 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 953,80 € 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
293,00 € 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,90 € 900
4 riktige tall
Prize
123,20 € 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27,20 € 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,10 € 21 083
3 riktige tall
Prize
18,80 € 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13,40 € 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9,60 € 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- 42 518
Totalt
- 509 136
Icon

Eurojackpot-premier må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 30. april 2027.

Ekstra informasjon om trekningen

Totalt var det 14 884 533 kuponger i spill for denne trekningen fra alle deltakende land.

Trekningstall: 35

Premieutbetalinger for Europa

Danmark
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Danmark Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
107 000 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 595 349,00 kr. 0 0,00 kr. 6
5 riktige tall
Prize
1 595 349,00 kr. 0 0,00 kr. 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
37 985,00 kr. 0 0,00 kr. 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 897,00 kr. 28 53 116,00 kr. 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 189,00 kr. 58 68 962,00 kr. 900
4 riktige tall
Prize
815,00 kr. 67 54 605,00 kr. 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
203,00 kr. 868 176 204,00 kr. 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
150,00 kr. 1 157 173 550,00 kr. 21 083
3 riktige tall
Prize
141,00 kr. 2 626 370 266,00 kr. 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
100,00 kr. 4 607 460 700,00 kr. 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
72,00 kr. 17 517 1 261 224,00 kr. 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- - - 42 518
Totalt
- 26 928 2 618 627,00 kr. 509 136

Eurojackpot-premier i Danmark må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til mandag 29. juli 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Danmark før trekningen var 107 000 000 kr..

Estland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Estland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
18 701 052,68 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 6
5 riktige tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 953,80 € 0 0,00 € 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
293,00 € 4 1 172,00 € 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,90 € 11 2 000,90 € 900
4 riktige tall
Prize
123,20 € 11 1 355,20 € 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27,20 € 96 2 611,20 € 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,10 € 123 2 472,30 € 21 083
3 riktige tall
Prize
18,80 € 289 5 433,20 € 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13,40 € 533 7 142,20 € 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9,60 € 2 161 20 745,60 € 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- - - 42 518
Totalt
- 3 228 42 932,60 € 509 136

Eurojackpot-premier i Estland må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til mandag 29. juli 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Estland før trekningen var 17 000 000 €.

Finland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Finland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
18 701 052,68 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 6
5 riktige tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 953,80 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Finland 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
293,00 € 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,90 € 900
4 riktige tall
Prize
123,20 € 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27,20 € 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,10 € 21 083
3 riktige tall
Prize
18,80 € 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13,40 € 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9,60 € 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- 42 518
Totalt
- 509 136

Eurojackpot-premier i Finland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til onsdag 30. april 2025.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Finland før trekningen var 17 000 000 €.

Hellas
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Hellas Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
17 142 600,32 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 6
5 riktige tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 953,80 € 0 0,00 € 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
293,00 € 13 3 809,00 € 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,90 € 20 3 638,00 € 900
4 riktige tall
Prize
123,20 € 9 1 108,80 € 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27,20 € 366 9 955,20 € 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,10 € 476 9 567,60 € 21 083
3 riktige tall
Prize
18,80 € 1 015 19 082,00 € 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13,40 € 2 258 30 257,20 € 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9,60 € 7 446 71 481,60 € 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2,50 € 42 518 106 295,00 € 42 518
Totalt
- 54 121 255 194,40 € 509 136

Eurojackpot-premier i Hellas må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 30. juli 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Hellas før trekningen var 17 000 000 €.

Island
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Island Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
2 793 002 200,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
37 374 260,00 kr. 0 0,00 kr. 6
5 riktige tall
Prize
37 374 260,00 kr. 0 0,00 kr. 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
889 200,00 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren på Island 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
43 750,00 kr. 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27 160,00 kr. 900
4 riktige tall
Prize
18 390,00 kr. 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 060,00 kr. 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
3 000,00 kr. 21 083
3 riktige tall
Prize
2 800,00 kr. 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
2 000,00 kr. 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 430,00 kr. 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- 42 518
Totalt
- 509 136

Eurojackpot-premier på Island må gjøres krav på innen 1 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til onsdag 30. april 2025.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med på Island før trekningen var 2 500 000 000 kr..

Italia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Italia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
18 701 052,68 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 6
5 riktige tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 953,80 € 1 5 953,80 € 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
293,00 € 5 1 465,00 € 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,90 € 23 4 183,70 € 900
4 riktige tall
Prize
123,20 € 8 985,60 € 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27,20 € 365 9 928,00 € 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,10 € 406 8 160,60 € 21 083
3 riktige tall
Prize
18,80 € 711 13 366,80 € 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13,40 € 1 688 22 619,20 € 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9,60 € 6 372 61 171,20 € 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- - - 42 518
Totalt
- 9 579 127 833,90 € 509 136

Eurojackpot-premier i Italia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 30. mai 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Italia før trekningen var 17 000 000 €.

Kroatia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Kroatia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
17 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 6
5 riktige tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 953,80 € 0 0,00 € 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
293,00 € 7 2 051,00 € 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,90 € 12 2 182,80 € 900
4 riktige tall
Prize
123,20 € 21 2 587,20 € 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27,20 € 265 7 208,00 € 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,10 € 438 8 803,80 € 21 083
3 riktige tall
Prize
18,80 € 712 13 385,60 € 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13,40 € 1 433 19 202,20 € 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9,60 € 6 430 61 728,00 € 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- - - 42 518
Totalt
- 9 318 117 148,60 € 509 136

Eurojackpot-premier i Kroatia må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 29. juni 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Kroatia før trekningen var 17 000 000 €.

Latvia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Latvia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
18 701 052,68 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
0,00 € 0 0,00 € 6
5 riktige tall
Prize
0,00 € 0 0,00 € 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
0,00 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Latvia 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
293,00 € 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,90 € 900
4 riktige tall
Prize
123,20 € 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27,20 € 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,10 € 21 083
3 riktige tall
Prize
18,80 € 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13,40 € 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9,60 € 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- 42 518
Totalt
- 509 136

Eurojackpot-premier i Latvia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 30. mai 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Latvia før trekningen var 17 000 000 €.

Litauen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Litauen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
18 701 052,68 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 6
5 riktige tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 953,80 € 0 0,00 € 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
293,00 € 3 879,00 € 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,90 € 3 545,70 € 900
4 riktige tall
Prize
123,20 € 2 246,40 € 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27,20 € 38 1 033,60 € 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,10 € 83 1 668,30 € 21 083
3 riktige tall
Prize
18,80 € 188 3 534,40 € 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13,40 € 216 2 894,40 € 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9,60 € 1 017 9 763,20 € 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- - - 42 518
Totalt
- 1 550 20 565,00 € 509 136

Eurojackpot-premier i Litauen må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 29. juni 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Litauen før trekningen var 17 000 000 €.

Nederland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Nederland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
18 701 052,68 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 6
5 riktige tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 953,80 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Nederland 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
293,00 € 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,90 € 900
4 riktige tall
Prize
123,20 € 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27,20 € 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,10 € 21 083
3 riktige tall
Prize
18,80 € 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13,40 € 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9,60 € 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- 42 518
Totalt
- 509 136

Eurojackpot-premier i Nederland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til onsdag 30. april 2025.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Nederland før trekningen var 17 000 000 €.

Norge
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Norge Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
200 000 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2 956 655,00 kr. 0 0,00 kr. 6
5 riktige tall
Prize
2 956 655,00 kr. 0 0,00 kr. 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
70 340,00 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Norge 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
3 460,00 kr. 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
2 145,00 kr. 900
4 riktige tall
Prize
1 455,00 kr. 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
320,00 kr. 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
235,00 kr. 21 083
3 riktige tall
Prize
220,00 kr. 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
155,00 kr. 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
110,00 kr. 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- 42 518
Totalt
- 509 136

Eurojackpot-premier i Norge må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 30. juli 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Norge før trekningen var 200 000 000 kr..

Polen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Polen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
70 000 000,00 zł 0 0,00 zł 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
0,00 zł 0 0,00 zł 6
5 riktige tall
Prize
0,00 zł 0 0,00 zł 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
159 970,50 zł 4 639 882,00 zł 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 265,50 zł 26 32 903,00 zł 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
785,70 zł 41 32 213,70 zł 900
4 riktige tall
Prize
532,10 zł 45 23 944,50 zł 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
117,50 zł 770 90 475,00 zł 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
86,90 zł 1 061 92 200,90 zł 21 083
3 riktige tall
Prize
81,20 zł 2 314 187 896,80 zł 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
57,90 zł 4 179 241 964,10 zł 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
41,50 zł 16 599 688 858,50 zł 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- - - 42 518
Totalt
- 25 039 2 030 338,50 zł 509 136

Eurojackpot-premier i Polen må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 30. april 2027.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Polen før trekningen var 70 000 000 zł.

Slovakia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovakia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
18 701 052,68 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 6
5 riktige tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 953,80 € 1 5 953,80 € 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
293,00 € 10 2 930,00 € 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,90 € 16 2 910,40 € 900
4 riktige tall
Prize
123,20 € 13 1 601,60 € 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27,20 € 281 7 643,20 € 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,10 € 460 9 246,00 € 21 083
3 riktige tall
Prize
18,80 € 933 17 540,40 € 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13,40 € 1 534 20 555,60 € 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9,60 € 6 692 64 243,20 € 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- - - 42 518
Totalt
- 9 940 132 624,20 € 509 136

Eurojackpot-premier i Slovakia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 4. juni 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovakia før trekningen var 17 000 000 €.

Slovenia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovenia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
18 701 052,68 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 6
5 riktige tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 953,80 € 1 5 953,80 € 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
293,00 € 7 2 051,00 € 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,90 € 8 1 455,20 € 900
4 riktige tall
Prize
123,20 € 9 1 108,80 € 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27,20 € 170 4 624,00 € 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,10 € 274 5 507,40 € 21 083
3 riktige tall
Prize
18,80 € 517 9 719,60 € 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13,40 € 928 12 435,20 € 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9,60 € 3 838 36 844,80 € 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- - - 42 518
Totalt
- 5 752 79 699,80 € 509 136

Eurojackpot-premier i Slovenia må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til mandag 29. juli 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovenia før trekningen var 17 000 000 €.

Spania
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Spania Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
18 701 052,68 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250 246,20 € 1 250 246,20 € 6
5 riktige tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 953,80 € 0 0,00 € 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
293,00 € 27 7 911,00 € 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,90 € 43 7 821,70 € 900
4 riktige tall
Prize
123,20 € 21 2 587,20 € 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27,20 € 544 14 796,80 € 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,10 € 730 14 673,00 € 21 083
3 riktige tall
Prize
18,80 € 1 584 29 779,20 € 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13,40 € 2 930 39 262,00 € 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9,60 € 11 387 109 315,20 € 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- - - 42 518
Totalt
- 17 267 476 392,30 € 509 136

Eurojackpot-premier i Spania må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 30. mai 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Spania før trekningen var 17 000 000 €.

Sverige
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Sverige Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
199 000 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 128 276,00 kr. 1 5 128 276,00 kr. 6
5 riktige tall
Prize
2 947 399,00 kr. 0 0,00 kr. 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
70 123,00 kr. 0 0,00 kr. 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7 052,00 kr. 34 239 768,00 kr. 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 146,00 kr. 55 228 030,00 kr. 900
4 riktige tall
Prize
2 653,00 kr. 56 148 568,00 kr. 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
320,00 kr. 775 248 000,00 kr. 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
236,00 kr. 1 214 286 504,00 kr. 21 083
3 riktige tall
Prize
221,00 kr. 2 423 535 483,00 kr. 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157,00 kr. 4 428 695 196,00 kr. 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
113,00 kr. 17 368 1 962 584,00 kr. 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- - - 42 518
Totalt
- 26 354 9 472 409,00 kr. 509 136

Eurojackpot-premier i Sverige må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 30. juli 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Sverige før trekningen var 199 000 000 kr..

Tsjekkia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tsjekkia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
428 000 000,00 Kc 0 0,00 Kc 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
6 292 440,00 Kc 0 0,00 Kc 6
5 riktige tall
Prize
6 292 440,00 Kc 0 0,00 Kc 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
149 708,00 Kc 1 149 708,00 Kc 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7 367,00 Kc 15 110 505,00 Kc 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 573,00 Kc 34 155 482,00 Kc 900
4 riktige tall
Prize
3 097,00 Kc 28 86 716,00 Kc 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
683,00 Kc 531 362 673,00 Kc 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
505,00 Kc 761 384 305,00 Kc 21 083
3 riktige tall
Prize
472,00 Kc 1 510 712 720,00 Kc 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
336,00 Kc 2 749 923 664,00 Kc 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
241,00 Kc 10 721 2 583 761,00 Kc 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- - - 42 518
Totalt
- 16 350 5 469 534,00 Kc 509 136

Eurojackpot-premier i Tsjekkia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 4. juni 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tsjekkia før trekningen var 428 000 000 Kc.

Tyskland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tyskland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
18 701 052,68 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250 246,20 € 4 1 000 984,80 € 6
5 riktige tall
Prize
250 246,20 € 2 500 492,40 € 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 953,80 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Tyskland 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
293,00 € 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,90 € 900
4 riktige tall
Prize
123,20 € 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
27,20 € 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,10 € 21 083
3 riktige tall
Prize
18,80 € 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13,40 € 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9,60 € 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- 42 518
Totalt
- 509 136

Eurojackpot-premier i Tyskland må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 30. april 2027.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tyskland før trekningen var 17 000 000 €.

Ungarn
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Ungarn Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
18 701 052,68 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250 246,20 € 0 0,00 € 6
5 riktige tall
Prize
102 600 940,00 Ft 0 0,00 Ft 2
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
2 441 060,00 Ft 0 0,00 Ft 20
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
120 130,00 Ft 12 1 441 560,00 Ft 508
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
74 580,00 Ft 15 1 118 700,00 Ft 900
4 riktige tall
Prize
50 510,00 Ft 25 1 262 750,00 Ft 966
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11 150,00 Ft 336 3 746 400,00 Ft 13 908
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8 240,00 Ft 550 4 532 000,00 Ft 21 083
3 riktige tall
Prize
7 710,00 Ft 1 023 7 887 330,00 Ft 42 727
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 495,00 Ft 1 929 10 599 855,00 Ft 74 850
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
3 935,00 Ft 8 345 32 837 575,00 Ft 311 648
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
- - - 42 518
Totalt
- 12 235 63 426 170,00 Ft 509 136

Eurojackpot-premier i Ungarn må gjøres krav på innen 180 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 27. oktober 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Ungarn før trekningen var 17 000 000 €.

Resultater for tilknyttede trekninger

Slovakia | Eurojackpot Joker
Tirsdag 30. april 2024
 • 4
 • 2
 • 8
 • 4
 • 0
 • 2
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 50 000,00 € 0
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 5 000,00 € 0
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 500,00 € 13
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 50,00 € 79
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 5,00 € 778
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 3,00 € 7 930
Tsjekkia | Extra 6
Tirsdag 30. april 2024
 • 2
 • 9
 • 9
 • 0
 • 1
 • 8
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000,00 Kc 0
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 200 000,00 Kc 0
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 10 000,00 Kc 11
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 1 000,00 Kc 76
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 100,00 Kc 865
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 60,00 Kc 8 501
60,00 Kc 19 325
Finland | Perjantai-Jokeri
Tirsdag 30. april 2024
 • 1
 • 1
 • 3
 • 2
 • 0
 • 8
 • 1
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
7 i nøyaktig rekkefølge 1 000 000,00 € 0
Vilkårlige 6 på riktig sted 20 000,00 € 0
Vilkårlige 5 på riktig sted 500,00 € 16
Vilkårlige 4 på riktig sted 50,00 € 241
Vilkårlige 3 på riktig sted 6,00 € 1 859
Vilkårlige 2 på riktig sted 3,00 € 10 091
Finland | Perjantai-Lomatonni
Tirsdag 30. april 2024
 • Milano
 • 81
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
Sted og tall 1 000,00 € 4
Sted 5,00 € 429
Island | Jóker
Tirsdag 30. april 2024
 • 1
 • 9
 • 7
 • 3
 • 4
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
5 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000,00 kr. 0
Første/Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 100 000,00 kr. 2
Første/Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 10 000,00 kr. 10
Første/Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 2 000,00 kr. 135
Norge | Norsk tilleggspremie
Tirsdag 30. april 2024
 • Lillestrøm
 • Mann
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
Riktig 1 000 000,00 kr. 1
Litauen | Joker
Tirsdag 30. april 2024
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 2
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
5 i nøyaktig rekkefølge 23 143,25 € 0
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 1 000,00 € 5
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 100,00 € 29
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 15,00 € 464
Første 2 i nøyaktig rekkefølge 6,00 € 347

Relaterte koblinger