Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 26η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 28 Ιουνίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 6
 • 8
 • 23
 • 33
 • 49
 • 3
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
501.366
Ποσό
τζάκποτ
26.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
445.381,10€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.247,60€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
196,00€ 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,00€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,20€ 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 299.330
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 28 Ιουνίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 26

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
445.381,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.247,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
196,00€ 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,00€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,20€ 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 299.330
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.839.334,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
20.733,00kr. - - 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.279,00kr. - - 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
718,00kr. - - 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
311,00kr. - - 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. - - 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
99,00kr. - - 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
99,00kr. - - 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
66,00kr. - - 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,00kr. - - 299.330
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
445.381,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.247,60€ 0 0,00€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
196,00€ 2 392,00€ 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,00€ 5 540,00€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,20€ 16 707,20€ 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 191 3.571,70€ 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 266 3.511,20€ 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 214 2.824,80€ 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 1.378 12.126,40€ 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 2.822 20.318,40€ 299.330
Σύνολο
- 4.894 43.991,70€ -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.272.526.231,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
71.537.110,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.778.701,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
521.620,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
31.480,00kr. 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.340,00kr. 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.090,00kr. 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.120,00kr. 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.000,00kr. 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.120,00kr. 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.410,00kr. 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.150,00kr. 299.330
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
445.381,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.247,60€ 0 0,00€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
196,00€ 32 6.272,00€ 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,00€ 28 3.024,00€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,20€ 74 3.270,80€ 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 825 15.427,50€ 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 1.072 14.150,40€ 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 1.043 13.767,60€ 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 5.793 50.978,40€ 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 12.896 92.851,20€ 299.330
Σύνολο
- 21.763 199.741,90€ -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
445.381,10€ 2 890.762,20€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.247,60€ 6 19.485,60€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
196,00€ 45 8.820,00€ 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,00€ 40 4.320,00€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,20€ 128 5.657,60€ 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 1.560 29.172,00€ 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 1.995 26.334,00€ 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 1.678 22.149,60€ 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 9.010 79.288,00€ 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 21.356 153.763,20€ 299.330
Σύνολο
- 35.820 1.239.752,20€ -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 299.330
Σύνολο
- - 1.081.555,60kn -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
445.381,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.247,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
196,00€ 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,00€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,20€ 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 299.330
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
445.381,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.247,60€ - - 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
196,00€ - - 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,00€ - - 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,20€ - - 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ - - 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ - - 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ - - 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ - - 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ - - 299.330
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.511.605,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.605,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.545,00kr. 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
850,00kr. 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
345,00kr. 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,00kr. 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
100,00kr. 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 299.330
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
445.381,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.247,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
196,00€ 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,00€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,20€ 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,20€ 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,70€ 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 299.330
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
445.381,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.247,60€ 0 0,00€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
196,00€ 7 1.372,00€ 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,00€ 13 1.404,00€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,20€ 38 1.679,60€ 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 434 8.115,80€ 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 526 6.943,20€ 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 473 6.243,60€ 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 2.405 21.164,00€ 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 5.783 41.637,60€ 299.330
Σύνολο
- 9.679 88.559,80€ -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.911.648,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.522,00kr. 0 0,00kr. 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.721,00kr. 8 13.768,00kr. 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
948,00kr. 11 10.428,00kr. 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
388,00kr. 37 14.356,00kr. 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
164,00kr. 476 78.064,00kr. 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 555 63.825,00kr. 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,00kr. 510 58.650,00kr. 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
77,00kr. 2.808 216.216,00kr. 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. 6.165 388.395,00kr. 299.330
Σύνολο
- 10.570 843.702,00kr. -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
445.381,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.247,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
196,00€ 459
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,00€ 526
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,20€ 1.821
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 20.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 26.379
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 23.977
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 128.108
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 299.330
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013
 • 9
 • 4
 • 8
 • 8
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 80

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.