Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 43η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018
μετακύλιση τζάκποτ
 • 18
 • 19
 • 33
 • 38
 • 44
 • 4
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.340.467
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.234.568,50€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.221,40€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.380,00€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,60€ 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 863.017
Σύνολο
- 1.340.467
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 36.366.433 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 43

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.234.568,50€ 2 2.469.137,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.221,40€ 5 606.107,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.380,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,60€ 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 863.017
Σύνολο
- 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
570.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.829.163,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
772.816,00kr. 2 1.545.632,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
40.702,00kr. 11 447.722,00kr. 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.627,00kr. 108 175.716,00kr. 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
669,00kr. 180 120.420,00kr. 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
469,00kr. 259 121.471,00kr. 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
183,00kr. 4.165 762.195,00kr. 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
131,00kr. 4.722 618.582,00kr. 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
91,00kr. 8.282 753.662,00kr. 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 21.211 1.908.990,00kr. 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 65.944 3.956.640,00kr. 863.017
Σύνολο
- 104.884 10.411.030,00kr. 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.234.568,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.221,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.380,00€ 0 0,00€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,60€ 11 2.756,60€ 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 15 1.504,50€ 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 17 1.173,00€ 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 284 6.929,60€ 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 342 5.985,00€ 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 613 7.478,60€ 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 1.535 18.573,50€ 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 5.050 40.400,00€ 863.017
Σύνολο
- 7.867 84.800,80€ 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.320.100.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
169.000.080,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.593.990,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
873.350,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
34.300,00kr. 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.730,00kr. 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.440,00kr. 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.340,00kr. 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.390,00kr. 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.670,00kr. 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.650,00kr. 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.090,00kr. 863.017
Σύνολο
- 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 12.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.234.568,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.221,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.380,00€ 2 12.760,00€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,60€ 39 9.773,40€ 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 87 8.726,10€ 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 120 8.280,00€ 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 1.659 40.479,60€ 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 1.915 33.512,50€ 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 3.455 42.151,00€ 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 8.517 103.055,70€ 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 26.935 215.480,00€ 863.017
Σύνολο
- 42.729 474.218,30€ 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.234.568,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.221,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.380,00€ 0 0,00€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,60€ 16 4.009,60€ 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 28 2.808,40€ 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 41 2.829,00€ 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 671 16.372,40€ 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 979 17.132,50€ 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 1.930 23.546,00€ 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 3.385 40.958,50€ 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 13.424 107.392,00€ 863.017
Σύνολο
- 20.474 215.048,40€ 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
666.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.163.851,36kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
899.792,03kn 0 0,00kn 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
47.356,93kn 1 47.356,93kn 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.860,13kn 23 42.782,99kn 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
744,50kn 31 23.079,50kn 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
512,17kn 22 11.267,74kn 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
181,11kn 465 84.216,15kn 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
129,90kn 759 98.594,10kn 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
90,56kn 1.654 149.786,24kn 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
89,81kn 2.480 222.728,80kn 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,38kn 10.970 651.398,60kn 863.017
Σύνολο
- 16.405 1.331.211,05kn 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 666.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.234.568,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.221,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.380,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,60€ 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 863.017
Σύνολο
- 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.234.568,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.221,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.380,00€ 0 0,00€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,60€ 5 1.253,00€ 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 5 501,50€ 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 5 345,00€ 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 114 2.781,60€ 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 162 2.835,00€ 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 272 3.318,40€ 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 635 7.683,50€ 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 2.118 16.944,00€ 863.017
Σύνολο
- 3.316 35.662,00€ 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
850.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.748.150,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.153.540,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
60.710,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.380,00kr. 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
950,00kr. 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
655,00kr. 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
230,00kr. 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,00kr. 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 863.017
Σύνολο
- 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 850.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.234.568,50€ 1 1.234.568,50€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.221,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.380,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,60€ 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 863.017
Σύνολο
- 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.234.568,50€ 1 1.234.568,50€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.032,99Ft 0 0,00Ft 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
184.382,00Ft 1 184.382,00Ft 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
72.425,00Ft 30 2.172.750,00Ft 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
28.985,00Ft 45 1.304.325,00Ft 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.940,00Ft 71 1.415.740,00Ft 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.050,00Ft 822 5.795.100,00Ft 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.060,00Ft 1.141 5.773.460,00Ft 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.525,00Ft 2.394 8.438.850,00Ft 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.495,00Ft 3.990 13.945.050,00Ft 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.310,00Ft 16.233 37.498.230,00Ft 863.017
Σύνολο
- 24.728 77.762.455,50Ft 1.340.467

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 24 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
390.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
21.730,50zł 40 869.220,00zł 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
432,60zł 79 34.175,40zł 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
297,60zł 99 29.462,40zł 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
105,30zł 1.598 168.269,40zł 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
75,50zł 1.939 146.394,50zł 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
52,70zł 3.713 195.675,10zł 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
52,20zł 8.224 429.292,80zł 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
34,50zł 27.573 951.268,50zł 863.017
Σύνολο
- 43.265 2.823.758,10zł 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 390.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.234.568,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.221,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.380,00€ 1 6.380,00€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,60€ 18 4.510,80€ 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 36 3.610,80€ 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 31 2.139,00€ 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 486 11.858,40€ 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 731 12.792,50€ 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 1.591 19.410,20€ 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 2.875 34.787,50€ 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 10.926 87.408,00€ 863.017
Σύνολο
- 16.695 182.897,20€ 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.234.568,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.221,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.380,00€ 0 0,00€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,60€ 12 3.007,20€ 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 27 2.708,10€ 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 23 1.587,00€ 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 487 11.882,80€ 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 637 11.147,50€ 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 1.290 15.738,00€ 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 2.265 27.406,50€ 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 9.051 72.408,00€ 863.017
Σύνολο
- 13.792 145.885,10€ 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
931.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.621.695,00kr. 1 13.621.695,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.260.981,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
352.126,00kr. 1 352.126,00kr. 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
14.689,00kr. 43 631.627,00kr. 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
9.702,00kr. 54 523.908,00kr. 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.022,00kr. 124 374.728,00kr. 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
253,00kr. 1.545 390.885,00kr. 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
182,00kr. 1.984 361.088,00kr. 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
126,00kr. 3.812 480.312,00kr. 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 8.427 1.053.375,00kr. 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
83,00kr. 27.525 2.284.575,00kr. 863.017
Σύνολο
- 43.516 20.074.319,00kr. 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 931.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.328.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
31.925.941,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.134.785,00Kc 0 0,00Kc 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
164.986,00Kc 3 494.958,00Kc 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.480,00Kc 22 142.560,00Kc 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.593,00Kc 40 103.720,00Kc 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.784,00Kc 68 121.312,00Kc 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
630,00Kc 912 574.560,00Kc 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
452,00Kc 1.128 509.856,00Kc 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
315,00Kc 2.149 676.935,00Kc 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
312,00Kc 4.428 1.381.536,00Kc 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
206,00Kc 15.568 3.207.008,00Kc 863.017
Σύνολο
- 24.318 7.212.445,00Kc 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.328.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.234.568,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.221,40€ 2 242.442,80€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.380,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,60€ 1.306
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 2.538
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 3.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 46.058
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 62.243
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 127.997
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 234.078
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 863.017
Σύνολο
- 1.340.467

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018
 • 2
 • 3
 • 6
 • 8
 • 8
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 15
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 121
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.151
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.822
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018
 • 5
 • 3
 • 0
 • 0
 • 6
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 113
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.056
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 10.582
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018
 • 0
 • 6
 • 8
 • 3
 • 1
 • 6
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 41
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 658
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.888
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 32.136
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018
 • Singapore
 • 21
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 26
Πόλη 5,00€ 1.782
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018
 • 9
 • 3
 • 0
 • 1
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 17
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 149
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018
 • Nittedal
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.