Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 5η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 4
 • 8
 • 11
 • 41
 • 2
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
600.247
Ποσό
τζάκποτ
26.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
133.111,90€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.246,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
233,00€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,70€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
40,40€ 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 352.425
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 5

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
133.111,90€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.246,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
233,00€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,70€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
40,40€ 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 352.425
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
848.618,00kr. 2 1.697.236,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
20.727,00kr. 1 20.727,00kr. 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.515,00kr. 37 56.055,00kr. 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
735,00kr. 70 51.450,00kr. 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
287,00kr. 154 44.198,00kr. 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 2.026 222.860,00kr. 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
110,00kr. 2.160 237.600,00kr. 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
110,00kr. 3.609 396.990,00kr. 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
53,00kr. 10.371 549.663,00kr. 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
53,00kr. 29.890 1.584.170,00kr. 352.425
Σύνολο
- 48.320 4.860.949,00kr. -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
133.111,90€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.246,00€ - - 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
233,00€ - - 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,70€ - - 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
40,40€ - - 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ - - 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ - - 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ - - 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ - - 352.425
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 352.425
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
133.111,90€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.246,00€ - - 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
233,00€ - - 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,70€ - - 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
40,40€ - - 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ - - 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ - - 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ - - 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ - - 352.425
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
133.111,90€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.246,00€ - - 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
233,00€ - - 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,70€ - - 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
40,40€ - - 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ - - 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ - - 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ - - 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ - - 352.425
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 352.425
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
133.111,90€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.246,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
233,00€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,70€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
40,40€ 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 352.425
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
133.111,90€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.246,00€ - - 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
233,00€ - - 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,70€ - - 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
40,40€ - - 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ - - 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ - - 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ - - 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ - - 352.425
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 352.425
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
133.111,90€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.246,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
233,00€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,70€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
40,40€ 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 352.425
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
36.898.620,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
899.960,00Ft 3 2.699.880,00Ft 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
64.590,00Ft 12 775.080,00Ft 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
30.685,00Ft 33 1.012.605,00Ft 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
11.200,00Ft 89 996.800,00Ft 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.075,00Ft 1.260 5.134.500,00Ft 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.075,00Ft 972 3.960.900,00Ft 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.075,00Ft 1.381 5.627.575,00Ft 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.970,00Ft 6.440 12.686.800,00Ft 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.970,00Ft 12.217 24.067.490,00Ft 352.425
Σύνολο
- - - -

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
133.111,90€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.246,00€ - - 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
233,00€ - - 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,70€ - - 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
40,40€ - - 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ - - 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ - - 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ - - 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ - - 352.425
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 352.425
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 352.425
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
133.111,90€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.246,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
233,00€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,70€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
40,40€ 1.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 29.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 25.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 38.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 150.687
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 352.425
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015
 • 8
 • 2
 • 3
 • 8
 • 7
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015
 • 3
 • 2
 • 9
 • 4
 • 4
 • 8
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 9.718,30€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 783,20€ 32
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,40€ 507
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 7,30€ 4.394
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 2,50€ 23.442
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015
 • 5
 • 1
 • 2
 • 7
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 87

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.