Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 27η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 50
 • 5
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
528.012
Ποσό
τζάκποτ
31.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
536.321,40€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
262.583,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,40€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,40€ 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 304.672
Σύνολο
- 528.012
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 5 Ιουλίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 27

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
536.321,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
262.583,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,40€ 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 304.672
Σύνολο
- 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.419.078,00kr. 1 3.419.078,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.673.997,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.112,00kr. - - 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.505,00kr. - - 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
895,00kr. - - 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
362,00kr. - - 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
172,00kr. - - 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
116,00kr. - - 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
116,00kr. - - 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
63,00kr. - - 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. - - 304.672
Σύνολο
- - - 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
536.321,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
262.583,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,40€ 1 2.993,40€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 3 694,50€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 4 542,80€ 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 13 678,60€ 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 167 3.841,00€ 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 279 4.324,50€ 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 203 3.146,50€ 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,40€ 1.391 11.684,40€ 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 2.843 22.744,00€ 304.672
Σύνολο
- 4.904 50.649,70€ 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.017.821.090,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
86.599.810,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
42.399.810,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
483.340,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
37.380,00kr. 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
21.910,00kr. 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.420,00kr. 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.500,00kr. 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.710,00kr. 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.500,00kr. 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.350,00kr. 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.290,00kr. 304.672
Σύνολο
- 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Ιουλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
536.321,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
262.583,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,40€ 4 11.973,60€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 18 4.167,00€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 26 3.528,20€ 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 99 5.167,80€ 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 998 22.954,00€ 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 1.286 19.933,00€ 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.037 16.073,50€ 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,40€ 7.223 60.673,20€ 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 13.740 109.920,00€ 304.672
Σύνολο
- 24.431 254.390,30€ 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
536.321,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
262.583,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,40€ 4 11.973,60€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 31 7.176,50€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 41 5.563,70€ 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 204 10.648,80€ 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 1.458 33.534,00€ 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 2.335 36.192,50€ 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.524 23.622,00€ 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,40€ 11.660 97.944,00€ 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 21.056 168.448,00€ 304.672
Σύνολο
- 38.313 395.103,10€ 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 304.672
Σύνολο
- - 1.112.258,33kn 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
536.321,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
262.583,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,40€ 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 304.672
Σύνολο
- 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
536.321,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
262.583,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,40€ - - 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ - - 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ - - 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ - - 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ - - 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ - - 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ - - 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,40€ - - 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ - - 304.672
Σύνολο
- - - 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.265.095,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.088.190,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.805,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.840,00kr. 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.075,00kr. 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
415,00kr. 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
180,00kr. 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 304.672
Σύνολο
- 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
536.321,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
262.583,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,40€ 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 304.672
Σύνολο
- 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Ιουλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
536.321,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
262.583,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,40€ 0 0,00€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 4 926,00€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 6 814,20€ 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 27 1.409,40€ 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 311 7.153,00€ 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 421 6.525,50€ 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 369 5.719,50€ 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,40€ 2.593 21.781,20€ 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 4.945 39.560,00€ 304.672
Σύνολο
- 8.676 83.888,80€ 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.643.256,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.273.340,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.915,00kr. 0 0,00kr. 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.253,00kr. 4 9.012,00kr. 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.244,00kr. 9 11.196,00kr. 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
482,00kr. 29 13.978,00kr. 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
210,00kr. 369 77.490,00kr. 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
141,00kr. 522 73.602,00kr. 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
141,00kr. 447 63.027,00kr. 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
76,00kr. 2.958 224.808,00kr. 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
73,00kr. 5.901 430.773,00kr. 304.672
Σύνολο
- 10.239 903.886,00kr. 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
536.321,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
262.583,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 1.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 19.117
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 26.691
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 21.838
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,40€ 152.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 304.672
Σύνολο
- 528.012

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Ιουλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 7
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 64

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.