Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 43η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021
1 νικητής τζάκποτ
 • 11
 • 23
 • 37
 • 38
 • 44
 • 4
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
896.781
Ποσό
τζάκποτ
10.202.832€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.202.832,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
298.123,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.263,80€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.391,30€ 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,50€ 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,90€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,60€ 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 528.055
Σύνολο
- 896.781
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.043.980 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 43

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.202.832,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
298.123,00€ 2 596.246,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.263,80€ 4 505.055,20€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.391,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,50€ 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,90€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,60€ 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 528.055
Σύνολο
- 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.513.201,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.900.564,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
804.961,00kr. 1 804.961,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
15.274,00kr. 2 30.548,00kr. 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.167,00kr. 78 91.026,00kr. 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
609,00kr. 95 57.855,00kr. 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
276,00kr. 209 57.684,00kr. 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
116,00kr. 2.538 294.408,00kr. 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
116,00kr. 2.679 310.764,00kr. 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
102,00kr. 4.659 475.218,00kr. 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,00kr. 13.422 765.054,00kr. 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 38.205 2.177.685,00kr. 528.055
Σύνολο
- 61.888 5.065.203,00kr. 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.202.832,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
298.123,00€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.263,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.391,30€ 0 0,00€ 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,50€ 3 535,50€ 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,90€ 10 909,00€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 28 1.080,80€ 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 277 4.293,50€ 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 304 4.712,00€ 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,60€ 472 6.419,20€ 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 1.456 11.065,60€ 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 4.158 31.600,80€ 528.055
Σύνολο
- 6.708 60.616,40€ 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.525.323.420,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
44.569.380,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
18.876.430,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
357.490,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
26.680,00kr. 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.580,00kr. 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.770,00kr. 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.310,00kr. 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.310,00kr. 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.030,00kr. 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.130,00kr. 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.130,00kr. 528.055
Σύνολο
- 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.202.832,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
298.123,00€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.263,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.391,30€ 0 0,00€ 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,50€ 25 4.462,50€ 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,90€ 38 3.454,20€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 54 2.084,40€ 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 1.005 15.577,50€ 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 1.119 17.344,50€ 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,60€ 1.826 24.833,60€ 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 5.268 40.036,80€ 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 14.917 113.369,20€ 528.055
Σύνολο
- 24.252 221.162,70€ 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.202.832,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
298.123,00€ 1 298.123,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.263,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.391,30€ 0 0,00€ 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,50€ 12 2.142,00€ 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,90€ 29 2.636,10€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 51 1.968,60€ 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 764 11.842,00€ 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 653 10.121,50€ 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,60€ 1.150 15.640,00€ 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 4.405 33.478,00€ 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 10.031 76.235,60€ 528.055
Σύνολο
- 17.096 452.186,80€ 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
76.659.684,48kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.239.967,73kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
948.691,77kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.967,20kn 3 53.901,60kn 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.341,17kn 25 33.529,25kn 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
682,98kn 45 30.734,10kn 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
290,02kn 47 13.630,94kn 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
116,46kn 869 101.203,74kn 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
116,46kn 790 92.003,40kn 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
102,18kn 1.289 131.710,02kn 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,10kn 4.514 257.749,40kn 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,10kn 10.913 623.132,30kn 528.055
Σύνολο
- 18.495 1.337.594,75kn 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.202.832,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
298.123,00€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.263,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.391,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,50€ 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,90€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,60€ 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 528.055
Σύνολο
- 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.202.832,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
298.123,00€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.263,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.391,30€ 0 0,00€ 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,50€ 3 535,50€ 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,90€ 6 545,40€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 4 154,40€ 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 132 2.046,00€ 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 142 2.201,00€ 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,60€ 217 2.951,20€ 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 672 5.107,20€ 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 1.663 12.638,80€ 528.055
Σύνολο
- 2.839 26.179,50€ 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
99.472.510,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.906.550,00kr. 1 2.906.550,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.231.005,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.310,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.740,00kr. 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
885,00kr. 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
375,00kr. 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,00kr. 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 528.055
Σύνολο
- 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 100.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.202.832,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
298.123,00€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.263,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.391,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,50€ 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,90€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,60€ 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 528.055
Σύνολο
- 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.202.832,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
298.123,00€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.783.205,00Ft 0 0,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
772.390,00Ft 5 3.861.950,00Ft 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
57.655,00Ft 44 2.536.820,00Ft 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
29.360,00Ft 55 1.614.800,00Ft 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.470,00Ft 107 1.334.290,00Ft 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.005,00Ft 1.375 6.881.875,00Ft 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.005,00Ft 1.240 6.206.200,00Ft 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.395,00Ft 2.033 8.935.035,00Ft 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.455,00Ft 6.366 15.628.530,00Ft 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.455,00Ft 15.120 37.119.600,00Ft 528.055
Σύνολο
- 26.345 84.119.100,00Ft 896.781

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 27 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
47.222.789,10zł 1 47.222.789,10zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
49.059,90zł 8 392.479,20zł 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
826,20zł 35 28.917,00zł 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
420,80zł 55 23.144,00zł 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
178,70zł 121 21.622,70zł 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
71,80zł 1.449 104.038,20zł 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
71,80zł 1.534 110.141,20zł 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
63,00zł 2.488 156.744,00zł 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
35,20zł 7.705 271.216,00zł 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
35,20zł 20.273 713.609,60zł 528.055
Σύνολο
- 33.669 49.044.701,00zł 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.202.832,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
298.123,00€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.263,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.391,30€ 0 0,00€ 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,50€ 30 5.355,00€ 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,90€ 26 2.363,40€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 65 2.509,00€ 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 701 10.865,50€ 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 873 13.531,50€ 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,60€ 1.382 18.795,20€ 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 3.836 29.153,60€ 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 11.489 87.316,40€ 528.055
Σύνολο
- 18.402 169.889,60€ 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.202.832,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
298.123,00€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.263,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.391,30€ 0 0,00€ 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,50€ 12 2.142,00€ 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,90€ 25 2.272,50€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 27 1.042,20€ 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 493 7.641,50€ 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 484 7.502,00€ 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,60€ 796 10.825,60€ 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 2.425 18.430,00€ 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 6.465 49.134,00€ 528.055
Σύνολο
- 10.727 98.989,80€ 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
101.721.217,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.051.965,00kr. 1 7.051.965,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.258.837,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
101.386,00kr. 5 506.930,00kr. 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.528,00kr. 60 811.680,00kr. 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.066,00kr. 103 727.798,00kr. 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.404,00kr. 192 461.568,00kr. 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
154,00kr. 2.424 373.296,00kr. 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
154,00kr. 2.390 368.060,00kr. 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 4.116 555.660,00kr. 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 12.831 962.325,00kr. 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 33.331 2.499.825,00kr. 528.055
Σύνολο
- 55.453 14.319.107,00kr. 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 101.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
257.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.660.270,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.244.348,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
61.444,00Kc 6 368.664,00Kc 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.586,00Kc 22 100.892,00Kc 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.335,00Kc 24 56.040,00Kc 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
991,00Kc 48 47.568,00Kc 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
398,00Kc 636 253.128,00Kc 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
398,00Kc 642 255.516,00Kc 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
349,00Kc 1.095 382.155,00Kc 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
195,00Kc 3.314 646.230,00Kc 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
195,00Kc 8.721 1.700.595,00Kc 528.055
Σύνολο
- 14.508 3.810.788,00Kc 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 257.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.202.832,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
298.123,00€ 1 298.123,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
126.263,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.391,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 88
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,50€ 1.061
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,90€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 3.265
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 42.376
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 40.167
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,60€ 66.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 214.012
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 528.055
Σύνολο
- 896.781

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021
 • 1
 • 2
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 59
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 623
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.265
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021
 • 3
 • 3
 • 4
 • 6
 • 9
 • 0
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 32
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 399
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.864
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.581
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021
 • Las Palmas
 • 51
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 13
Πόλη 5,00€ 1.058
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021
 • 4
 • 7
 • 6
 • 2
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 24
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 194
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021
 • Bærum
 • Kristiansund
 • Nord-Aurdal
 • Oslo
 • Oslo
 • Oslo
 • Øvre Eiker
 • Stjørdal
 • Tønsberg
 • Vindafjord
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.