Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 12η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 5
 • 12
 • 21
 • 43
 • 48
 • 5
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
476.675
Ποσό
τζάκποτ
29.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
473.704,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.665,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.599,00€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,00€ 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,30€ 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,60€ 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 303.260
Σύνολο
- 476.675
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 22 Μαρτίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 12

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
473.704,60€ 1 473.704,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.665,90€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.599,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,00€ 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,30€ 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,60€ 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 303.260
Σύνολο
- 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.019.896,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
820.275,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.973,00kr. - - 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.547,00kr. - - 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
733,00kr. - - 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
421,00kr. - - 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,00kr. - - 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
124,00kr. - - 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
110,00kr. - - 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,00kr. - - 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. - - 303.260
Σύνολο
- - - 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
473.704,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.665,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.599,00€ 0 0,00€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,00€ 8 1.904,00€ 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,30€ 17 1.875,10€ 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ 21 1.289,40€ 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 275 5.335,00€ 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,60€ 278 4.614,80€ 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 316 4.645,20€ 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 1.379 15.444,80€ 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 3.744 27.705,60€ 303.260
Σύνολο
- 6.038 62.813,90€ 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.733.233.960,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
75.759.570,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
20.577.530,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
575.580,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
38.060,00kr. 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.640,00kr. 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.810,00kr. 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.650,00kr. 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.100,00kr. 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.350,00kr. 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.790,00kr. 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.180,00kr. 303.260
Σύνολο
- 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
473.704,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.665,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.599,00€ 3 10.797,00€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,00€ 27 6.426,00€ 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,30€ 27 2.978,10€ 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ 85 5.219,00€ 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 893 17.324,20€ 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,60€ 1.188 19.720,80€ 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 1.228 18.051,60€ 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 6.118 68.521,60€ 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 15.216 112.598,40€ 303.260
Σύνολο
- 24.785 261.636,70€ 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
473.704,60€ 1 473.704,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.665,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.599,00€ 1 3.599,00€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,00€ 27 6.426,00€ 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,30€ 49 5.404,70€ 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ 110 6.754,00€ 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 1.566 30.380,40€ 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,60€ 1.496 24.833,60€ 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 1.759 25.857,30€ 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 7.352 82.342,40€ 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 21.274 157.427,60€ 303.260
Σύνολο
- 33.635 816.729,60€ 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 303.260
Σύνολο
- - 130.960.228,00kn 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
473.704,60€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.665,90€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.599,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,00€ 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,30€ 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,60€ 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 303.260
Σύνολο
- 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
473.704,60€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.665,90€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.599,00€ - - 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,00€ - - 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,30€ - - 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ - - 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ - - 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,60€ - - 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ - - 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ - - 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ - - 303.260
Σύνολο
- - - 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.571.495,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
970.075,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.130,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.790,00kr. 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
830,00kr. 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
460,00kr. 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,00kr. 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
110,00kr. 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 303.260
Σύνολο
- 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
473.704,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.665,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.599,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,00€ 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,30€ 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,60€ 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 303.260
Σύνολο
- 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
473.704,60€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.665,90€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.599,00€ - - 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,00€ - - 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,30€ - - 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ - - 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ - - 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,60€ - - 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ - - 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ - - 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ - - 303.260
Σύνολο
- - - 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.981.676,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.081.488,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
163.769,00kr. 1 163.769,00kr. 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.000,00kr. 11 22.000,00kr. 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
927,00kr. 14 12.978,00kr. 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
516,00kr. 19 9.804,00kr. 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
163,00kr. 390 63.570,00kr. 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
139,00kr. 383 53.237,00kr. 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
123,00kr. 408 50.184,00kr. 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
94,00kr. 1.915 180.010,00kr. 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
62,00kr. 5.309 329.158,00kr. 303.260
Σύνολο
- 8.450 884.710,00kr. 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
473.704,60€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.665,90€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.599,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,00€ 395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,30€ 538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ 1.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 20.896
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,60€ 20.524
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 24.149
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 105.509
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 303.260
Σύνολο
- 476.675

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013
 • 4
 • 5
 • 1
 • 1
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 79

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.