Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 42η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
1 νικητής τζάκποτ
 • 15
 • 33
 • 34
 • 38
 • 43
 • 3
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
927.552
Ποσό
τζάκποτ
10.754.546€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.754.545,60€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
910.793,50€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
107.152,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.896,40€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,60€ 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,40€ 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39,20€ 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,30€ 514.643
Σύνολο
- 927.552
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.430.437 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 42

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.754.545,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
910.793,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
107.152,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.896,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,60€ 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,40€ 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39,20€ 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,30€ 514.643
Σύνολο
- 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
68.016.347,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.806.338,00kr. 1 5.806.338,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
683.124,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.869,00kr. 5 124.345,00kr. 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.895,00kr. 50 94.750,00kr. 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
842,00kr. 106 89.252,00kr. 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
279,00kr. 175 48.825,00kr. 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 2.518 302.160,00kr. 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
120,00kr. 2.510 301.200,00kr. 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 4.267 512.040,00kr. 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,00kr. 13.046 704.484,00kr. 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,00kr. 36.138 1.951.452,00kr. 514.643
Σύνολο
- 58.816 9.934.846,00kr. 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.754.545,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
910.793,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
107.152,10€ 1 107.152,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.896,40€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,60€ 7 2.048,20€ 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,40€ 7 891,80€ 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39,20€ 21 823,20€ 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 321 5.136,00€ 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 286 4.576,00€ 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 464 7.424,00€ 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 1.729 12.621,70€ 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,30€ 4.018 29.331,40€ 514.643
Σύνολο
- 6.854 170.004,40€ 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.609.955.470,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
136.345.780,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.040.660,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
583.290,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
43.800,00kr. 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.070,00kr. 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.860,00kr. 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.390,00kr. 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.390,00kr. 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.390,00kr. 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.090,00kr. 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.090,00kr. 514.643
Σύνολο
- 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.754.545,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
910.793,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
107.152,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.896,40€ 1 3.896,40€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,60€ 13 3.803,80€ 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,40€ 37 4.713,80€ 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39,20€ 80 3.136,00€ 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 1.200 19.200,00€ 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 1.047 16.752,00€ 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 1.653 26.448,00€ 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 6.330 46.209,00€ 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,30€ 15.327 111.887,10€ 514.643
Σύνολο
- 25.688 236.046,10€ 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.754.545,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
910.793,50€ 1 910.793,50€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
107.152,10€ 1 107.152,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.896,40€ 2 7.792,80€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,60€ 15 4.389,00€ 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,40€ 17 2.165,80€ 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39,20€ 68 2.665,60€ 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 896 14.336,00€ 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 632 10.112,00€ 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 930 14.880,00€ 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 5.120 37.376,00€ 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,30€ 9.180 67.014,00€ 514.643
Σύνολο
- 16.862 1.178.676,80€ 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
80.705.282,77kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.834.863,11kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
804.100,97kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
29.239,74kn 0 0,00kn 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.195,76kn 8 17.566,08kn 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
956,05kn 17 16.252,85kn 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
294,17kn 71 20.886,07kn 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
120,07kn 1.239 148.766,73kn 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
120,07kn 573 68.800,11kn 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,07kn 874 104.941,18kn 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,78kn 7.351 402.687,78kn 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,78kn 9.398 514.822,44kn 514.643
Σύνολο
- 19.531 1.294.723,24kn 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.754.545,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
910.793,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
107.152,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.896,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,60€ 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,40€ 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39,20€ 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,30€ 514.643
Σύνολο
- 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.754.545,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
910.793,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
107.152,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.896,40€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,60€ 0 0,00€ 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,40€ 6 764,40€ 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39,20€ 4 156,80€ 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 142 2.272,00€ 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 106 1.696,00€ 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 166 2.656,00€ 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 761 5.555,30€ 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,30€ 1.673 12.212,90€ 514.643
Σύνολο
- 2.858 25.313,40€ 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
104.399.750,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.841.525,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.040.175,00kr. 1 1.040.175,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.820,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.840,00kr. 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.235,00kr. 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
380,00kr. 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
155,00kr. 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
155,00kr. 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 514.643
Σύνολο
- 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 100.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.754.545,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
910.793,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
107.152,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.896,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,60€ 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,40€ 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39,20€ 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,30€ 514.643
Σύνολο
- 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.754.545,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
910.793,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
34.610.130,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.258.535,00Ft 0 0,00Ft 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
94.510,00Ft 13 1.228.630,00Ft 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
41.150,00Ft 20 823.000,00Ft 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.660,00Ft 80 1.012.800,00Ft 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.170,00Ft 1.602 8.282.340,00Ft 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.170,00Ft 803 4.151.510,00Ft 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.170,00Ft 1.108 5.728.360,00Ft 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.360,00Ft 9.833 23.205.880,00Ft 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.360,00Ft 13.328 31.454.080,00Ft 514.643
Σύνολο
- 26.787 75.886.600,00Ft 927.552

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
183.314,10zł 2 366.628,20zł 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.344,00zł 28 37.632,00zł 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
585,20zł 48 28.089,60zł 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
180,10zł 114 20.531,40zł 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
73,50zł 1.791 131.638,50zł 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
73,50zł 1.337 98.269,50zł 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
73,50zł 2.134 156.849,00zł 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
33,60zł 9.572 321.619,20zł 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
33,60zł 18.915 635.544,00zł 514.643
Σύνολο
- 33.941 1.796.801,40zł 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.754.545,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
910.793,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
107.152,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.896,40€ 2 7.792,80€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,60€ 14 4.096,40€ 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,40€ 22 2.802,80€ 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39,20€ 65 2.548,00€ 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 951 15.216,00€ 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 642 10.272,00€ 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 1.028 16.448,00€ 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 5.146 37.565,80€ 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,30€ 10.512 76.737,60€ 514.643
Σύνολο
- 18.382 173.479,40€ 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.754.545,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
910.793,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
107.152,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.896,40€ 1 3.896,40€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,60€ 7 2.048,20€ 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,40€ 13 1.656,20€ 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39,20€ 39 1.528,80€ 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 496 7.936,00€ 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 469 7.504,00€ 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 677 10.832,00€ 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 3.026 22.089,80€ 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,30€ 6.313 46.084,90€ 514.643
Σύνολο
- 11.041 103.576,30€ 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
107.668.057,00kr. 1 107.668.057,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.118.318,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.757.731,00kr. 1 1.757.731,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
405.405,00kr. 1 405.405,00kr. 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.411,00kr. 46 800.906,00kr. 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.040,00kr. 104 732.160,00kr. 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.394,00kr. 183 438.102,00kr. 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
160,00kr. 2.432 389.120,00kr. 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
160,00kr. 2.057 329.120,00kr. 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
160,00kr. 3.247 519.520,00kr. 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
73,00kr. 14.349 1.047.477,00kr. 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
73,00kr. 30.113 2.198.249,00kr. 514.643
Σύνολο
- 52.534 116.285.847,00kr. 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 101.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
254.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
23.366.407,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.748.987,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
99.962,00Kc 0 0,00Kc 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.506,00Kc 16 120.096,00Kc 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.268,00Kc 19 62.092,00Kc 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.005,00Kc 58 58.290,00Kc 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
410,00Kc 740 303.400,00Kc 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
410,00Kc 646 264.860,00Kc 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
410,00Kc 972 398.520,00Kc 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
187,00Kc 4.041 755.667,00Kc 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
187,00Kc 9.344 1.747.328,00Kc 514.643
Σύνολο
- 15.836 3.710.253,00Kc 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 254.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.754.545,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
910.793,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
107.152,10€ 2 214.304,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.896,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,60€ 659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,40€ 1.177
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39,20€ 3.273
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 49.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 34.748
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 54.617
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 269.203
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,30€ 514.643
Σύνολο
- 927.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
 • 1
 • 0
 • 4
 • 6
 • 4
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 59
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 697
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.956
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
 • 9
 • 1
 • 3
 • 6
 • 3
 • 0
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 25
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 428
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.926
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.118
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
 • Kuala Lumpur
 • 41
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 999
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 30
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 222
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
 • Stavanger
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.