Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 44η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021
2 νικητής τζάκποτ
 • 6
 • 13
 • 25
 • 31
 • 49
 • 2
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
2
Σύνολο
νικητών
878.724
Ποσό
τζάκποτ
10.151.131€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.075.565,70€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
358.629,10€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.205,30€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.196,30€ 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,50€ 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,80€ 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 529.682
Σύνολο
- 878.724
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.095.832 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 44

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.075.565,70€ 1 5.075.565,70€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
358.629,10€ 2 717.258,20€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.205,30€ 7 316.437,10€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.196,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,50€ 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,80€ 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 529.682
Σύνολο
- 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.087.553,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.286.290,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
288.213,00kr. 2 576.426,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
20.406,00kr. 4 81.624,00kr. 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.187,00kr. 73 86.651,00kr. 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
611,00kr. 99 60.489,00kr. 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
315,00kr. 158 49.770,00kr. 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
126,00kr. 2.446 308.196,00kr. 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
120,00kr. 2.661 319.320,00kr. 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,00kr. 4.551 477.855,00kr. 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
60,00kr. 12.828 769.680,00kr. 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 38.032 2.167.824,00kr. 529.682
Σύνολο
- 60.854 4.897.835,00kr. 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.075.565,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
358.629,10€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.205,30€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.196,30€ 1 3.196,30€ 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,50€ 5 907,50€ 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 18 1.641,60€ 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,80€ 14 627,20€ 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 319 5.359,20€ 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 282 4.540,20€ 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 519 7.317,90€ 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 1.567 12.692,70€ 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 4.364 33.166,40€ 529.682
Σύνολο
- 7.089 69.449,00€ 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
759.812.180,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
53.686.770,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
6.767.230,00kr. 0 0,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
478.480,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
27.170,00kr. 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.650,00kr. 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.700,00kr. 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.510,00kr. 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.410,00kr. 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.110,00kr. 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.210,00kr. 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.130,00kr. 529.682
Σύνολο
- 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.075.565,70€ 1 5.075.565,70€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
358.629,10€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.205,30€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.196,30€ 2 6.392,60€ 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,50€ 30 5.445,00€ 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 51 4.651,20€ 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,80€ 79 3.539,20€ 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 1.109 18.631,20€ 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 1.295 20.849,50€ 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 2.101 29.624,10€ 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 5.231 42.371,10€ 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 16.248 123.484,80€ 529.682
Σύνολο
- 26.147 5.330.554,40€ 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.075.565,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
358.629,10€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.205,30€ 1 45.205,30€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.196,30€ 0 0,00€ 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,50€ 20 3.630,00€ 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 32 2.918,40€ 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,80€ 65 2.912,00€ 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 736 12.364,80€ 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 792 12.751,20€ 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.239 17.469,90€ 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 3.863 31.290,30€ 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 10.527 80.005,20€ 529.682
Σύνολο
- 17.275 208.547,10€ 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.145.322,66kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.695.270,55kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
339.739,62kn 0 0,00kn 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.021,74kn 2 48.043,48kn 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.364,06kn 23 31.373,38kn 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
685,41kn 34 23.303,94kn 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
336,69kn 58 19.528,02kn 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
126,26kn 951 120.073,26kn 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
121,00kn 858 103.818,00kn 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,97kn 1.302 137.972,94kn 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
60,88kn 4.802 292.345,76kn 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,12kn 11.262 643.285,44kn 529.682
Σύνολο
- 19.292 1.419.744,22kn 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.075.565,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
358.629,10€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.205,30€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.196,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,50€ 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,80€ 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 529.682
Σύνολο
- 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.075.565,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
358.629,10€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.205,30€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.196,30€ 0 0,00€ 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,50€ 1 181,50€ 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 6 547,20€ 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,80€ 10 448,00€ 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 145 2.436,00€ 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 102 1.642,20€ 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 200 2.820,00€ 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 630 5.103,00€ 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 1.733 13.170,80€ 529.682
Σύνολο
- 2.827 26.348,70€ 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.186.175,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.546.050,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
446.980,00kr. 0 0,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.600,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.790,00kr. 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
900,00kr. 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
440,00kr. 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
165,00kr. 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 529.682
Σύνολο
- 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 97.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.075.565,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
358.629,10€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.205,30€ 1 45.205,30€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.196,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,50€ 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,80€ 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 529.682
Σύνολο
- 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.075.565,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
358.629,10€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
14.601.310,00Ft 0 0,00Ft 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.032.405,00Ft 1 1.032.405,00Ft 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
58.625,00Ft 35 2.051.875,00Ft 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
29.460,00Ft 41 1.207.860,00Ft 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
14.470,00Ft 85 1.229.950,00Ft 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.425,00Ft 1.008 5.468.400,00Ft 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.200,00Ft 1.092 5.678.400,00Ft 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.555,00Ft 1.638 7.461.090,00Ft 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.615,00Ft 5.428 14.194.220,00Ft 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.455,00Ft 14.143 34.721.065,00Ft 529.682
Σύνολο
- 23.471 73.045.265,00Ft 878.724

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 4 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.978.697,10zł 1 1.978.697,10zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
14.698,90zł 1 14.698,90zł 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
834,70zł 29 24.206,30zł 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
419,40zł 56 23.486,40zł 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
206,10zł 89 18.342,90zł 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
77,30zł 1.394 107.756,20zł 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
74,10zł 1.491 110.483,10zł 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
64,90zł 2.420 157.058,00zł 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
37,30zł 7.680 286.464,00zł 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
35,00zł 20.671 723.485,00zł 529.682
Σύνολο
- 33.832 3.444.677,90zł 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.075.565,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
358.629,10€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.205,30€ 1 45.205,30€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.196,30€ 4 12.785,20€ 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,50€ 15 2.722,50€ 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 17 1.550,40€ 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,80€ 59 2.643,20€ 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 737 12.381,60€ 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 699 11.253,90€ 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.211 17.075,10€ 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 4.225 34.222,50€ 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 10.321 78.439,60€ 529.682
Σύνολο
- 17.289 218.279,30€ 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.075.565,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
358.629,10€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.205,30€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.196,30€ 2 6.392,60€ 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,50€ 10 1.815,00€ 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 16 1.459,20€ 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,80€ 26 1.164,80€ 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 451 7.576,80€ 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 396 6.375,60€ 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 799 11.265,90€ 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 2.383 19.302,30€ 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 6.007 45.653,20€ 529.682
Σύνολο
- 10.090 101.005,40€ 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.503.908,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.622.585,00kr. 1 4.622.585,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
449.810,00kr. 0 0,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
128.428,00kr. 4 513.712,00kr. 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.453,00kr. 66 821.898,00kr. 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.887,00kr. 127 747.649,00kr. 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.581,00kr. 181 467.161,00kr. 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
167,00kr. 2.397 400.299,00kr. 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
160,00kr. 2.605 416.800,00kr. 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,00kr. 4.445 622.300,00kr. 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 12.250 980.000,00kr. 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 34.535 2.590.125,00kr. 529.682
Σύνολο
- 56.611 12.182.529,00kr. 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 100.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
257.000.000,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.064.350,00Kc 1 9.064.350,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.142.563,00Kc 1 1.142.563,00Kc 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
80.786,00Kc 2 161.572,00Kc 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.587,00Kc 14 64.218,00Kc 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.305,00Kc 25 57.625,00Kc 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.132,00Kc 51 57.732,00Kc 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
424,00Kc 807 342.168,00Kc 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
406,00Kc 768 311.808,00Kc 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
356,00Kc 1.316 468.496,00Kc 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
204,00Kc 4.032 822.528,00Kc 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
192,00Kc 11.193 2.149.056,00Kc 529.682
Σύνολο
- 18.210 14.642.116,00Kc 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 257.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.075.565,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
358.629,10€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.205,30€ 1 45.205,30€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.196,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 66
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,50€ 1.046
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 1.618
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,80€ 2.820
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 38.771
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 39.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 64.162
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 201.352
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 529.682
Σύνολο
- 878.724

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021
 • 2
 • 6
 • 0
 • 2
 • 9
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 81
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 747
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.787
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021
 • 2
 • 0
 • 0
 • 7
 • 6
 • 1
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 43
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 525
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.229
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.722
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021
 • Ateena
 • 50
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 14
Πόλη 5,00€ 1.111
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021
 • 8
 • 0
 • 5
 • 3
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 19
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 195
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021
 • Alta
 • Drammen
 • Eigersund
 • Flesberg
 • Oslo
 • Rana
 • Seljord
 • Sola
 • Tromsø
 • Ullensaker
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 10

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.