Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 6η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 19
 • 22
 • 37
 • 39
 • 5
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
497.080
Ποσό
τζάκποτ
33.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.754,80€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.214,10€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
78,40€ 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,40€ 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,40€ 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 324.533
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 6

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.754,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.214,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
78,40€ 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,40€ 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,40€ 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 324.533
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 33.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
546.716,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.644,00kr. 4 158.576,00kr. 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.417,00kr. 58 82.186,00kr. 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
529,00kr. 87 46.023,00kr. 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
529,00kr. 141 74.589,00kr. 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
217,00kr. 1.892 410.564,00kr. 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
134,00kr. 2.358 315.972,00kr. 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
99,00kr. 4.144 410.256,00kr. 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
99,00kr. 10.028 992.772,00kr. 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. 33.156 2.088.828,00kr. 324.533
Σύνολο
- 51.868 4.579.766,00kr. -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.754,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.214,10€ - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ - - 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
78,40€ - - 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,40€ - - 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,40€ - - 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ - - 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ - - 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ - - 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ - - 324.533
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 33.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 324.533
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.754,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.214,10€ - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ - - 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
78,40€ - - 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,40€ - - 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,40€ - - 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ - - 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ - - 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ - - 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ - - 324.533
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 33.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.754,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.214,10€ - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ - - 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
78,40€ - - 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,40€ - - 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,40€ - - 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ - - 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ - - 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ - - 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ - - 324.533
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 33.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 324.533
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.754,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.214,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
78,40€ 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,40€ 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,40€ 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 324.533
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 33.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.754,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.214,10€ - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ - - 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
78,40€ - - 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,40€ - - 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,40€ - - 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ - - 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ - - 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ - - 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ - - 324.533
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 33.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 324.533
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 6 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.754,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.214,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
78,40€ 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,40€ 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,40€ 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 324.533
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 33.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
23.771.230,00Ft 1 23.771.230,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.722.550,00Ft 0 0,00Ft 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
60.320,00Ft 12 723.840,00Ft 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
21.730,00Ft 58 1.260.340,00Ft 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.730,00Ft 41 890.930,00Ft 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.150,00Ft 488 3.977.200,00Ft 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.960,00Ft 852 4.225.920,00Ft 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.660,00Ft 2.269 8.304.540,00Ft 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.660,00Ft 2.716 9.940.560,00Ft 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.330,00Ft 10.449 24.346.170,00Ft 324.533
Σύνολο
- - - -

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 33.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.754,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.214,10€ - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ - - 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
78,40€ - - 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,40€ - - 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,40€ - - 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ - - 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ - - 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ - - 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ - - 324.533
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 33.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 324.533
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 6 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 324.533
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.754,80€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.214,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
78,40€ 1.335
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,40€ 1.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,40€ 15.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 23.854
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 51.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 78.867
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 324.533
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 33.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015
 • 7
 • 4
 • 1
 • 8
 • 0
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015
 • 0
 • 8
 • 1
 • 3
 • 6
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 19.498,40€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 931,20€ 27
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 58,10€ 441
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 7,50€ 4.258
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 2,50€ 23.834
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015
 • 0
 • 1
 • 6
 • 1
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 107

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.