Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 44η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
μετακύλιση τζάκποτ
 • 5
 • 17
 • 27
 • 33
 • 42
 • 9
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.384.565
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.100.089,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.675,60€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.164,70€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,10€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
79,00€ 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,70€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,10€ 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 891.051
Σύνολο
- 1.384.565
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 38.837.833 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 44

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.100.089,50€ 3 9.300.268,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.675,60€ 9 699.080,40€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.164,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,10€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
79,00€ 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,70€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,10€ 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 891.051
Σύνολο
- 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
570.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
19.658.488,00kr. 1 19.658.488,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
495.211,00kr. 1 495.211,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.329,00kr. 7 275.303,00kr. 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.433,00kr. 124 177.692,00kr. 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
533,00kr. 212 112.996,00kr. 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
506,00kr. 283 143.198,00kr. 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
202,00kr. 4.462 901.324,00kr. 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
133,00kr. 4.951 658.483,00kr. 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
93,00kr. 9.248 860.064,00kr. 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
93,00kr. 22.803 2.120.679,00kr. 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
62,00kr. 72.157 4.473.734,00kr. 891.051
Σύνολο
- 114.249 29.877.172,00kr. 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.100.089,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.675,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.164,70€ 0 0,00€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,10€ 7 1.540,70€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
79,00€ 26 2.054,00€ 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,70€ 27 2.016,90€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,10€ 261 7.073,10€ 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 330 5.874,00€ 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 716 8.950,00€ 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 1.373 17.162,50€ 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 4.969 41.242,70€ 891.051
Σύνολο
- 7.709 85.913,90€ 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.409.200.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
427.440.340,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
10.709.910,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
849.980,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
30.340,00kr. 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.890,00kr. 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.290,00kr. 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.730,00kr. 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.450,00kr. 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.720,00kr. 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.720,00kr. 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.140,00kr. 891.051
Σύνολο
- 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 12.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.100.089,50€ 1 3.100.089,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.675,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.164,70€ 7 43.152,90€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,10€ 43 9.464,30€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
79,00€ 122 9.638,00€ 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,70€ 115 8.590,50€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,10€ 1.573 42.628,30€ 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 1.907 33.944,60€ 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 3.737 46.712,50€ 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 8.397 104.962,50€ 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 27.522 228.432,60€ 891.051
Σύνολο
- 43.424 3.627.615,70€ 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.100.089,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.675,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.164,70€ 0 0,00€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,10€ 32 7.043,20€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
79,00€ 44 3.476,00€ 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,70€ 59 4.407,30€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,10€ 552 14.959,20€ 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 1.013 18.031,40€ 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 2.155 26.937,50€ 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 2.920 36.500,00€ 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 11.991 99.525,30€ 891.051
Σύνολο
- 18.766 210.879,90€ 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
668.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
23.024.113,61kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
576.890,39kn 1 576.890,39kn 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
45.784,73kn 0 0,00kn 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.634,66kn 15 24.519,90kn 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
586,73kn 58 34.030,34kn 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
554,79kn 21 11.650,59kn 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
201,27kn 302 60.783,54kn 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
132,20kn 784 103.644,80kn 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
92,84kn 2.261 209.911,24kn 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
92,84kn 1.773 164.605,32kn 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,64kn 11.158 687.779,12kn 891.051
Σύνολο
- 16.373 1.873.815,24kn 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 668.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.100.089,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.675,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.164,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,10€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
79,00€ 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,70€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,10€ 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 891.051
Σύνολο
- 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.100.089,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.675,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.164,70€ 0 0,00€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,10€ 4 880,40€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
79,00€ 12 948,00€ 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,70€ 6 448,20€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,10€ 108 2.926,80€ 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 133 2.367,40€ 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 294 3.675,00€ 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 534 6.675,00€ 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 2.029 16.840,70€ 891.051
Σύνολο
- 3.120 34.761,50€ 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
855.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
41.233.295,00kr. 1 41.233.295,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
739.025,00kr. 2 1.478.050,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
58.650,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.090,00kr. 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
750,00kr. 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
710,00kr. 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
255,00kr. 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,00kr. 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 891.051
Σύνολο
- 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 855.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.100.089,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.675,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.164,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,10€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
79,00€ 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,70€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,10€ 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 891.051
Σύνολο
- 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.100.089,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
22.448.250,00Ft 1 22.448.250,00Ft 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.781.600,00Ft 1 1.781.600,00Ft 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
63.610,00Ft 35 2.226.350,00Ft 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
22.830,00Ft 88 2.009.040,00Ft 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.590,00Ft 40 863.600,00Ft 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.830,00Ft 558 4.369.140,00Ft 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.145,00Ft 1.401 7.208.145,00Ft 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.615,00Ft 3.018 10.910.070,00Ft 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.615,00Ft 3.123 11.289.645,00Ft 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.400,00Ft 16.928 40.627.200,00Ft 891.051
Σύνολο
- 25.193 103.733.040,00Ft 1.384.565

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
390.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
771.186,40zł 1 771.186,40zł 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
953,40zł 55 52.437,00zł 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
342,20zł 90 30.798,00zł 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
323,60zł 103 33.330,80zł 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
117,40zł 1.224 143.697,60zł 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
77,10zł 1.806 139.242,60zł 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
54,20zł 3.612 195.770,40zł 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,20zł 6.991 378.912,20zł 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
36,00zł 25.713 925.668,00zł 891.051
Σύνολο
- 39.595 2.671.043,00zł 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 390.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.100.089,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.675,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.164,70€ 0 0,00€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,10€ 18 3.961,80€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
79,00€ 24 1.896,00€ 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,70€ 34 2.539,80€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,10€ 506 13.712,60€ 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 620 11.036,00€ 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 1.512 18.900,00€ 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 2.573 32.162,50€ 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 9.317 77.331,10€ 891.051
Σύνολο
- 14.604 161.539,80€ 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.100.089,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.675,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.164,70€ 2 12.329,40€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,10€ 11 2.421,10€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
79,00€ 38 3.002,00€ 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,70€ 28 2.091,60€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,10€ 387 10.487,70€ 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 574 10.217,20€ 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 1.340 16.750,00€ 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 2.204 27.550,00€ 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 8.082 67.080,60€ 891.051
Σύνολο
- 12.666 151.929,60€ 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
936.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
31.998.193,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
801.744,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
358.530,00kr. 1 358.530,00kr. 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
14.741,00kr. 43 633.863,00kr. 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
4.939,00kr. 117 577.863,00kr. 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.149,00kr. 124 390.476,00kr. 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
279,00kr. 1.534 427.986,00kr. 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
183,00kr. 2.153 393.999,00kr. 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,00kr. 4.310 555.990,00kr. 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
129,00kr. 7.708 994.332,00kr. 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 28.084 2.387.140,00kr. 891.051
Σύνολο
- 44.074 6.720.179,00kr. 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 936.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.327.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
79.920.307,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.002.476,00Kc 0 0,00Kc 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
158.925,00Kc 0 0,00Kc 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.674,00Kc 30 170.220,00Kc 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.036,00Kc 54 109.944,00Kc 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.925,00Kc 51 98.175,00Kc 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
698,00Kc 780 544.440,00Kc 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
458,00Kc 1.148 525.784,00Kc 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
322,00Kc 2.227 717.094,00Kc 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
322,00Kc 4.202 1.353.044,00Kc 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
213,00Kc 15.393 3.278.709,00Kc 891.051
Σύνολο
- 23.885 6.797.410,00Kc 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.327.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.100.089,50€ 1 3.100.089,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
77.675,60€ 1 77.675,60€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.164,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,10€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
79,00€ 3.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,70€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,10€ 44.363
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 65.209
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 139.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 235.787
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 891.051
Σύνολο
- 1.384.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
 • 3
 • 2
 • 5
 • 2
 • 7
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 121
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.052
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.803
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
 • 1
 • 7
 • 9
 • 3
 • 1
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 91
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.055
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 10.802
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
 • 1
 • 7
 • 7
 • 4
 • 2
 • 3
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 58
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 728
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 6.731
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 36.064
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
 • Tallinna
 • 60
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 19
Πόλη 5,00€ 2.059
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 17
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 174
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
 • Haugesund
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.