Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 4η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 2
 • 13
 • 14
 • 30
 • 32
 • 1
 • 3
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
475.971
Ποσό
τζάκποτ
22.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
347.405,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.960,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.838,70€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
259,60€ 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,30€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,30€ 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 305.983
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 4

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
347.405,20€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.960,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.838,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
259,60€ 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,30€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,30€ 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 305.983
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.214.738,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
586.276,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.251,00kr. 2 74.502,00kr. 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.684,00kr. 36 60.624,00kr. 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
796,00kr. 70 55.720,00kr. 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
408,00kr. 115 46.920,00kr. 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
154,00kr. 1.556 239.624,00kr. 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
136,00kr. 1.681 228.616,00kr. 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
119,00kr. 3.132 372.708,00kr. 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
74,00kr. 8.137 602.138,00kr. 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 25.423 1.449.111,00kr. 305.983
Σύνολο
- 40.152 3.129.963,00kr. -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
347.405,20€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.960,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.838,70€ - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
259,60€ - - 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,30€ - - 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,30€ - - 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ - - 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ - - 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ - - 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ - - 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 305.983
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 305.983
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
347.405,20€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.960,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.838,70€ - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
259,60€ - - 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,30€ - - 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,30€ - - 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ - - 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ - - 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ - - 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ - - 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 305.983
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
347.405,20€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.960,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.838,70€ - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
259,60€ - - 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,30€ - - 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,30€ - - 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ - - 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ - - 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ - - 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ - - 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 305.983
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 305.983
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
347.405,20€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.960,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.838,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
259,60€ 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,30€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,30€ 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 305.983
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
347.405,20€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.960,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.838,70€ - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
259,60€ - - 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,30€ - - 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,30€ - - 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ - - 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ - - 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ - - 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ - - 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 305.983
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 305.983
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
347.405,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.960,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.838,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
259,60€ 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,30€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,30€ 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 305.983
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
347.405,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.491.365,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.618.490,00Ft 2 3.236.980,00Ft 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
71.960,00Ft 14 1.007.440,00Ft 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
33.345,00Ft 19 633.555,00Ft 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.440,00Ft 32 526.080,00Ft 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.710,00Ft 522 2.980.620,00Ft 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.045,00Ft 699 3.526.455,00Ft 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.405,00Ft 1.245 5.484.225,00Ft 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.745,00Ft 2.662 7.307.190,00Ft 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.105,00Ft 11.371 23.935.955,00Ft 305.983
Σύνολο
- - - -

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
347.405,20€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.960,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.838,70€ - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
259,60€ - - 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,30€ - - 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,30€ - - 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ - - 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ - - 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ - - 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ - - 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 305.983
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 305.983
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 305.983
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
347.405,20€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.960,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.838,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
259,60€ 425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,30€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,30€ 1.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 18.421
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 20.146
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 33.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 95.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 305.983
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015
 • 8
 • 7
 • 5
 • 1
 • 7
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015
 • 7
 • 1
 • 1
 • 8
 • 7
 • 4
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 18.189,80€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 753,30€ 447
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 53,30€ 447
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 7,20€ 4.173
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 2,50€ 22.372
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015
 • 2
 • 9
 • 1
 • 7
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 9
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 71

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.