Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 3η κλήρωση Eurojackpot το 2012 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 6 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 6 Απριλίου 2012
μετακύλιση τζάκποτ
  • 7
  • 8
  • 34
  • 36
  • 38
  • 4
  • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
298.684
Ποσό
τζάκποτ
12.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
312.639,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.286,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.252,70€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
321,00€ 185
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
151,20€ 248
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ 852
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,70€ 10.782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 14.301
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 13.437
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 77.156
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 181.709
Σύνολο
- 298.684
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 6 Απριλίου 2015.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 3

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
312.639,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.286,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.252,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
321,00€ 185
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
151,20€ 248
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ 852
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,70€ 10.782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 14.301
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 13.437
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 77.156
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 181.709
Σύνολο
- 298.684

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 6 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 12.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00 0 0,00 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.993.104,00 - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
518.229,00 - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.890,00 - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.076,00 - - 185
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
993,00 - - 248
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
427,00 - - 852
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
177,00 - - 10.782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
118,00 - - 14.301
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
118,00 - - 13.437
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
72,00 - - 77.156
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
58,00 - - 181.709
Σύνολο
- - - 298.684

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
312.639,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.286,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.252,70€ - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
321,00€ - - 185
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
151,20€ - - 248
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ - - 852
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,70€ - - 10.782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ - - 14.301
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ - - 13.437
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ - - 77.156
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ - - 181.709
Σύνολο
- - - 298.684

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 12.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
312.639,20€ 1 312.639,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.286,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.252,70€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
321,00€ 28 8.988,00€ 185
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
151,20€ 34 5.140,80€ 248
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ 97 6.043,10€ 852
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,70€ 1.527 36.189,90€ 10.782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 1.831 28.929,80€ 14.301
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 1.908 30.146,40€ 13.437
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 10.024 97.232,80€ 77.156
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 24.177 188.580,60€ 181.709
Σύνολο
- 39.627 713.890,60€ 298.684

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 6 Μαΐου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 12.000.000€.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
312.639,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.286,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.252,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
321,00€ 185
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
151,20€ 248
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ 852
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 10.782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,70€ 14.301
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 13.437
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 77.156
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 181.709
Σύνολο
- 298.684

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 12.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
312.639,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.286,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.252,70€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
321,00€ 1 321,00€ 185
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
151,20€ 2 302,40€ 248
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ 32 1.993,60€ 852
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,70€ 254 6.019,80€ 10.782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 321 5.071,80€ 14.301
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 293 4.629,40€ 13.437
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 1.852 17.964,40€ 77.156
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 3.971 30.973,80€ 181.709
Σύνολο
- 6.726 67.276,20€ 298.684

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 12.000.000€.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
312.639,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.286,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.252,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
321,00€ 185
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
151,20€ 248
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ 852
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,70€ 10.782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 14.301
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 13.437
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 77.156
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 181.709
Σύνολο
- 298.684

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 12.000.000€.

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.