Resultater for fredag 26. oktober 2018

De vinnende tallene for den 43. Eurojackpot-trekningen i 2018, som ble gjennomført fredag 26. oktober kl. 21:00 CEST (20:00 GMT), var:

Fredag 26. oktober 2018
Videreføring
 • 18
 • 19
 • 33
 • 38
 • 44
 • 4
 • 10
Icon Stigende
rekkefølge
Jackpot-
vinnere
0
Totalt antall
vinnere
1 340 467
Jackpot-
beløp
90 000 000 €
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 234 568,50 € 5
5 riktige tall
Prize
121 221,40 € 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
6 380,00 € 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250,60 € 1 306
4 riktige tall
Prize
100,30 € 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
69,00 € 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24,40 € 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,50 € 62 243
3 riktige tall
Prize
12,20 € 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
12,10 € 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8,00 € 863 017
Totalt
- 1 340 467
Icon

Eurojackpot-premier må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 26. oktober 2021.

Ekstra informasjon om trekningen

Totalt var det 36 366 433 kuponger i spill for denne trekningen fra alle deltakende land.

Trekningstall: 43

Premieutbetalinger for Europa

Danmark
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Danmark Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
570 000 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7 829 163,00 kr. 0 0,00 kr. 5
5 riktige tall
Prize
772 816,00 kr. 2 1 545 632,00 kr. 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
40 702,00 kr. 11 447 722,00 kr. 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 627,00 kr. 108 175 716,00 kr. 1 306
4 riktige tall
Prize
669,00 kr. 180 120 420,00 kr. 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
469,00 kr. 259 121 471,00 kr. 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
183,00 kr. 4 165 762 195,00 kr. 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
131,00 kr. 4 722 618 582,00 kr. 62 243
3 riktige tall
Prize
91,00 kr. 8 282 753 662,00 kr. 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90,00 kr. 21 211 1 908 990,00 kr. 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
60,00 kr. 65 944 3 956 640,00 kr. 863 017
Totalt
- 104 884 10 411 030,00 kr. 1 340 467

Eurojackpot-premier i Danmark må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 24. januar 2019.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Danmark før trekningen var 570 000 000 kr..

Estland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Estland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 234 568,50 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
121 221,40 € 0 0,00 € 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
6 380,00 € 0 0,00 € 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250,60 € 11 2 756,60 € 1 306
4 riktige tall
Prize
100,30 € 15 1 504,50 € 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
69,00 € 17 1 173,00 € 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24,40 € 284 6 929,60 € 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,50 € 342 5 985,00 € 62 243
3 riktige tall
Prize
12,20 € 613 7 478,60 € 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
12,10 € 1 535 18 573,50 € 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8,00 € 5 050 40 400,00 € 863 017
Totalt
- 7 867 84 800,80 € 1 340 467

Eurojackpot-premier i Estland må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 24. januar 2019.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Estland før trekningen var 90 000 000 €.

Finland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Finland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 234 568,50 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
121 221,40 € 2 242 442,80 € 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
6 380,00 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Finland 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250,60 € 1 306
4 riktige tall
Prize
100,30 € 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
69,00 € 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24,40 € 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,50 € 62 243
3 riktige tall
Prize
12,20 € 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
12,10 € 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8,00 € 863 017
Totalt
- 1 340 467

Eurojackpot-premier i Finland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 26. oktober 2019.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Finland før trekningen var 90 000 000 €.

Island
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Island Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
12 320 100 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
169 000 080,00 kr. 0 0,00 kr. 5
5 riktige tall
Prize
16 593 990,00 kr. 0 0,00 kr. 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
873 350,00 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren på Island 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
34 300,00 kr. 1 306
4 riktige tall
Prize
13 730,00 kr. 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
9 440,00 kr. 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
3 340,00 kr. 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2 390,00 kr. 62 243
3 riktige tall
Prize
1 670,00 kr. 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 650,00 kr. 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 090,00 kr. 863 017
Totalt
- 1 340 467

Eurojackpot-premier på Island må gjøres krav på innen 1 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 26. oktober 2019.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med på Island før trekningen var 12 100 000 000 kr..

Italia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Italia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 234 568,50 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
121 221,40 € 0 0,00 € 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
6 380,00 € 0 0,00 € 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250,60 € 16 4 009,60 € 1 306
4 riktige tall
Prize
100,30 € 28 2 808,40 € 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
69,00 € 41 2 829,00 € 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24,40 € 671 16 372,40 € 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,50 € 979 17 132,50 € 62 243
3 riktige tall
Prize
12,20 € 1 930 23 546,00 € 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
12,10 € 3 385 40 958,50 € 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8,00 € 13 424 107 392,00 € 863 017
Totalt
- 20 474 215 048,40 € 1 340 467

Eurojackpot-premier i Italia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 25. november 2018.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Italia før trekningen var 90 000 000 €.

Kroatia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Kroatia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
666 000 000,00 kn 0 0,00 kn 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
9 163 851,36 kn 0 0,00 kn 5
5 riktige tall
Prize
899 792,03 kn 0 0,00 kn 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
47 356,93 kn 1 47 356,93 kn 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 860,13 kn 23 42 782,99 kn 1 306
4 riktige tall
Prize
744,50 kn 31 23 079,50 kn 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
512,17 kn 22 11 267,74 kn 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
181,11 kn 465 84 216,15 kn 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
129,90 kn 759 98 594,10 kn 62 243
3 riktige tall
Prize
90,56 kn 1 654 149 786,24 kn 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
89,81 kn 2 480 222 728,80 kn 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
59,38 kn 10 970 651 398,60 kn 863 017
Totalt
- 16 405 1 331 211,05 kn 1 340 467

Eurojackpot-premier i Kroatia må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 25. desember 2018.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Kroatia før trekningen var 666 000 000 kn.

Latvia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Latvia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 234 568,50 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
121 221,40 € 0 0,00 € 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
6 380,00 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Latvia 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250,60 € 1 306
4 riktige tall
Prize
100,30 € 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
69,00 € 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24,40 € 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,50 € 62 243
3 riktige tall
Prize
12,20 € 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
12,10 € 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8,00 € 863 017
Totalt
- 1 340 467

Eurojackpot-premier i Latvia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 25. november 2018.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Latvia før trekningen var 90 000 000 €.

Litauen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Litauen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 234 568,50 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
121 221,40 € 0 0,00 € 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
6 380,00 € 0 0,00 € 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250,60 € 5 1 253,00 € 1 306
4 riktige tall
Prize
100,30 € 5 501,50 € 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
69,00 € 5 345,00 € 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24,40 € 114 2 781,60 € 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,50 € 162 2 835,00 € 62 243
3 riktige tall
Prize
12,20 € 272 3 318,40 € 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
12,10 € 635 7 683,50 € 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8,00 € 2 118 16 944,00 € 863 017
Totalt
- 3 316 35 662,00 € 1 340 467

Eurojackpot-premier i Litauen må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 25. desember 2018.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Litauen før trekningen var 90 000 000 €.

Nederland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Nederland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 234 568,50 € 1 1 234 568,50 € 5
5 riktige tall
Prize
121 221,40 € 0 0,00 € 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
6 380,00 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Nederland 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250,60 € 1 306
4 riktige tall
Prize
100,30 € 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
69,00 € 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24,40 € 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,50 € 62 243
3 riktige tall
Prize
12,20 € 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
12,10 € 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8,00 € 863 017
Totalt
- 1 340 467

Eurojackpot-premier i Nederland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 26. oktober 2019.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Nederland før trekningen var 90 000 000 €.

Norge
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Norge Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
850 000 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
11 748 150,00 kr. 0 0,00 kr. 5
5 riktige tall
Prize
1 153 540,00 kr. 0 0,00 kr. 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
60 710,00 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Norge 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2 380,00 kr. 1 306
4 riktige tall
Prize
950,00 kr. 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
655,00 kr. 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
230,00 kr. 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
165,00 kr. 62 243
3 riktige tall
Prize
115,00 kr. 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
115,00 kr. 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
75,00 kr. 863 017
Totalt
- 1 340 467

Eurojackpot-premier i Norge må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 26. januar 2019.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Norge før trekningen var 850 000 000 kr..

Polen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Polen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
390 000 000,00 zł 0 0,00 zł 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
0,00 zł 0 0,00 zł 5
5 riktige tall
Prize
0,00 zł 0 0,00 zł 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
0,00 zł 0 0,00 zł 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
21 730,50 zł 40 869 220,00 zł 1 306
4 riktige tall
Prize
432,60 zł 79 34 175,40 zł 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
297,60 zł 99 29 462,40 zł 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
105,30 zł 1 598 168 269,40 zł 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
75,50 zł 1 939 146 394,50 zł 62 243
3 riktige tall
Prize
52,70 zł 3 713 195 675,10 zł 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
52,20 zł 8 224 429 292,80 zł 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
34,50 zł 27 573 951 268,50 zł 863 017
Totalt
- 43 265 2 823 758,10 zł 1 340 467

Eurojackpot-premier i Polen må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 26. oktober 2021.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Polen før trekningen var 390 000 000 zł.

Slovakia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovakia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 234 568,50 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
121 221,40 € 0 0,00 € 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
6 380,00 € 1 6 380,00 € 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250,60 € 18 4 510,80 € 1 306
4 riktige tall
Prize
100,30 € 36 3 610,80 € 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
69,00 € 31 2 139,00 € 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24,40 € 486 11 858,40 € 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,50 € 731 12 792,50 € 62 243
3 riktige tall
Prize
12,20 € 1 591 19 410,20 € 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
12,10 € 2 875 34 787,50 € 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8,00 € 10 926 87 408,00 € 863 017
Totalt
- 16 695 182 897,20 € 1 340 467

Eurojackpot-premier i Slovakia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 30. november 2018.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovakia før trekningen var 90 000 000 €.

Slovenia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovenia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 234 568,50 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
121 221,40 € 0 0,00 € 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
6 380,00 € 0 0,00 € 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250,60 € 12 3 007,20 € 1 306
4 riktige tall
Prize
100,30 € 27 2 708,10 € 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
69,00 € 23 1 587,00 € 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24,40 € 487 11 882,80 € 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,50 € 637 11 147,50 € 62 243
3 riktige tall
Prize
12,20 € 1 290 15 738,00 € 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
12,10 € 2 265 27 406,50 € 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8,00 € 9 051 72 408,00 € 863 017
Totalt
- 13 792 145 885,10 € 1 340 467

Eurojackpot-premier i Slovenia må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 24. januar 2019.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovenia før trekningen var 90 000 000 €.

Spania
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Spania Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 234 568,50 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
121 221,40 € 0 0,00 € 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
6 380,00 € 2 12 760,00 € 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250,60 € 39 9 773,40 € 1 306
4 riktige tall
Prize
100,30 € 87 8 726,10 € 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
69,00 € 120 8 280,00 € 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24,40 € 1 659 40 479,60 € 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,50 € 1 915 33 512,50 € 62 243
3 riktige tall
Prize
12,20 € 3 455 42 151,00 € 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
12,10 € 8 517 103 055,70 € 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8,00 € 26 935 215 480,00 € 863 017
Totalt
- 42 729 474 218,30 € 1 340 467

Eurojackpot-premier i Spania må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 25. november 2018.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Spania før trekningen var 90 000 000 €.

Sverige
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Sverige Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
931 000 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
13 621 695,00 kr. 1 13 621 695,00 kr. 5
5 riktige tall
Prize
1 260 981,00 kr. 0 0,00 kr. 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
352 126,00 kr. 1 352 126,00 kr. 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
14 689,00 kr. 43 631 627,00 kr. 1 306
4 riktige tall
Prize
9 702,00 kr. 54 523 908,00 kr. 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
3 022,00 kr. 124 374 728,00 kr. 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
253,00 kr. 1 545 390 885,00 kr. 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
182,00 kr. 1 984 361 088,00 kr. 62 243
3 riktige tall
Prize
126,00 kr. 3 812 480 312,00 kr. 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
125,00 kr. 8 427 1 053 375,00 kr. 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
83,00 kr. 27 525 2 284 575,00 kr. 863 017
Totalt
- 43 516 20 074 319,00 kr. 1 340 467

Eurojackpot-premier i Sverige må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 26. januar 2019.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Sverige før trekningen var 931 000 000 kr..

Tsjekkia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tsjekkia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
2 328 000 000,00 Kc 0 0,00 Kc 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
31 925 941,00 Kc 0 0,00 Kc 5
5 riktige tall
Prize
3 134 785,00 Kc 0 0,00 Kc 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
164 986,00 Kc 3 494 958,00 Kc 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
6 480,00 Kc 22 142 560,00 Kc 1 306
4 riktige tall
Prize
2 593,00 Kc 40 103 720,00 Kc 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 784,00 Kc 68 121 312,00 Kc 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
630,00 Kc 912 574 560,00 Kc 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
452,00 Kc 1 128 509 856,00 Kc 62 243
3 riktige tall
Prize
315,00 Kc 2 149 676 935,00 Kc 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
312,00 Kc 4 428 1 381 536,00 Kc 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
206,00 Kc 15 568 3 207 008,00 Kc 863 017
Totalt
- 24 318 7 212 445,00 Kc 1 340 467

Eurojackpot-premier i Tsjekkia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 30. november 2018.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tsjekkia før trekningen var 2 328 000 000 Kc.

Tyskland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tyskland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 234 568,50 € 2 2 469 137,00 € 5
5 riktige tall
Prize
121 221,40 € 5 606 107,00 € 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
6 380,00 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Tyskland 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
250,60 € 1 306
4 riktige tall
Prize
100,30 € 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
69,00 € 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24,40 € 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,50 € 62 243
3 riktige tall
Prize
12,20 € 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
12,10 € 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8,00 € 863 017
Totalt
- 1 340 467

Eurojackpot-premier i Tyskland må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 26. oktober 2021.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tyskland før trekningen var 90 000 000 €.

Ungarn
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Ungarn Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 234 568,50 € 1 1 234 568,50 € 5
5 riktige tall
Prize
35 032,99 Ft 0 0,00 Ft 9
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
184 382,00 Ft 1 184 382,00 Ft 57
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
72 425,00 Ft 30 2 172 750,00 Ft 1 306
4 riktige tall
Prize
28 985,00 Ft 45 1 304 325,00 Ft 2 538
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
19 940,00 Ft 71 1 415 740,00 Ft 3 159
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
7 050,00 Ft 822 5 795 100,00 Ft 46 058
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 060,00 Ft 1 141 5 773 460,00 Ft 62 243
3 riktige tall
Prize
3 525,00 Ft 2 394 8 438 850,00 Ft 127 997
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
3 495,00 Ft 3 990 13 945 050,00 Ft 234 078
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2 310,00 Ft 16 233 37 498 230,00 Ft 863 017
Totalt
- 24 728 77 762 455,50 Ft 1 340 467

Eurojackpot-premier i Ungarn må gjøres krav på innen 180 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til onsdag 24. april 2019.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Ungarn før trekningen var 90 000 000 €.

Resultater for tilknyttede trekninger

Slovakia | Eurojackpot Joker
Fredag 26. oktober 2018
 • 2
 • 3
 • 6
 • 8
 • 8
 • 0
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 50 000,00 € 0
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 5 000,00 € 2
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 500,00 € 15
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 50,00 € 121
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 5,00 € 1 151
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 3,00 € 11 822
Tsjekkia | Extra 6
Fredag 26. oktober 2018
 • 5
 • 3
 • 0
 • 0
 • 6
 • 6
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000,00 Kc 0
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 200 000,00 Kc 2
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 20 000,00 Kc 5
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 2 000,00 Kc 113
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 200,00 Kc 1 056
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 120,00 Kc 10 582
Finland | Perjantai-Jokeri
Fredag 26. oktober 2018
 • 0
 • 6
 • 8
 • 3
 • 1
 • 6
 • 0
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
7 i nøyaktig rekkefølge 1 000 000,00 € 0
Vilkårlige 6 på riktig sted 20 000,00 € 0
Vilkårlige 5 på riktig sted 500,00 € 41
Vilkårlige 4 på riktig sted 50,00 € 658
Vilkårlige 3 på riktig sted 6,00 € 5 888
Vilkårlige 2 på riktig sted 3,00 € 32 136
Finland | Perjantai-Lomatonni
Fredag 26. oktober 2018
 • Singapore
 • 21
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
Sted og tall 1 000,00 € 26
Sted 5,00 € 1 782
Island | Jóker
Fredag 26. oktober 2018
 • 9
 • 3
 • 0
 • 1
 • 5
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
5 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000,00 kr. 0
Første/Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 100 000,00 kr. 4
Første/Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 10 000,00 kr. 17
Første/Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 2 000,00 kr. 149
Norge | Norsk tilleggspremie
Fredag 26. oktober 2018
 • Nittedal
 • Kvinne
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
Riktig 1 000 000,00 kr. 1

Relaterte koblinger