Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 2η κλήρωση Eurojackpot το 2012 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012
μετακύλιση τζάκποτ
  • 5
  • 7
  • 12
  • 19
  • 26
  • 1
  • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
338.274
Ποσό
τζάκποτ
11.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
69.118,20€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.408,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.529,60€ 46
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
83,50€ 667
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38,90€ 903
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,90€ 1.514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,50€ 19.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,90€ 16.957
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
9,10€ 26.050
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 74.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 198.640
Σύνολο
- 338.274
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 2

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
69.118,20€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.408,80€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.529,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 46
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
83,50€ 667
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38,90€ 903
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,90€ 1.514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,50€ 19.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,90€ 16.957
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
9,10€ 26.050
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 74.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 198.640
Σύνολο
- 338.274

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00 0 0,00 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.658,00 - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
162.011,00 - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.781,00 - - 46
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
562,00 - - 667
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
277,00 - - 903
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
239,00 - - 1.514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
93,00 - - 19.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
89,00 - - 16.957
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
68,00 - - 26.050
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
68,00 - - 74.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
50,00 - - 198.640
Σύνολο
- - - 338.274

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
69.118,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.408,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.529,60€ 1 1.529,60€ 46
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
83,50€ 12 1.002,00€ 667
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38,90€ 20 778,00€ 903
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,90€ 22 723,80€ 1.514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,50€ 363 4.537,50€ 19.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,90€ 355 4.224,50€ 16.957
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
9,10€ 453 4.122,30€ 26.050
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 1.792 16.307,20€ 74.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 4.521 30.290,70€ 198.640
Σύνολο
- 7.539 63.515,60€ 338.274

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
69.118,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.408,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.529,60€ 0 0,00€ 46
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
83,50€ 0 0,00€ 667
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38,90€ 0 0,00€ 903
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,90€ 0 0,00€ 1.514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,50€ 0 0,00€ 19.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,90€ 0 0,00€ 16.957
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
9,10€ 0 0,00€ 26.050
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 0 0,00€ 74.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 0 0,00€ 198.640
Σύνολο
- 0 0,00€ 338.274

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Απριλίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
69.118,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.408,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.529,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 46
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
83,50€ 667
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38,90€ 903
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,90€ 1.514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
11,90€ 19.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 16.957
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
9,10€ 26.050
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 74.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 198.640
Σύνολο
- 338.274

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
69.118,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.408,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.529,60€ 0 0,00€ 46
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
83,50€ 9 751,50€ 667
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38,90€ 15 583,50€ 903
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,90€ 27 888,30€ 1.514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,50€ 347 4.337,50€ 19.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,90€ 315 3.748,50€ 16.957
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
9,10€ 492 4.477,20€ 26.050
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 1.423 12.949,30€ 74.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 4.011 26.873,70€ 198.640
Σύνολο
- 6.639 54.609,50€ 338.274

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
69.118,20€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.408,80€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.529,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 46
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
83,50€ 667
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38,90€ 903
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,90€ 1.514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,50€ 19.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,90€ 16.957
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
9,10€ 26.050
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 74.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 198.640
Σύνολο
- 338.274

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.