Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 1η κλήρωση Eurojackpot το 2012 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012
μετακύλιση τζάκποτ
  • 5
  • 8
  • 21
  • 37
  • 46
  • 6
  • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
283.656
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
42.755,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.577,70€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,00€ 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,60€ 302
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,20€ 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ 11.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 11.675
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 15.319
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 64.513
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 178.977
Σύνολο
- 283.656
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 1

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
42.755,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.577,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,00€ 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,60€ 302
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,20€ 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ 11.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 11.675
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 15.319
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 64.513
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 178.977
Σύνολο
- 283.656

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00 0 0,00 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00 0 0,00 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
272.593,00 - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
41.962,00 - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.655,00 - - 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
862,00 - - 302
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
496,00 - - 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00 - - 11.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
145,00 - - 11.675
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,00 - - 15.319
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
91,00 - - 64.513
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00 - - 178.977
Σύνολο
- - - 283.656

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 202.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
42.755,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.577,70€ 2 13.155,40€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,00€ 5 1.275,00€ 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,60€ 11 1.436,60€ 302
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,20€ 28 2.049,60€ 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ 386 8.762,20€ 11.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 424 8.225,60€ 11.675
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 555 8.547,00€ 15.319
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 2.196 26.791,20€ 64.513
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 5.847 49.114,80€ 178.977
Σύνολο
- 9.454 119.357,40€ 283.656

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
42.755,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.577,70€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,00€ 0 0,00€ 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,60€ 0 0,00€ 302
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,20€ 0 0,00€ 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ 0 0,00€ 11.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 0 0,00€ 11.675
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 0 0,00€ 15.319
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 0 0,00€ 64.513
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 0 0,00€ 178.977
Σύνολο
- 0 0,00€ 283.656

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Απριλίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
42.755,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.577,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,00€ 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,60€ 302
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,20€ 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 11.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,70€ 11.675
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 15.319
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 64.513
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 178.977
Σύνολο
- 283.656

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
42.755,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.577,70€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,00€ 3 765,00€ 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,60€ 8 1.044,80€ 302
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,20€ 18 1.317,60€ 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ 189 4.290,30€ 11.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 218 4.229,20€ 11.675
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 272 4.188,80€ 15.319
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 1.184 14.444,80€ 64.513
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 3.204 26.913,60€ 178.977
Σύνολο
- 5.096 57.194,10€ 283.656

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
42.755,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.577,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,00€ 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,60€ 302
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73,20€ 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ 11.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 11.675
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 15.319
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 64.513
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 178.977
Σύνολο
- 283.656

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.