Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 48η κλήρωση Eurojackpot το 2017 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017
μετακύλιση τζάκποτ
 • 5
 • 16
 • 20
 • 29
 • 30
 • 2
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
593.816
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
416.053,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.065,90€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.765,10€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,80€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,60€ 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,70€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 356.866
Σύνολο
- 593.816
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 14.684.245 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 48

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
416.053,60€ 2 832.107,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.065,90€ 1 55.065,90€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.765,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,80€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,60€ 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,70€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 356.866
Σύνολο
- 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.652.371,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
351.075,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.032,00kr. 2 48.064,00kr. 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.450,00kr. 55 79.750,00kr. 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
722,00kr. 73 52.706,00kr. 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
327,00kr. 143 46.761,00kr. 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
130,00kr. 1.913 248.690,00kr. 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
130,00kr. 2.185 284.050,00kr. 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,00kr. 3.590 412.850,00kr. 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
60,00kr. 10.234 614.040,00kr. 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
58,00kr. 29.760 1.726.080,00kr. 356.866
Σύνολο
- 47.955 3.512.991,00kr. 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
416.053,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.065,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.765,10€ 0 0,00€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,80€ 3 668,40€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,60€ 13 1.411,80€ 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,70€ 17 793,90€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 178 3.097,20€ 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 207 3.601,80€ 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 321 4.943,40€ 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 1.048 8.488,80€ 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 2.864 22.339,20€ 356.866
Σύνολο
- 4.651 45.344,50€ 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.226.200.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
51.016.490,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
6.752.180,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
461.670,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
27.310,00kr. 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.310,00kr. 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.720,00kr. 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.130,00kr. 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.130,00kr. 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.880,00kr. 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
990,00kr. 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
950,00kr. 356.866
Σύνολο
- 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 0kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
416.053,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.065,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.765,10€ 1 3.765,10€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,80€ 24 5.347,20€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,60€ 34 3.692,40€ 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,70€ 40 1.868,00€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 791 13.763,40€ 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 871 15.155,40€ 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 1.479 22.776,60€ 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 4.079 33.039,90€ 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 12.082 94.239,60€ 356.866
Σύνολο
- 19.401 193.647,60€ 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
416.053,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.065,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.765,10€ 6 22.590,60€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,80€ 27 6.015,60€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,60€ 33 3.583,80€ 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,70€ 82 3.829,40€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 1.065 18.531,00€ 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 1.083 18.844,20€ 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 1.818 27.997,20€ 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 5.522 44.728,20€ 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 14.819 115.588,20€ 356.866
Σύνολο
- 24.455 261.708,20€ 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
75.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.137.775,57kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
415.293,69kn 1 415.293,69kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.395,47kn 1 28.395,47kn 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.680,30kn 18 30.245,40kn 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
819,03kn 22 18.018,66kn 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
352,20kn 46 16.201,20kn 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
131,23kn 636 83.462,28kn 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
131,23kn 522 68.502,06kn 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
116,14kn 855 99.299,70kn 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
61,09kn 3.422 209.049,98kn 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
58,83kn 7.313 430.223,79kn 356.866
Σύνολο
- 12.836 1.398.692,23kn 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
416.053,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.065,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.765,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,80€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,60€ 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,70€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 356.866
Σύνολο
- 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
416.053,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.065,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.765,10€ 0 0,00€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,80€ 1 222,80€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,60€ 4 434,40€ 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,70€ 8 373,60€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 99 1.722,60€ 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 91 1.583,40€ 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 148 2.279,20€ 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 440 3.564,00€ 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 1.381 10.771,80€ 356.866
Σύνολο
- 2.172 20.951,80€ 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
96.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.108.650,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
543.790,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.180,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.200,00kr. 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.070,00kr. 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
460,00kr. 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
170,00kr. 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
150,00kr. 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 356.866
Σύνολο
- 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
416.053,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.065,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.765,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,80€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,60€ 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,70€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 356.866
Σύνολο
- 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
416.053,60€ 1 416.053,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
15.445.985,00Ft 0 0,00Ft 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.056.110,00Ft 0 0,00Ft 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
848.210,00Ft 14 11.874.940,00Ft 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
30.460,00Ft 28 852.880,00Ft 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
13.100,00Ft 30 393.000,00Ft 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.880,00Ft 722 3.523.360,00Ft 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.880,00Ft 608 2.967.040,00Ft 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.320,00Ft 1.059 4.574.880,00Ft 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.270,00Ft 3.899 8.850.730,00Ft 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.190,00Ft 9.711 21.267.090,00Ft 356.866
Σύνολο
- 16.072 54.719.973,60Ft 593.816

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 30 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
577.202,50zł 1 577.202,50zł 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
937,00zł 37 34.669,00zł 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
456,80zł 55 25.124,00zł 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
196,40zł 98 19.247,20zł 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
73,20zł 1.218 89.157,60zł 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
73,20zł 1.312 96.038,40zł 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
64,80zł 2.056 133.228,80zł 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
34,10zł 6.374 217.353,40zł 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
32,80zł 18.061 592.400,80zł 356.866
Σύνολο
- 29.212 1.784.421,70zł 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
416.053,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.065,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.765,10€ 0 0,00€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,80€ 9 2.005,20€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,60€ 11 1.194,60€ 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,70€ 21 980,70€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 483 8.404,20€ 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 423 7.360,20€ 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 781 12.027,40€ 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 2.447 19.820,70€ 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 5.983 46.667,40€ 356.866
Σύνολο
- 10.158 98.460,40€ 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
416.053,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.065,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.765,10€ 1 3.765,10€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,80€ 5 1.114,00€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,60€ 18 1.954,80€ 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,70€ 31 1.447,70€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 437 7.603,80€ 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 368 6.403,20€ 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 657 10.117,80€ 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 2.202 17.836,20€ 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 5.242 40.887,60€ 356.866
Σύνολο
- 8.961 91.130,20€ 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
121.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.164.280,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.440.138,00kr. 1 1.440.138,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.684,00kr. 0 0,00kr. 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
16.057,00kr. 25 401.425,00kr. 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
9.976,00kr. 35 349.160,00kr. 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.120,00kr. 115 243.800,00kr. 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
174,00kr. 1.166 202.884,00kr. 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
174,00kr. 1.138 198.012,00kr. 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
154,00kr. 1.935 297.990,00kr. 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,00kr. 6.290 509.490,00kr. 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
78,00kr. 17.000 1.326.000,00kr. 356.866
Σύνολο
- 27.705 4.968.899,00kr. 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 121.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
254.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.619.768,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.405.557,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
96.104,00Kc 1 96.104,00Kc 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.686,00Kc 10 56.860,00Kc 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.772,00Kc 22 60.984,00Kc 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.192,00Kc 42 50.064,00Kc 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
444,00Kc 453 201.132,00Kc 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
444,00Kc 424 188.256,00Kc 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
393,00Kc 828 325.404,00Kc 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
206,00Kc 2.558 526.948,00Kc 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
199,00Kc 6.801 1.353.399,00Kc 356.866
Σύνολο
- 11.139 2.859.151,00Kc 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 254.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
416.053,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.065,90€ 5 275.329,50€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.765,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,80€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,60€ 946
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,70€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 26.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 24.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 40.903
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 141.364
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 356.866
Σύνολο
- 593.816

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017
 • 9
 • 6
 • 0
 • 4
 • 8
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 74
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 673
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.368
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017
 • 2
 • 9
 • 6
 • 5
 • 3
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 58
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 560
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.482
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017
 • 5
 • 8
 • 2
 • 7
 • 9
 • 4
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 31
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 442
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.961
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 20.671
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017
 • Milano
 • 51
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 9
Πόλη 5,00€ 1.122
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017
 • 4
 • 1
 • 4
 • 9
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 9
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 97
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017
 • Lunner
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.