Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 51η κλήρωση Eurojackpot το 2014 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014
μετακύλιση τζάκποτ
 • 10
 • 11
 • 25
 • 32
 • 49
 • 5
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
400.809
Ποσό
τζάκποτ
14.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
241.199,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.129,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.675,20€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,40€ 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,60€ 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,90€ 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,80€ 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 261.782
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 51

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
241.199,60€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.129,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.675,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,40€ 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,60€ 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,90€ 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,80€ 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 261.782
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 261.782
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
241.199,60€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.129,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.675,20€ - - 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,40€ - - 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,60€ - - 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,90€ - - 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,80€ - - 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ - - 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ - - 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ - - 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ - - 261.782
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 261.782
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
241.199,60€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.129,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.675,20€ - - 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,40€ - - 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,60€ - - 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,90€ - - 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,80€ - - 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ - - 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ - - 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ - - 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ - - 261.782
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
241.199,60€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.129,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.675,20€ - - 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,40€ - - 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,60€ - - 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,90€ - - 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,80€ - - 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ - - 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ - - 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ - - 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ - - 261.782
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 261.782
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
241.199,60€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.129,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.675,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,40€ 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,60€ 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,90€ 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,80€ 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 261.782
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
241.199,60€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.129,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.675,20€ - - 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,40€ - - 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,60€ - - 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,90€ - - 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,80€ - - 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ - - 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ - - 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ - - 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ - - 261.782
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 261.782
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
241.199,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.129,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.675,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,40€ 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,60€ 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,90€ 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,80€ 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 261.782
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
241.199,60€ 1 241.199,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
23.597.815,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.573.165,00Ft 3 4.719.495,00Ft 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
51.670,00Ft 17 878.390,00Ft 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
23.730,00Ft 35 830.550,00Ft 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
20.210,00Ft 47 949.870,00Ft 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.430,00Ft 711 5.282.730,00Ft 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.710,00Ft 862 4.060.020,00Ft 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.660,00Ft 1.326 4.853.160,00Ft 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.660,00Ft 3.554 13.007.640,00Ft 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.275,00Ft 11.407 25.950.925,00Ft 261.782
Σύνολο
- - - -

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
241.199,60€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.129,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.675,20€ - - 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,40€ - - 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,60€ - - 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,90€ - - 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,80€ - - 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ - - 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ - - 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ - - 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ - - 261.782
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 261.782
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 261.782
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
241.199,60€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.129,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.675,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,40€ 548
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,60€ 928
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,90€ 933
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,80€ 13.089
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 20.029
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 37.260
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 66.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 261.782
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014
 • 0
 • 7
 • 5
 • 6
 • 3
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014
 • 3
 • 9
 • 5
 • 0
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 5
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 81

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.