Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 13η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 1
 • 22
 • 27
 • 37
 • 50
 • 5
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
561.836
Ποσό
τζάκποτ
34.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
583.054,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
151.594,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.682,40€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,20€ 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,10€ 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 331.119
Σύνολο
- 561.836
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 29 Μαρτίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 13

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
583.054,00€ 1 583.054,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
151.594,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.682,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,20€ 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,10€ 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 331.119
Σύνολο
- 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.716.999,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
966.441,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.505,00kr. - - 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.656,00kr. - - 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
851,00kr. - - 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
387,00kr. - - 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
168,00kr. - - 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
116,00kr. - - 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
116,00kr. - - 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
68,00kr. - - 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. - - 331.119
Σύνολο
- - - 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
583.054,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
151.594,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.682,40€ 0 0,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,20€ 7 1.786,40€ 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 10 1.288,00€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,10€ 19 1.065,90€ 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 226 5.085,00€ 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 321 4.975,50€ 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 293 4.541,50€ 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 1.605 14.605,50€ 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 3.389 27.112,00€ 331.119
Σύνολο
- 5.870 60.459,80€ 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.890.636.610,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
156.313.860,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
18.389.860,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.149.350,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
47.140,00kr. 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.100,00kr. 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.200,00kr. 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.120,00kr. 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.040,00kr. 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.060,00kr. 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.940,00kr. 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.270,00kr. 331.119
Σύνολο
- 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
583.054,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
151.594,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.682,40€ 2 7.364,80€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,20€ 14 3.572,80€ 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 22 2.833,60€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,10€ 85 4.768,50€ 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 874 19.665,00€ 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 1.115 17.282,50€ 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 939 14.554,50€ 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 6.209 56.501,90€ 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 12.172 97.376,00€ 331.119
Σύνολο
- 21.432 223.919,60€ 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
583.054,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
151.594,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.682,40€ 2 7.364,80€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,20€ 19 4.848,80€ 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 27 3.477,60€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,10€ 124 6.956,40€ 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 1.277 28.732,50€ 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 1.827 28.318,50€ 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.642 25.451,00€ 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 9.379 85.348,90€ 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 20.089 160.712,00€ 331.119
Σύνολο
- 34.386 351.210,50€ 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 331.119
Σύνολο
- - 130.441.632,00kn 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
583.054,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
151.594,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.682,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,20€ 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,10€ 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 331.119
Σύνολο
- 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
583.054,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
151.594,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.682,40€ - - 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,20€ - - 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ - - 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,10€ - - 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ - - 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ - - 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ - - 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ - - 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ - - 331.119
Σύνολο
- - - 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.357.745,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.133.010,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.520,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.905,00kr. 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
960,00kr. 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
415,00kr. 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,00kr. 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 331.119
Σύνολο
- 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
583.054,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
151.594,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.682,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,20€ 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,10€ 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 331.119
Σύνολο
- 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
583.054,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
151.594,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.682,40€ - - 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,20€ - - 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ - - 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,10€ - - 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ - - 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ - - 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ - - 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ - - 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ - - 331.119
Σύνολο
- - - 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.876.138,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.267.795,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.796,00kr. 0 0,00kr. 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.134,00kr. 7 14.938,00kr. 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.077,00kr. 5 5.385,00kr. 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
469,00kr. 31 14.539,00kr. 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
188,00kr. 310 58.280,00kr. 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
129,00kr. 443 57.147,00kr. 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,00kr. 416 53.664,00kr. 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
76,00kr. 2.595 197.220,00kr. 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,00kr. 5.280 348.480,00kr. 331.119
Σύνολο
- 9.087 749.653,00kr. 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
583.054,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
151.594,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.682,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,20€ 434
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,10€ 1.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 21.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 27.521
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 25.463
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 153.737
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 331.119
Σύνολο
- 561.836

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013
 • 1
 • 1
 • 9
 • 7
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 101

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.