Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 46η κλήρωση Eurojackpot το 2017 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
1 νικητής τζάκποτ
 • 3
 • 4
 • 17
 • 41
 • 47
 • 2
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
586.517
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.253.165,88€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
221.146,90€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.083,80€ 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
274,70€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,60€ 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 360.287
Σύνολο
- 586.517
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 14.743.128 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 46

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 1 10.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.253.165,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
221.146,90€ 1 221.146,90€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.083,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
274,70€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,60€ 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 360.287
Σύνολο
- 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.248.530,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.409.841,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
32.439,00kr. 3 97.317,00kr. 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.781,00kr. 38 67.678,00kr. 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
779,00kr. 79 61.541,00kr. 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
370,00kr. 107 39.590,00kr. 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
138,00kr. 1.851 255.438,00kr. 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
138,00kr. 1.932 266.616,00kr. 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
116,00kr. 3.484 404.144,00kr. 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
64,00kr. 9.862 631.168,00kr. 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
58,00kr. 28.865 1.674.170,00kr. 360.287
Σύνολο
- 46.221 3.497.662,00kr. 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.253.165,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
221.146,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.083,80€ 1 5.083,80€ 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
274,70€ 3 824,10€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,60€ 3 352,80€ 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 13 694,20€ 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 220 4.048,00€ 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 208 3.827,20€ 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 337 5.223,50€ 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 1.147 9.864,20€ 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 3.031 23.641,80€ 360.287
Σύνολο
- 4.963 53.559,60€ 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.215.300.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
152.297.240,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
26.875.980,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
617.830,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
33.380,00kr. 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.290,00kr. 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.480,00kr. 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.230,00kr. 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.230,00kr. 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.880,00kr. 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.040,00kr. 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
940,00kr. 360.287
Σύνολο
- 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.253.165,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
221.146,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.083,80€ 3 15.251,40€ 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
274,70€ 10 2.747,00€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,60€ 29 3.410,40€ 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 59 3.150,60€ 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 791 14.554,40€ 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 770 14.168,00€ 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.407 21.808,50€ 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 4.189 36.025,40€ 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 12.191 95.089,80€ 360.287
Σύνολο
- 19.449 206.205,50€ 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.253.165,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
221.146,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.083,80€ 0 0,00€ 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
274,70€ 21 5.768,70€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,60€ 39 4.586,40€ 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 86 4.592,40€ 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 1.111 20.442,40€ 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 1.022 18.804,80€ 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 2.066 32.023,00€ 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 5.429 46.689,40€ 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 15.411 120.205,80€ 360.287
Σύνολο
- 25.185 253.112,90€ 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
75.500.630,00kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.669.673,03kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.383,01kn 2 76.766,02kn 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.074,00kn 9 18.666,00kn 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
887,89kn 15 13.318,35kn 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
403,17kn 51 20.561,67kn 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
138,92kn 722 100.300,24kn 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
138,92kn 584 81.129,28kn 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
117,03kn 869 101.699,07kn 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
64,93kn 3.418 221.930,74kn 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
58,89kn 8.721 513.579,69kn 360.287
Σύνολο
- 14.391 1.147.951,06kn 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.253.165,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
221.146,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.083,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
274,70€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,60€ 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 360.287
Σύνολο
- 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.253.165,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
221.146,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.083,80€ 0 0,00€ 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
274,70€ 3 824,10€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,60€ 6 705,60€ 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 9 480,60€ 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 110 2.024,00€ 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 102 1.876,80€ 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 166 2.573,00€ 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 507 4.360,20€ 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 1.491 11.629,80€ 360.287
Σύνολο
- 2.394 24.474,10€ 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
97.163.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.148.725,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
49.395,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.665,00kr. 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.140,00kr. 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
515,00kr. 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
175,00kr. 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
175,00kr. 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
150,00kr. 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 360.287
Σύνολο
- 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 94.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.253.165,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
221.146,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.083,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
274,70€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,60€ 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 360.287
Σύνολο
- 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.253.165,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
62.031.705,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.426.005,00Ft 1 1.426.005,00Ft 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
77.055,00Ft 11 847.605,00Ft 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
32.985,00Ft 26 857.610,00Ft 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
14.980,00Ft 43 644.140,00Ft 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.160,00Ft 675 3.483.000,00Ft 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.160,00Ft 632 3.261.120,00Ft 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.350,00Ft 1.214 5.280.900,00Ft 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.410,00Ft 3.654 8.806.140,00Ft 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.190,00Ft 10.737 23.514.030,00Ft 360.287
Σύνολο
- 16.993 48.120.550,00Ft 586.517

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 16 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
624.781,00zł 1 624.781,00zł 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.163,30zł 30 34.899,00zł 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
498,00zł 53 26.394,00zł 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
226,20zł 79 17.869,80zł 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
78,00zł 1.205 93.990,00zł 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
78,00zł 1.230 95.940,00zł 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
65,70zł 2.308 151.635,60zł 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
36,50zł 6.101 222.686,50zł 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
33,10zł 18.958 627.509,80zł 360.287
Σύνολο
- 29.965 1.895.705,70zł 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.253.165,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
221.146,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.083,80€ 2 10.167,60€ 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
274,70€ 6 1.648,20€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,60€ 32 3.763,20€ 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 24 1.281,60€ 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 475 8.740,00€ 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 362 6.660,80€ 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 677 10.493,50€ 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 2.372 20.399,20€ 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 5.401 42.127,80€ 360.287
Σύνολο
- 9.351 105.281,90€ 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.253.165,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
221.146,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.083,80€ 1 5.083,80€ 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
274,70€ 7 1.922,90€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,60€ 9 1.058,40€ 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 19 1.014,60€ 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 450 8.280,00€ 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 363 6.679,20€ 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 598 9.269,00€ 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 2.195 18.877,00€ 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 5.453 42.533,40€ 360.287
Σύνολο
- 9.095 94.718,30€ 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
99.452.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.199.350,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
50.559,00kr. 0 0,00kr. 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.586,00kr. 34 427.924,00kr. 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
9.785,00kr. 35 342.475,00kr. 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.778,00kr. 82 227.796,00kr. 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
182,00kr. 1.161 211.302,00kr. 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
182,00kr. 1.086 197.652,00kr. 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
154,00kr. 1.970 303.380,00kr. 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
85,00kr. 5.767 490.195,00kr. 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
77,00kr. 16.424 1.264.648,00kr. 360.287
Σύνολο
- 26.559 3.465.372,00kr. 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 119.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
255.600.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
5.652.514,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
129.941,00Kc 1 129.941,00Kc 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.021,00Kc 6 42.126,00Kc 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.005,00Kc 10 30.050,00Kc 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.364,00Kc 27 36.828,00Kc 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
470,00Kc 390 183.300,00Kc 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
470,00Kc 375 176.250,00Kc 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
396,00Kc 766 303.336,00Kc 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
219,00Kc 2.098 459.462,00Kc 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
199,00Kc 6.210 1.235.790,00Kc 360.287
Σύνολο
- 9.883 2.597.083,00Kc 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 255.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.253.165,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
221.146,90€ 1 221.146,90€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.083,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
274,70€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,60€ 877
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 1.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 25.458
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 23.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 40.832
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 133.564
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 360.287
Σύνολο
- 586.517

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
 • 8
 • 3
 • 1
 • 4
 • 9
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 56
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 631
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.127
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
 • 1
 • 2
 • 6
 • 6
 • 1
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 54
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 522
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 4.924
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
 • 0
 • 3
 • 5
 • 6
 • 9
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 3
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 29
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 407
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.847
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 20.833
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
 • Wien
 • 22
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 14
Πόλη 5,00€ 1.191
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
 • 9
 • 1
 • 2
 • 6
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 16
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 93
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
 • Nedre Eiker
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.