Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 47η κλήρωση Eurojackpot το 2017 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
1 νικητής τζάκποτ
 • 11
 • 16
 • 18
 • 22
 • 43
 • 7
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
580.124
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.242.185,30€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.908,50€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.035,30€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
237,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,50€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,40€ 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 389.596
Σύνολο
- 580.124
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 14.484.762 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 47

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.242.185,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.908,50€ 2 173.817,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.035,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
237,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,50€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,40€ 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 389.596
Σύνολο
- 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.257.880,00kr. 1 63.257.880,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.857.827,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
554.071,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.505,00kr. 3 115.515,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.540,00kr. 50 77.000,00kr. 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
836,00kr. 73 61.028,00kr. 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
448,00kr. 114 51.072,00kr. 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
172,00kr. 1.816 312.352,00kr. 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
123,00kr. 2.069 254.487,00kr. 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
116,00kr. 3.611 418.876,00kr. 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
82,00kr. 9.193 753.826,00kr. 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
53,00kr. 29.393 1.557.829,00kr. 389.596
Σύνολο
- 46.323 66.859.865,00kr. 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.242.185,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.908,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.035,30€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
237,00€ 3 711,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,50€ 4 506,00€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 6 394,20€ 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 174 4.002,00€ 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,40€ 223 3.657,20€ 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 327 5.068,50€ 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 908 9.988,00€ 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 3.130 22.223,00€ 389.596
Σύνολο
- 4.775 46.549,90€ 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.223.200.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
151.944.100,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
10.630.640,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
738.230,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
28.980,00kr. 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.470,00kr. 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.030,00kr. 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.810,00kr. 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.000,00kr. 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.890,00kr. 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.340,00kr. 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
860,00kr. 389.596
Σύνολο
- 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.242.185,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.908,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.035,30€ 3 18.105,90€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
237,00€ 17 4.029,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,50€ 26 3.289,00€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 55 3.613,50€ 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 804 18.492,00€ 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,40€ 854 14.005,60€ 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.360 21.080,00€ 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 3.954 43.494,00€ 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 12.529 88.955,90€ 389.596
Σύνολο
- 19.602 215.064,90€ 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.242.185,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.908,50€ 1 86.908,50€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.035,30€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
237,00€ 15 3.555,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,50€ 28 3.542,00€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 57 3.744,90€ 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 990 22.770,00€ 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,40€ 1.149 18.843,60€ 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.706 26.443,00€ 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 4.708 51.788,00€ 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 16.774 119.095,40€ 389.596
Σύνολο
- 25.428 336.690,40€ 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
75.684.840,00kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.401.459,57kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
657.765,59kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
45.678,07kn 0 0,00kn 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.793,73kn 12 21.524,76kn 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
957,41kn 17 16.275,97kn 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
497,25kn 25 12.431,25kn 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
174,08kn 398 69.283,84kn 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
124,12kn 666 82.663,92kn 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
117,31kn 846 99.244,26kn 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
83,25kn 2.052 170.829,00kn 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
53,74kn 9.598 515.796,52kn 389.596
Σύνολο
- 13.614 988.049,52kn 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.242.185,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.908,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.035,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
237,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,50€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,40€ 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 389.596
Σύνολο
- 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.242.185,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.908,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.035,30€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
237,00€ 3 711,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,50€ 1 126,50€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 3 197,10€ 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 95 2.185,00€ 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,40€ 91 1.492,40€ 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 177 2.743,50€ 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 438 4.818,00€ 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 1.491 10.586,10€ 389.596
Σύνολο
- 2.299 22.859,60€ 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
96.608.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.818.020,00kr. 1 14.818.020,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
839.605,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
58.305,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.285,00kr. 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.220,00kr. 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
630,00kr. 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
220,00kr. 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
145,00kr. 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 389.596
Σύνολο
- 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 97.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.242.185,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.908,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.035,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
237,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,50€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,40€ 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 389.596
Σύνολο
- 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.242.185,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.377.835,00Ft 0 0,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.692.900,00Ft 0 0,00Ft 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
66.480,00Ft 7 465.360,00Ft 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
35.485,00Ft 21 745.185,00Ft 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
18.430,00Ft 39 718.770,00Ft 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.450,00Ft 471 3.037.950,00Ft 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.600,00Ft 807 3.712.200,00Ft 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.350,00Ft 1.090 4.741.500,00Ft 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.085,00Ft 2.356 7.268.260,00Ft 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.990,00Ft 11.874 23.629.260,00Ft 389.596
Σύνολο
- 16.665 44.318.485,00Ft 580.124

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 23 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.815.561,60zł 1 5.815.561,60zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.413,50zł 2 50.827,00zł 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
998,00zł 26 25.948,00zł 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
532,70zł 43 22.906,10zł 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
276,70zł 77 21.305,90zł 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
96,90zł 897 86.919,30zł 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
69,10zł 1.331 91.972,10zł 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
65,30zł 2.029 132.493,70zł 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
46,40zł 5.069 235.201,60zł 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
29,90zł 19.202 574.139,80zł 389.596
Σύνολο
- 28.677 7.057.275,10zł 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.242.185,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.908,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.035,30€ 1 6.035,30€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
237,00€ 10 2.370,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,50€ 10 1.265,00€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 18 1.182,60€ 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 316 7.268,00€ 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,40€ 462 7.576,80€ 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 673 10.431,50€ 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 1.667 18.337,00€ 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 6.583 46.739,30€ 389.596
Σύνολο
- 9.740 101.205,50€ 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.242.185,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.908,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.035,30€ 1 6.035,30€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
237,00€ 13 3.081,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,50€ 18 2.277,00€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 26 1.708,20€ 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 321 7.383,00€ 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,40€ 432 7.084,80€ 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 583 9.036,50€ 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 1.551 17.061,00€ 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 6.147 43.643,70€ 389.596
Σύνολο
- 9.092 97.310,50€ 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.702.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.260.617,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
857.804,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
184.569,00kr. 4 738.276,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.115,00kr. 24 410.760,00kr. 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
9.641,00kr. 38 366.358,00kr. 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.151,00kr. 78 245.778,00kr. 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
234,00kr. 938 219.492,00kr. 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
167,00kr. 1.235 206.245,00kr. 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
157,00kr. 1.927 302.539,00kr. 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
111,00kr. 5.001 555.111,00kr. 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 17.651 1.270.872,00kr. 389.596
Σύνολο
- 26.896 4.315.431,00kr. 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 121.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
254.100.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
31.563.928,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.208.344,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
153.356,00Kc 0 0,00Kc 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.022,00Kc 15 90.330,00Kc 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.214,00Kc 16 51.424,00Kc 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.669,00Kc 36 60.084,00Kc 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
584,00Kc 426 248.784,00Kc 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
416,00Kc 550 228.800,00Kc 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
393,00Kc 831 326.583,00Kc 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
279,00Kc 2.081 580.599,00Kc 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
180,00Kc 7.865 1.415.700,00Kc 389.596
Σύνολο
- 11.820 3.002.304,00Kc 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 256.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.242.185,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.908,50€ 2 173.817,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.035,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
237,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,50€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 1.321
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 19.441
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,40€ 26.407
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 40.126
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 101.850
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 389.596
Σύνολο
- 580.124

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
 • 9
 • 8
 • 3
 • 7
 • 1
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 53
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 713
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.730
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
 • 7
 • 3
 • 3
 • 9
 • 8
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 45
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 607
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.739
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
 • 6
 • 1
 • 1
 • 4
 • 2
 • 7
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 35
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 399
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.595
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 20.147
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
 • Buenos Aires
 • 15
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 11
Πόλη 5,00€ 1.098
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
 • 7
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 17
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 105
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
 • Årdal
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.