Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 25η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Ιουνίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 5
 • 14
 • 21
 • 23
 • 50
 • 2
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
450.741
Ποσό
τζάκποτ
22.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.229,20€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.452,20€ 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,30€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,30€ 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 248.186
Σύνολο
- 450.741
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 21 Ιουνίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 25

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.229,20€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.452,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,30€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,30€ 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 248.186
Σύνολο
- 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
345.741,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.037,00kr. - - 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.338,00kr. - - 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
720,00kr. - - 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
276,00kr. - - 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
147,00kr. - - 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
91,00kr. - - 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
91,00kr. - - 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,00kr. - - 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. - - 248.186
Σύνολο
- - - 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.229,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.452,20€ 1 3.452,20€ 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,30€ 7 1.437,10€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,30€ 5 541,50€ 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 25 965,00€ 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 236 4.649,20€ 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 260 3.172,00€ 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 268 3.269,60€ 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 1.350 10.260,00€ 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 2.983 22.670,80€ 248.186
Σύνολο
- 5.135 50.417,40€ 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.654.983.790,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
67.252.584,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
8.742.830,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
556.560,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
33.090,00kr. 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.460,00kr. 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.220,00kr. 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.960,00kr. 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.170,00kr. 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.960,00kr. 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.220,00kr. 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.220,00kr. 248.186
Σύνολο
- 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.229,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.452,20€ 2 6.904,40€ 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,30€ 31 6.364,30€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,30€ 21 2.274,30€ 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 83 3.203,80€ 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 1.016 20.015,20€ 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 1.204 14.688,80€ 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 1.257 15.335,40€ 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 6.252 47.515,20€ 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 13.588 103.268,80€ 248.186
Σύνολο
- 23.454 219.570,20€ 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.229,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.452,20€ 1 3.452,20€ 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,30€ 43 8.827,90€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,30€ 67 7.256,10€ 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 121 4.670,60€ 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 1.420 27.974,00€ 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 1.801 21.972,20€ 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 1.878 22.911,60€ 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 9.253 70.322,80€ 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 20.225 153.710,00€ 248.186
Σύνολο
- 34.809 321.097,40€ 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 248.186
Σύνολο
- - 1.024.141,09kn 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.229,20€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.452,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,30€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,30€ 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 248.186
Σύνολο
- 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.229,20€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.452,20€ - - 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,30€ - - 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,30€ - - 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ - - 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ - - 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ - - 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ - - 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ - - 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 248.186
Σύνολο
- - - 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
428.895,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.300,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.620,00kr. 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
855,00kr. 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
305,00kr. 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
95,00kr. 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
60,00kr. 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 248.186
Σύνολο
- 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.229,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.452,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,30€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,30€ 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,70€ 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 248.186
Σύνολο
- 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.229,20€ 1 54.229,20€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.452,20€ 1 3.452,20€ 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,30€ 7 1.437,10€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,30€ 11 1.191,30€ 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 47 1.814,20€ 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 313 6.166,10€ 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 562 6.856,40€ 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 423 5.160,60€ 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 2.674 20.322,40€ 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 4.806 36.525,60€ 248.186
Σύνολο
- 8.845 137.155,10€ 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
466.566,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
29.701,00kr. 0 0,00kr. 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.766,00kr. 6 10.596,00kr. 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
931,00kr. 19 17.689,00kr. 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
332,00kr. 57 18.924,00kr. 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
169,00kr. 407 68.783,00kr. 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
104,00kr. 539 56.056,00kr. 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
104,00kr. 436 45.344,00kr. 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 2.679 174.135,00kr. 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 5.917 384.605,00kr. 248.186
Σύνολο
- 10.060 776.132,00kr. 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.229,20€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.452,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,30€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,30€ 462
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 1.836
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 17.325
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 26.356
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 21.792
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,60€ 134.367
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 248.186
Σύνολο
- 450.741

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013
 • 1
 • 7
 • 3
 • 7
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 61

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.