Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 3 Μαΐου 2024

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 36η κλήρωση Eurojackpot το 2024 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 3 Μαΐου 2024
μετακύλιση τζάκποτ
 • 9
 • 17
 • 36
 • 40
 • 45
 • 5
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
729.856
Ποσό
τζάκποτ
27.587.198€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.587.198,38€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
299.120,70€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.517,60€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
348,30€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
130,90€ 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 29.035
Σύνολο
- 729.856
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 3 Μαΐου 2027.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 20.868.888 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 36

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.587.198,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
299.120,70€ 4 1.196.482,80€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.517,60€ 5 632.588,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
348,30€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
130,90€ 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 29.035
Σύνολο
- 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 3 Μαΐου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
171.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.906.924,00kr. 1 1.906.924,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
806.579,00kr. 1 806.579,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.370,00kr. 1 25.370,00kr. 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.250,00kr. 45 101.250,00kr. 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
864,00kr. 102 88.128,00kr. 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
864,00kr. 89 76.896,00kr. 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
151,00kr. 1.587 239.637,00kr. 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 1.997 299.550,00kr. 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
143,00kr. 4.479 640.497,00kr. 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
72,00kr. 8.074 581.328,00kr. 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 29.330 2.111.760,00kr. 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.035
Σύνολο
- 45.706 6.877.919,00kr. 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 171.000.000kr..

Ελλάδα
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Έλληνες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.092.779,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
299.120,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.517,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00€ 1 3.975,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
348,30€ 6 2.089,80€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
130,90€ 25 3.272,50€ 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 15 1.963,50€ 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 279 5.635,80€ 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 369 7.416,90€ 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 751 14.344,10€ 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 1.603 15.549,10€ 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 5.267 50.563,20€ 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
2,50€ 29.035 72.587,50€ 29.035
Σύνολο
- 37.351 177.397,40€ 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ελλάδα πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ελλάδα πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.587.198,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
299.120,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.517,60€ 1 126.517,60€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00€ 1 3.975,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
348,30€ 3 1.044,90€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
130,90€ 13 1.701,70€ 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 7 916,30€ 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 147 2.969,40€ 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 178 3.577,80€ 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 375 7.162,50€ 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 780 7.566,00€ 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 2.490 23.904,00€ 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.035
Σύνολο
- 3.995 179.335,20€ 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.131.182.900,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
44.793.320,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
18.946.010,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
595.250,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
52.150,00kr. 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.600,00kr. 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.600,00kr. 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.020,00kr. 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.000,00kr. 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.860,00kr. 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.450,00kr. 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.430,00kr. 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 29.035
Σύνολο
- 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Μαΐου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 4.000.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.587.198,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
299.120,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.517,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00€ 3 11.925,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
348,30€ 19 6.617,70€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
130,90€ 66 8.639,40€ 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 45 5.890,50€ 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 905 18.281,00€ 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 1.057 21.245,70€ 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 2.201 42.039,10€ 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 5.021 48.703,70€ 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 15.301 146.889,60€ 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.035
Σύνολο
- 24.618 310.231,70€ 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.587.198,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
299.120,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.517,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
348,30€ 9 3.134,70€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
130,90€ 44 5.759,60€ 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 23 3.010,70€ 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 426 8.605,20€ 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 465 9.346,50€ 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 851 16.254,10€ 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 2.423 23.503,10€ 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 7.134 68.486,40€ 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.035
Σύνολο
- 11.375 138.100,30€ 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
299.120,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.517,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
348,30€ 10 3.483,00€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
130,90€ 20 2.618,00€ 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 18 2.356,20€ 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 552 11.150,40€ 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 571 11.477,10€ 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 964 18.412,40€ 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 3.532 34.260,40€ 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 8.291 79.593,60€ 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.035
Σύνολο
- 13.958 163.351,10€ 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.587.198,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
348,30€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
130,90€ 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 29.035
Σύνολο
- 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.587.198,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
299.120,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.517,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
348,30€ 1 348,30€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
130,90€ 7 916,30€ 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 7 916,30€ 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 67 1.353,40€ 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 67 1.346,70€ 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 149 2.845,90€ 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 306 2.968,20€ 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 1.052 10.099,20€ 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.035
Σύνολο
- 1.656 20.794,30€ 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
319.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.502.105,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.481.265,00kr. 1 1.481.265,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
46.535,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.075,00kr. 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.530,00kr. 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.530,00kr. 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
235,00kr. 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
235,00kr. 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
220,00kr. 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
110,00kr. 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 29.035
Σύνολο
- 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 319.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.587.198,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
299.120,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.517,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
348,30€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
130,90€ 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 29.035
Σύνολο
- 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Μαΐου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.587.198,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
299.120,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.872.215,00Ft 0 0,00Ft 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.629.750,00Ft 1 1.629.750,00Ft 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
142.805,00Ft 17 2.427.685,00Ft 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53.670,00Ft 45 2.415.150,00Ft 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
53.670,00Ft 44 2.361.480,00Ft 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.280,00Ft 629 5.208.120,00Ft 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
8.240,00Ft 704 5.800.960,00Ft 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
7.830,00Ft 1.304 10.210.320,00Ft 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00Ft 3.374 13.411.650,00Ft 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.935,00Ft 9.655 37.992.425,00Ft 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.035
Σύνολο
- 15.773 81.457.540,00Ft 729.856

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
20.235,10zł 23 465.407,30zł 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
567,10zł 60 34.026,00zł 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
567,10zł 34 19.281,40zł 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
87,60zł 715 62.634,00zł 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
87,10zł 882 76.822,20zł 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
82,80zł 1.824 151.027,20zł 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
42,10zł 4.059 170.883,90zł 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
41,60zł 13.662 568.339,20zł 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.035
Σύνολο
- 21.259 1.548.421,20zł 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 3 Μαΐου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.587.198,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
299.120,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.517,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
348,30€ 8 2.786,40€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
130,90€ 35 4.581,50€ 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 17 2.225,30€ 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 404 8.160,80€ 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 496 9.969,60€ 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 966 18.450,60€ 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 2.348 22.775,60€ 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 7.506 72.057,60€ 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.035
Σύνολο
- 11.780 141.007,40€ 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.587.198,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
299.120,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.517,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
348,30€ 8 2.786,40€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
130,90€ 16 2.094,40€ 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 9 1.178,10€ 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 272 5.494,40€ 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 273 5.487,30€ 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 506 9.664,60€ 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 1.437 13.938,90€ 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 4.110 39.456,00€ 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.035
Σύνολο
- 6.631 80.100,10€ 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
318.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.489.183,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.475.802,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
111.606,00kr. 3 334.818,00kr. 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.755,00kr. 41 399.955,00kr. 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.586,00kr. 102 365.772,00kr. 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.864,00kr. 96 274.944,00kr. 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
235,00kr. 1.762 414.070,00kr. 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
234,00kr. 1.965 459.810,00kr. 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
222,00kr. 3.912 868.464,00kr. 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
113,00kr. 9.540 1.078.020,00kr. 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
111,00kr. 29.268 3.248.748,00kr. 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.035
Σύνολο
- 46.689 7.444.601,00kr. 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 318.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
679.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.485.495,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.166.102,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
99.474,00Kc 1 99.474,00Kc 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.716,00Kc 12 104.592,00Kc 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.275,00Kc 30 98.250,00Kc 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.275,00Kc 24 78.600,00Kc 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
505,00Kc 412 208.060,00Kc 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
503,00Kc 501 252.003,00Kc 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
477,00Kc 1.117 532.809,00Kc 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
242,00Kc 2.208 534.336,00Kc 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
240,00Kc 7.441 1.785.840,00Kc 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.035
Σύνολο
- 11.746 3.693.964,00Kc 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 679.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.587.198,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
299.120,70€ 1 299.120,70€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.517,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
348,30€ 599
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
130,90€ 1.778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 1.251
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 26.337
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 29.487
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 58.720
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 145.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 437.524
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 29.035
Σύνολο
- 729.856

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Μαΐου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 3 Μαΐου 2024
 • 8
 • 0
 • 9
 • 0
 • 0
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 88
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 866
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.949
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 3 Μαΐου 2024
 • 9
 • 7
 • 4
 • 1
 • 6
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 10.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00Kc 68
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 100,00Kc 741
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 60,00Kc 6.897
60,00Kc 14.066
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 3 Μαΐου 2024
 • 1
 • 6
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 4
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 27
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 368
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 2.922
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 15.979
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 3 Μαΐου 2024
 • Nizza
 • 20
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 11
Πόλη 5,00€ 637
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 3 Μαΐου 2024
 • 4
 • 8
 • 1
 • 8
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 193
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 3 Μαΐου 2024
 • Alver
 • Austrheim
 • Drammen
 • Guovdageaidnu
 • Hamar
 • Horten
 • Kristiansund
 • Nesodden
 • Sandnes
 • Sarpsborg
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 3 Μαΐου 2024
 • 2
 • 8
 • 6
 • 7
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 16.125,80€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 51
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 489
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 531

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.